foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Sluníčka v ZŠ

Naše Sluníčka z MŠ opět navštívila naše prvňáčky. Kurz pro předškoláky tentokrát probíhal pod vedením paní učitelky Drahoslavy Hobžové, která po pěkném přivítání zapojila děti do výuky. Nejprve si všichni společně zazpívali písničku O krtkovi a přednesli krátké verše o zvířátkách. Potom prováděli uvolňovací cvičení na přípravu grafomotoriky a následně na pracovní listy děti zaznamenávaly grafomotorická cvičení. Předškolní děti vymýšlely slova na určité slabiky, určovaly číslice a pracovaly opět na interaktivní tabuli, kde sestavovaly daný obrázek z geometrických tvarů. Za svou práci byli p. učitelkou pochváleni a odměněni drobnou sladkostí. Děti dostaly také pracovní listy, které si společně vypracují v MŠ. Děti z MŠ se v hodině učí soustředění, pracovat samostatně a snaží se daný úkol dokončit. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.

Den Země v ZŠ

Dne 22. 4.2022 se na naší škole uskutečnil projektový den, při kterém jsme oslavili Den Země. V prvních hodinách si paní učitelky připravily pro své děti spoustu pracovních listů, rébusů, kvízů s environmentálním tématem. Žáci prvních a druhých tříd si mimo jiné také zasadili do květináčů svá semínka fazolí a hrášků. Po velké přestávce jsme se společně všichni sešli na školní zahradě, kde byl dětem přečten dopis paní planety Země, která děti nabádala k větší starosti o životní prostředí. A protože se nemá nic odkládat, a také nám v tento den přálo počasí, hned se všichni společně pustili do zvelebování školní zahrady po dlouhé zimě. Společně jsme zametali, pleli i sadili keř borůvek, který jsme obdrželi zdarma jako dárek od společnosti Ovoce do škol. Už se všichni těšíme na plody, na kterých si určitě pochutnáme. Děti ví, že jedním dnem se životní prostředí nespraví, je třeba se o naší planetu Zemi starat průběžně a vždy je třeba přemýšlet, jakými kroky a způsoby chování můžeme pomoci naší Zemi.

Šikulové z naší školy – velká gratulace

Šikulové – velká výzva!, kreativně-vědomostní soutěž, kterou vyhlásila Česká televize Ostrava pro školy a žáky 1. – 5. ročníku. Název soutěže a možnost být součástí natáčení přímo v televizním studiu v Ostravě Radvanicích, bylo natolik lákavé, že jsme se do této soutěže přihlásili a netrpělivě jsme čekali na odezvu, zda nás do soutěže vyberou. Za necelých 14 dnů jsme již měli termín soutěže a čas natáčení. Ve středu 20. dubna zástupci každého ročníku jeli reprezentovat naši školu do natáčecího studia v Ostravě. Téma, které jsme se dozvěděli až přímo ve studiu, bylo STÍNOVÉ DIVADLO. Soutěž byla sestavena z rukodělných a kreativních činností, práci s řemeslnými nástroji, kvízových otázek, vzájemné spolupráce a předpokladu manuální zručnosti celého týmu. Naši školu reprezentovali tito žáci: Adéla Pavlíčková za 1. ročník, Lea Pavlíčková za 2. ročník, Julie Hozová za 3. ročník, Daniel Dušek za 4. ročník a Šimon Stiborský, který byl zároveň kapitánem našeho týmu, za 5. ročník. Po příjezdu do natáčecího studia nám byla přidělena šatna, kde jsme měli své zázemí. V této místnosti jsme však velmi nepobývali. Nejprve soutěžící museli navštívit kostymérnu, kde jim bylo zapůjčeno oranžové tričko a zástěra s logem Šikulové. Pak následovala maskérna, kde byl všem upraven s veškerou pečlivostí především účes a soutěž mohla začít. Velká nervozita, s kterou jsme přijeli, postupně upadávala a začali jsme si pomalu a jistě zvykat na množství kamer, světel, pokynů, znovu opakování některých záběrů, odcházení do šatny a zpět. Měli jsme tedy jedinečnou příležitost být součástí všeho, co se kolem nás odehrávalo. Ale stále byla před námi výzva, kvůli které jsme také přijeli. Soutěžili jsme s týmem kamarádů ze ZŠ Ludgeřovice. Vzájemná spolupráce celého týmu nám přinesla VÍTĚZSTVÍ!!!!!!! VELKÁ GRATULACE ŠIKULOVÉ!!!!!!! Děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Poděkování patří také panu starostovi, který nám umožnil a zajistil skvělou řidičku paní M. Vystrkovou s obecním automobilem, která nás bezpečně dovezla tam i zpět, tímto paní Vystrkové velmi děkujeme. Přestože množství pořízených fotografií bylo probráno, určitě i tak můžete společně s námi televizní studio prostřednictvím fotografií na našem webu navštívit. 🙂 Přejeme příjemný zážitek. Za celý tým Šikulů Lenka Smetanová.

Polytechnická výuka MŠ ve stolařství TUMA

Třída Sluníček zavítala ve středu 13. 4. 2022 do stolařství TUMA.  Přivítal je pan Toška, který je nejdříve seznámil s budovou stolárny a děti se tak dozvěděly, k čemu sloužila dříve. Potom již následovala samotná prohlídka budovy. Pan Toška dětem ukázal různé stroje, nářadí a různorodý materiál k výrobě nábytku. Děti také přivítala paní Tošková, která se svým manželem měla pro děti připravený bohatý kreativní program. Děti si vyzkoušely zatloukání hřebíků do “ježků“, procvičily si jemnou motoriku při šroubování matiček, vyráběly klíčenky v podobě panenek a panáčků, také zdobily svou kresbou dřevěná velikonoční vajíčka. Nechybělo ani malé pohoštění pro děti v podobě pití a bonbónů a pro předškolní děti krásný dárek v podobě dřevěných ježků a pastelky. Děti přišel také pozdravit zakladatel firmy pan Petr Tuma, který si s dětmi povyprávěl a pochválil je za jejich výtvory. Dětem se tato akce velmi líbila a do MŠ odcházely s nadšením. Velké poděkování patří všem zúčastněným. Za všechny ještě jednou děkuje Ivana Vavřinčíková, uč. MŠ

Okresní soutěž v aerobiku ŠD

V pondělí 11. 4. děvčata tanečního kroužku zavítala do ZŠ Vrchní v Opavě na soutěž v aerobiku, kterou pro ně po dvou letech připravily paní vychovatelky. A že soutěž dětem chyběla svědčí velká účast. Děvčata se velmi těšila a poctivě připravovala. Soutěžilo devět školních družin a v tělocvičně se sešlo na 130 dětí. V obrovské konkurenci se do první finálové desítky ve své kategorii probojovala Michaela Grabiášová, Adéla Indráková a Valerie Kuzníková. Děvčatům blahopřejeme a už teď se těšíme na další skvěle prožité zábavně – pohybové odpoledne.

Velikonoční tvoření s Deníkem a OC Breda Weinstein

Naše družina se přihlásila do soutěže Velikonoční tvoření, kde soutěžním úkolem bylo vytvořit nejzajímavější libovolný velikonoční symbol. Výtvory budou vystaveny na lávce v OC Breda Weinstein v období 5. 4. – 21. 4. , kde budete moci pro náš výrobek v podobě velikonočního vajíčka hlasovat. Za váš hlas a vaši podporu vám mnohokrát děkujeme. Děti a vychovatelky ŠD.

Třídní schůzky v ZŠ

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 7. dubna v 17.00 hodin na třídní schůzky. Společný začátek se uskuteční v 17.00 hodin ve školní jídelně. Během třídních schůzek dostanete podrobné informace ohledně školy v přírodě a dalších aktivitách, které se chystáme do konce školního roku uskutečnit. Po společném zahájení budete mít možnost pohovořit s třídními učitelkami o prospěchu a chování Vašeho dítěte. Těšíme se na Vaši účast.

Velký úspěch

Ač je již měsíc březen, teprve nyní došlo k vyhodnocení a odměnění nejlepších tvůrců betlémů. Do Výzvy Spolku českých betlemářů se zapojilo 141 dětí a mnoho škol i jednotlivců. Ze všech betlémů bylo vybráno deset nejpěknějších a nejzajímavějších.  Máme velkou radost, že žákyně naší školy, Terezka Košárková, byla vyhodnocena mezi těmito nejlepšími deseti tvůrci. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!           Drahoslava Hobžová

Naučná beseda se spisovatelem R. Poláčkem

Ve středu 23.března se velké děti „Sluníčka“ společně se svými kamarády ze školy zúčastnili zajímavého naučného pořadu v ZŠ s environmentální tématikou. Přednáškou je prováděl spisovatel Rostislav Poláček, který je seznámil s různými druhy hmyzu a jejich životem. Děti se tak dozvěděly, kdo všechno patří mezi „opylovače“ a některé byly překvapeny, že mimo včelky, motýlky, vosy, berušky a další létající hmyz., to mohou být i mravenci, vítr, ale i samotné děti. Přednáška byla obohacena krásnými promítanými a zajímavými obrázky na interaktivní tabuli. Na závěr besedy děti kladly otázky, a tak se dozvěděly, co je ještě zajímalo. Beseda všechny obohatila a velmi se líbila.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz