foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Informace o provozu škol od 11.1.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v příloze naleznete nové informace ohledně provozu škol od 11.1.2021. Žáci 3. – 5. ročníku nadále pokračují v distanční výuce, zatím nejsou žádné změny. Třídní schůzky v ZŠ proběhnou distančním způsobem, třídní učitelé Vás budou informovat. Provoz mateřské školy je také zatím v omezeném provozu, děkujeme za pochopení.

Oznámení o provozu základní školy od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 je dle nařízení vlády povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole, za dodržování veškerých nastavených pravidel. Do školy nesmí vstoupit žáci s respiračními chorobami. Žáci 3. – 5. ročníku budou vyučování distančně. Nemohou odebírat obědy, protože nemáme venkovní výdejní okénko. Žáci 1. ročníku budou přicházet i odcházet ze školy vchodem určeným pro školní družinu v časech provozu ranní i odpolední školní družiny. Žáci 2. ročníku budou přicházet i odcházet ze školy hlavním vchodem také v časech provozu ranní i odpolední školní družiny. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Všichni žáci 1. a 2. ročníku budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole si zákonný zástupce musí odhlásit obědy sám.Provoz školní družiny pro žáky 1. ročníku nebude nijak omezen a upraven, pro žáky 2. ročníku bude provoz ukončen v 15. 00 hodin. Žáci budou rozděleni podle ročníku, nebudou se slučovat. Děti budou odcházet domů dle časového údaje v Přihlášce ŠD. Kroužky ŠD nebudou v provozu, pouze anglický kroužek pro žáky 1. ročníku. Žáci i zaměstnanci musí po celou dobu ve škole nosit roušku. Každý žák bude mít dvě roušky. Jednu při příchodu do školy na tváři, druhou v sáčku v aktovce, bude použita po obědě. Děkujeme za veškerou spolupráci. Informace a pokyny nařízené vládou naleznete zde.

Vánoce ve škole

Vzhledem k tomu, že MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny, musel stihnout Ježíšek děti  v naší škole již 18.prosince.  Škola oděna do vánočního šatu zářila od samotného rána a rozsvícené svíčky na schodech s linoucími se koledami oznamovaly, že se něco chystá. Všechny děti si užily se svými paní učitelkami vánoční dopoledne s hrami, s poslechem koled, povídání o zvycích i tradicích v jednotlivých rodinách. Nechybělo vánoční tvoření a pojídání cukrovíčka. Každé dětské ucho netrpělivě poslouchalo, zda neuslyší zvonění zvonečku, aby se mohlo jít podívat ke společnému stromečku tak, jak vždy byla naše školní tradice. Letos jsme bohužel museli dodržet veškerá nařízení a příležitost radovat se z krásných dárků dostala postupně každá třída zvlášť. Nic tomu neubralo na nadšení a na rozzářených očích dětí, které našly pod stromečkem spoustu hraček a her do družiny, které si tajně vložily do schránky přání. Děti se radovaly nejen z dárků, které si užijí společně, ale také z osobních dárků svých kamarádů, které našly pod stromečkem ve třídě. Celý den se nesl ve vánočním duchu a všichni malí a velcí si to skvěle užili.

Oznámení o uzavření MŠ od 22.12.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, oznamuje Vám, že MŠ bude uzavřena již od 22.12.2020, protože děti byly v kontaktu s pozitivním dítětem na COVID 19. Karanténa se nevztahuje pro rodiče, zákonné zástupce. Podrobnější informace naleznete v odkazu oznámení . Škola měla povinnost Vás okamžitě informovat, což bylo telefonicky učiněno, ale určitě Vás bude kontaktovat i hygiena, která Vám zodpoví veškeré potřebné informace. Děkujeme za spolupráci.

Vánoce v MŠ

Děti v MŠ prožívaly ve čtvrtek radostné dopoledne, protože je navštívil „Ježíšek“. Přinesl dětem krásné a hodnotné dárky a děti tím velmi potěšil. V průběhu dne si děti společně zazpívaly vánoční a zimní písně, poslouchaly vánoční koledy a ochutnávaly vánoční cukroví. Další den čekalo děti i zaměstnance MŠ milé překvapení v podobě vánočního balíčku, který obdrželi z řeznictví „Na Hůrce“. Manželům Grómanovým velmi děkujeme a přejeme všem spokojené a radostné Vánoce.

Oznámení o provozu škol do konce roku 2020

Oznamujeme Vám, že MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. V tyto dny bude základní škola uzavřena a nebude probíhat distanční výuka. Od 23. prosince 2020 mají žáci základní školy i děti z mateřské školy zimní prázdniny.  Jestliže se nic nezmění, naše školy se opět otevřou 4. ledna 2021. Bližší informace ohledně opatření a průběhu naleznete zde.

Nabídka pracovního místa v ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice nabízí od 1. února 2021 pracovní místo na pozici: výdej stravy a úklid v základní škole. Oba úvazky jsou částečné.

Veškeré informace získáte na telefonním čísle 736 765 332 (L. Smetanová, řed.školy), nebo e-mailem skola@dolnizivotice.cz. V případě zájmu telefonujte po první vyučovací hodině od 9.00, v pátek až od 12.00 hodin, děkuji za pochopení.

Mikulášská nadílka v ZŠ

Páteční den 5.12.2020 byl dnem, kdy každý z žáčků přemýšlel, těšil se nebo obával příchodu Mikuláše, anděla a čerta do naší školy.  Každým rokem tato návštěva vstupovala s velkou knihou hříchů, ale i pochval do prostor tříd, aby potěšila, ale i mírně postrašila naše žáčky. Letos tomu bylo však jinak. Hygienická pravidla platí pro všechny, tudíž i pro tuto vzácnou návštěvu, která nemohla osobně vstoupit do budovy školy.   Ale ani v tomto roce děti o Mikuláše, čerta a anděla nepřišly.  Se zatajeným dechem a očekáváním, s nastraženým uchem, zda neuslyší řinčení řetězů či tiché našlapování andílka, plnily děti během dne různé úkoly a činnosti spojené s mikulášskou tématikou. Po vydatné svačině a se stálými otázkami malých prvňáčků: ,,Kdy už ten Mikuláš přijde?“, se rozsvítila interaktivní tabule, a děti stály tváří v tvář samotnému ,,Luciferovi“, který promluvil ze samotného pekla pekelným vzkazem ke všem dětem ze školy Dolní Životice, nechyběla také povzbudivá slova Mikuláše a anděla. Mnohé děti oněměly úžasem, překvapením, u malých prvňáčku ukápla i drobná slzička. Všechen strach byl brzy překonán, jelikož si všechny děti zasloužily odměnu v podobě mikulášského balíčku. Velké poděkování patří Klubu rodičů  ZŠ, kteří i v této nelehké době našli způsob, jak dětem dopřát tento nezapomenutelný zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. Ještě jednou DĚKUJEME J.

Vánoční výstavka ve škole

Vážení rodiče, paní vychovatelky si pro děti připravily malou výstavku vánočního tvoření. Děti si můžou zakoupit dárečky k Vánocům. Ceny výrobků se pohybují od 5,- do 70 Kč. Také si mohou zakoupit magnetické záložky, magnetky zvířátek, svítící klíčenky, knížečky na vlepování obrázků a to vše s příspěvkem na charitativní činnost fondů Život dětem a Fondu Sidus. Jsou to námi již léta osvědčené fondy, s kterými naše škola spolupracuje a výtěžek jde na pomoc postiženým dětem, za který se nakupují podpůrné pomůcky pro děti. Ceny těchto předmětů jsou od 30,- do 50,- Kč. Vše probíhá za důsledného dodržování hygienických podmínek a opatření. Moc Vám děkujeme za spolupráci.        

Ved. vychovatelka ŠD Jana Šustrová

Oznámení o provozu školy od 30. listopadu 2020

Od 30. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole za dodržování veškerých nastavených pravidel. Do školy nesmí vstoupit žáci s respiračními chorobami. V případě podezření na respirační onemocnění, bude dítěti změřena teplota. V případě teploty bude okamžitě informován zákonný zástupce, který si bude muset dítě ihned vyzvednout. Žáci budou do školy přicházet vstupy uvedenými  dle rozpisu jednotlivých ročníků, který najdete v odkaze poslední věty tohoto článku. Některé vyučovací hodiny budou vypuštěny, protože homogenita skupin má přednost před ustanovením ŠVP. Všichni žáci školy budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole si zákonný zástupce musí odhlásit obědy sám.  Provoz školní družiny pro 1. ročník bude probíhat v obvyklých časech, provoz nebude nijak omezen a upraven. Pro žáky 2. ročníku platí stejné informace jako pro 1. ročník s výjimkou a podmínkou příchodu nejpozději do 7.35 hodin a ukončení ŠD v 15.00 hodin. Děti budou odcházet domů dle časového údaje v Přihlášce ŠD. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku ranní družina nebude, odpolední provoz je pro tyto žáky do 14.30 hodin. Žáci budou rozděleni podle ročníku, nebudou se slučovat. Kromě angličtiny pro prvňáky, nebudou kroužky ŠD v provozu. Žáci i zaměstnanci musí po celou dobu ve škole nosit roušku. Každý žák bude mít dvě roušky. Jednu při příchodu do školy na tváři, druhou v sáčku v aktovce, bude použita po obědě. Zde naleznete informace pro naši školu, v druhém odkaze jsou veškeré informace MŠMT. Děkujeme za veškerou spolupráci.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz