foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Valentýn ve ŠD

14. února se v anglosaských zemích slaví každoročně svátek svatého Valentýna jako svátek lásky. V posledních letech se tento svátek rozšířil také do Evropy. K Valentýnu se váže řada zvyků, o kterých jsme si od začátku týdne v družině povídali. Naším mottem k tomuto svátku bylo kromě lásky také kamarádství, naslouchání jeden druhému, vzájemná pomoc a tolerance.  Děti společně vytvořily z vršků od PET lahví spoustu  barevných srdíček, zatancovaly si valentýnské tance a hlavně si vyrobily krásná přáníčka plná srdíček, aby mohly udělat radost těm, které mají rády, protože lásky není nikdy dost.

Karneval ŠD

Se zimou jsme se v družině symbolicky rozloučili tradičním karnevalem. Masopustní zvyky a tradice jsme si připomenuli v průběhu týdne, z papíru si vyrobili medvědy, klauny, smrtky a jiné typické masopustní postavy a vyzdobili si jimi prostory družiny. Ve čtvrtek odpoledne se pak zástup rozmanitých masek roztančil v ateliéru školy. Princezny, indiáni, tanečnice, různí zástupci zvířecí říše a další pohádkové bytosti změřily své síly v židličkované, v tanci s nafukovacími balónky, tanci s metlou, po kterých následovala klasická diskotéka. Hezky strávené odpoledne plné zábavy a veselí bylo zakončeno očekávanou tombolou, kde byly odměněny všechny masky.

ŠD v knihovně

Ve čtvrtek 1. 2. zavítaly děti z družiny do obecní knihovny, kde nás již čekala paní knihovnice Monika Šnajdrová. Zejména prvňáčky krátce seznámila s druhy knih, které jsou zde k dispozici, podle čeho jsou rozděleny a jak je možné si je vypůjčit. Na úvod jsme si povídali o zimních měsících  a o tom, jaké svátky s nimi souvisí, především o blížícím se Masopustu, o významu jednotlivých masek, zvycích a tradicích. Zhlédli jsme video z vodění medvěda v Dolních Životicích z minulých let a děti si zavzpomínaly, co všechno tehdy zažily. Na závěr si pro nás paní knihovnice  připravila různé hádanky a přesmyčky. Před odchodem byly děti odměněny malou sladkostí  a slíbily, že se v knihovně opět brzy sejdeme. Paní knihovnici děkujeme za pěknou a poutavou besedu.

Zajímavosti ze ŠD

V posledních týdnech se ve školní družině věnujeme bezpečnosti a zdravému životnímu stylu. Probíráme, co našemu tělu prospívá nebo naopak škodí a co potřebuje pro své přežití. S pomocí trojrozměrných knih jsme nahlédli hlouběji pod jeho povrch a vysvětlili si, co je pro správné fungování lidského těla nezbytné a k čemu využíváme v každodenním životě naše smysly. V AZ kvízu si potom děti ověřily, co všechno si z celého tématu zapamatovaly.

Stihli jsme se také věnovat tématu etiketa, tentokrát zásadám slušného chování ve společnosti, konverzaci a osobní hygieně. Inspirací nám byly knihy a naučná videa od mistra etikety Ladislava Špačka.

Děti z MŠ i ZŠ navštívily místní kostel

„…daleká je cesta naše,
do Betléma mysl naše…“

Děti z mateřské školy se svými učitelkami se v pátek 19.1. vypravily do kostela v Dolních Životicích a žáci základní školy se svými učitelkami tak učinili o týden později. Obě návštěvy byly domluveny s Otcem Janem, který všechny srdečně přivítal. Děti i paní učitelky žasly nad výzdobou kostela, nádherným a honosným Betlémem, který nám připomněl narození Ježíška. Nejrůznější barevné stavby a domečky, hospodářská zvířata, pastýři, Tři králové se svými velbloudy a dary, také betlémská hvězda a černoušek, pro kterého pan farář přichystal mince, které mu děti mohly darovat. Dětem se moc líbilo kadidlo, které nám pan farář ukázal a provoněl jím celý kostel, také ochotně odpovídal na otázky, které děti pokládaly. Zajímalo je například, jak dlouho trvalo kostel postavit, jak dlouho putovali Tři králové do Betléma nebo kudy se jde k varhanám, které dětem připomínaly hrad 🙂 Děti byly v kostele moc hodné, působila na ně kouzelná místní atmosféra a na závěr jsme si společně zazpívali písničku „My Tři králové“. Děti i paní učitelky byly na závěr obdarovány drobným dárečkem a všichni jsme se shodli, že se moc těšíme na příští návštěvu.

Beseda se zdravotnicí ve ŠD

Naším hlavním lednovým tématem ŠD je zdraví, zdravý životní styl a prevence úrazů. Na toto téma jsme připravili besedu se zdravotní sestrou paní Andreou Vaňkovou. V teoretické části se děti seznámily s nejčastějšími úrazy, které se nám mohou přihodit při pobytu venku, především během zimního období. Nechyběla také zmínka o možných úrazech v domácím prostředí nebo ve škole. Děti především upoutala praktická část, kde si na vlastní kůži mohly vyzkoušet první pomoc při menších úrazech, dokonce i masáž srdce na resuscitační figuríně. Všem se tato beseda velmi líbila, paní Vaňkové moc děkujeme za poutavou besedu a těšíme se na další spolupráci.

Leden ve ŠD

Nový rok se přehoupl do druhého týdne a my v družině nezahálíme. Ve středu 10. 1. nás navštívili s paní učitelkou Ivou předškoláci z naší mateřské školy, aby se pozdravili se svými staršími kamarády a také si prohlédli prostory školní družiny, jejíž členy se mnozí z nich od září stanou. Byli seznámeni s tím, jak to v družině chodí a hlavně ubezpečeni, že se není čeho bát, protože je u nás čeká spousta kamarádů, her a zábavy. Po počátečním ostýchavém představování se nakonec trochu osmělili a společně si před odchodem pohráli s našimi malými školáky.

Druhou akcí tohoto týdne byl v rámci cestománie po České republice čtvrteční AZ kvíz a práce s mapou, kde děti změřily své znalosti ve dvou družstvech. Na konci týdne jsme ještě vyhodnotili nejzdařilejší kouzelné domy, které děti několik dní stavěly z různých stavebnic. Projevily velkou kreativitu, takže porota měla těžký úkol vybrat ten nejlepší z nich. Za snahu však byli odměněni všichni, kteří se této akce zúčastnili.

Třídní schůzky v ZŠ

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 18. ledna se uskuteční v jednotlivých třídách konzultační den s rodiči od 13.30 do 17.00 hodin. Bude hodnoceno chování a prospěch jednotlivých žáků během 1. pololetí. Jestliže Vám termín nevyhovuje, kontaktujte svého třídního učitele a jistě naleznete jiný termín. Těšíme se na Vaši účast.

Tonda Obal na cestách společnosti Eko-Kom

Dne 11. ledna 2024 k nám zavítal zástupce společnosti Eko-Kom s informační kampaní Tonda Obal na cestách zaměřenou na třídění a recyklaci odpadu.  Naši žáci byli rozděleni na dvě skupiny a každé skupině byla beseda přizpůsobena dle věku. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se třídí odpad a co se z něj vyrábí. Během besedy si děti mohly vyzkoušet třídění odpadů do přistavěných barevných mini kontejnerů a měly možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Děti prvního až třetího ročníku si ukázaly na interaktivní tabuli ve videoukázkách jak se tvoří skládka a jak dlouho se rozkládají některé druhy odpadu. Naši čtvrťáci a páťáci si ukázali, jak pracuje spalovna, třídící linka, co jsou sběrné dvory a co vše se dá vytvořit z recyklovatelného plastu. Na mapě Evropy si žáci prohlédli, jak jsou na tom s tříděním odpadu ostatní státy Evropy. Naši žáci byli pozorní, zasloužili si velkou pochvalu, že mnoho o odpadech již znají a dokáží o nich smysluplně přemýšlet. Na konci besedy každé z dětí dostalo upomínkový dáreček společnosti Eko-Kom. I díky těmto besedám můžeme vytvářet u dětí základy k jejich odpovědnému chování a třídění nejen doma, ale i v celé naší škole a obci.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz