foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Výlet ZŠ do Prahy

Dne 7.10. 2022 se uskutečnil námi všemi netrpělivě vyhlížený den v kalendáři, na který jsme měli naplánovaný výlet do Prahy. Již včasných ranních hodinách jsme se všichni sešli v prostorách Nádraží Opava- východ a po zakoupení jízdenek jsme odcházeli k vlaku směr Praha.  Děti se po zkušenostech z minula velmi těšily na kabinky 😊, tzv. kupéčka a už spřádaly plány, jak si dlouhou cestu ve vlaku zpříjemní. Mnohé z dětí jen usedly a už vytahovaly chutné svačinky, některé děti hrály hry, jiné si povídaly. Cesta utekla rychle a za chvíli jsme byli v cíli. Nejprve nás čekala návštěva Národního muzea v Praze, vystoupali jsme po skupinách na samotnou kopuli muzea, kde jsme měli možnost procházet se po skleněném dně kupole, a také se nám zde naskytl nádherný výhled na Prahu. Samotná budova děti ohromila svou majestátností, výzdobou, a hlavně muzejními exponáty, které byly pro děti velmi zajímavé. Navštívili jsme expozici ptáků, ryb, mořského světa, savců, plazů. V jiné expozici jsme hledali sochy významných osobností z řad prezidentů, hudebních skladatelů a spisovatelů. Poté nás čekala v prostorách tomu určených svačinka a dále již naše kroky směřovaly do hlubin metra. Z metra jsme jeli tramvají k Českému muzeu hudby, kde nás čekala komentovaná interaktivní prohlídka hudebních nástrojů, které si mohly děti osahat a zahrát si na ně. Čas našeho odjezdu se blížil, tudíž jsme se museli z muzea vydat po prosluněném Karlově mostě směrem k vlaku. Cesta zpátky byla opět ve znamení smíchu, legrace, ale i spánku. Všichni jsme si Prahu užili a už se zase těšíme, co nás příští rok v Praze opět čeká. Velké poděkování patří všem paní učitelkám a vychovatelkám, které se po celou dobu o všechny žáky vzorně staraly, byly jim ve všem nápomocny a byly jim po celou dobu nablízku.

Třídní schůzky v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v úterý 13.9.2022 v 16.30 hodin se uskuteční třídní schůzky v mateřské škole.

Společné třídní schůzky se také uskuteční v základní škole a to 15.9.2022 v 16.30 hodin ve školní jídelně. Těšíme se na Vaši účast. Za kolektiv ZŠ a MŠ Lenka Smetanová, řed.školy

Sběr papíru

Vážení rodiče a přátelé školy, naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru. Ve dnech 6. a 7. 9. 2022 (úterý, středa) bude kontejner přistaven u váhy. Žádáme všechny, aby papír ukládali do kontejneru svázaný. Časopisy a noviny mohou být svázané dohromady. Sběr, prosím, dětem zvažte a kilogramy nahlaste ve škole, děti budou za sběr v pololetí odměněny.                                                                 Děkuji za spolupráci Jana Šustrová

Slavnostní zahájení školního roku 2022-2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. září 2022. Všichni se sejdeme před školou v 8.00 hodin a společně se přesuneme do ateliéru školy, kde proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti pana starosty, pana faráře, zaměstnanců školy, žáků a rodičů především 1. ročníku. V tento den bude ukončeno vyučování v 10.00 hodin. Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen od 2. září. Zákonní zástupci musí nahlásit obědy svému dítěti osobně v ŠJ Slavkov. Kontakt na paní ředitelku školní jídelny Zuzana Stojaković tel.: 553 797 044, e-mail jidelna.slavkov@quick.cz. Po slavnostním zahájení žáci se svým třídním učitelem půjdou do svých tříd a dozví se všechny důležité informace a program prvních školních dnů. Rodiče prvňáčků mohou své děti první den doprovodit do třídy. Šťastné vykročení do nového školního roku jen s úsměvem Vám přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ

Ukončení školního roku 2021/2022

Ve čtvrtek 30. 6. proběhne v základní škole slavnostní předání vysvědčení a ukončení školního roku 2021/2022. V tento den již nebudou mít žáci oběd a nebude ani odpolední družina. Předpokládaný konec bude v 9.30 hodin. Provoz mateřské školy bude ukončen 8. července. Všem přejeme krásné slunečné dny a příjemnou dovolenou. Kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice

Školní výlet

V pondělí 27.6.2022 jsme se sešli na vlakovém nádraží Opava – východ, abychom nastoupili do vlaku a odjeli směrem do Krnova. Zde totiž začínal náš letošní výlet. Počasí nám přálo, nepršelo, ale úmorné vedro, které panovalo již od rána, nás nutilo neustále pít a doplňovat zásoby tekutin tak, aby všichni zdárně došli do cíle. První velkou zkouškou našich sil byly pověstné cvilínské schody k poutnímu kostelu na Cvilíně. Některým z nás daly pořádně zabrat. Naštěstí hned po jejich zdolání jsme mohli usednout pod rozhlednou a svačit a odpočívat. Během svačinky jsme se po skupinkách vystřídali na rozhledně, ze které jsme dohlédli až do Dolních Životic. Ty jsme poznali podle dvou nám tolik známých vrtulí. Po nakoupení suvenýrů a dalších zásob tekutin jsme vyrazili po zelené turistické značce k našemu cíli, kterým byla restaurace Strážiště v Úvalně. Během cesty jsme se zastavili na zřícenině hradu Šelenburk a několikrát jsme zastavili ke kratšímu odpočinku. Přesto to bylo pro některé děti v tomto vedru velmi náročné. Ale o to větší mohly mít radost, když dorazily k cíli a celou trasu zvládly! U restaurace Strážiště jsme rozdělali oheň, abychom si mohli opéci špekáčky a pak jsme odpočívali a konzumovali různé dobroty, které jsme si zde mohli koupit. Po důkladném odpočinku nás čekala už jen cesta k nádraží v Úvalně a cesta vlakem zpět do Opavy, kde si unavené děti vyzvedli rodiče.

T-Mobile Olympijský běh

Ve středu 22.6.2022 jsme se zapojili u příležitosti oslav založení Mezinárodního olympijského výboru do akce, která probíhá napříč celou republikou, a nese název T-Mobile Olympijský běh.  Cílem je přiblížit dětem olympijské hodnoty a chování fair-play. Trať byla dlouhá asi 700 m a všichni žáci ji zvládli. Po vydýchání a vyhlášení výsledků měli žáci výtvarnou aktivitu, tentokrát na téma Výjimečnost – čeho chci v životě dosáhnout. K tomu jim posloužil materiál firmy KOH-I-NOOR, která je partnerem této akce a starší časopisy. Žáci vystřihávali z časopisů obrázky, které jim připomínaly jejich přání a tužby a tvořili z nich koláž na velký arch papíru. Přejeme všem žákům, aby se jim jejich vysněná přání v budoucnu splnila!

Umístění v rámci celé školy:  

                        děvčata                                                          chlapci

1.místo           Tereza Košárková, 5. třída                 Daniel Dušek, 4. třída

2. místo:          Adéla Indráková, 3. třída                   Tomáš Liber, 3. třída

3. místo:          Tereza Kociánová, 3. třída                 Šimon Stiborský, 5. třída

Žáci byli vyhodnoceni a odměněni i podle ročníků, aby i mladší děti zažily pocit úspěchu. Všem blahopřejeme! 

Projekt Afrika a spaní ve škole

Po dvou covidových letech, kdy se nemohlo uskutečnit tolik oblíbené spaní ve škole, se mohli žáci opět těšit na nevšedně prožité odpoledne, večer a noc se spolužáky. Pro mnoho dětí to byla premiéra a byly plny očekávání, jaké to spaní ve škole bude. Letošní téma celého projektu bylo Afrika. Žáci si připravili vskutku originální převleky, takže některé děti nebylo možno ani poznat. Na jejich vynalézavost se můžete podívat ve fotogalerii. Po úvodní prezentaci základních informací o Africe jsme do svých řad přijali předškoláky, kteří přišli s rodiči a mohli s námi zůstat na celý následující program. Ten pokračoval svačinkou a pochodem po vesnici. Počasí bylo vskutku africké a tak bylo nutno se po návratu do školy dostatečně napít a znovu posilnit, aby děti zvládly splnit úkoly na stanovištích, které si pro ně připravily paní učitelky. Děti se mohly naučit africký tanec, zabubnovat si na africký buben, vyrobit si náhrdelník a talisman, založit oheň a opéci si špekáček. Večer se rychle přiblížil, předškolní děti odešly s rodiči domů a starší děti se odebraly připravit si svá místa na spaní. Každá třída spala ve své učebně a na dobrou noc si mohly děti pustit nějakou oblíbenou pohádku nebo film. Některé děti však ani nedokoukaly do konce, jak byly unavené. Ale to ještě nebyl konec. Každá noc ve škole musí mít své překvapení v podobě stezky odvahy! Většina dětí stezku zvládla po dvojicích nebo trojicích, ale některé odvaha úplně opustila a zůstaly raději ve škole. Pak už šli opravdu všichni spát. Ráno děti posnídaly buchty a jiné dobroty od maminek a těšily se na to, jak vše budou vyprávět rodičům. Děkujeme maminkám a šikovným cukrářkám za upečené dobroty. To největší poděkování patří paní učitelkám a vychovatelkám, které pro děti program připravily a po celou dobu akce se dětem věnovaly.

Výlet 5. ročníku

Žáci 5. ročníku měli naplánovaný dvoudenní výlet, na který se velmi těšili. V pondělí po půl osmé se všichni sešli na Východním nádraží v Opavě a společně se svými učitelkami vyjeli vláčkem směr město Hlučín. Během vycházky poznávali krásy i zajímavosti tohoto města a prvním delším zastavením byl Dětský ranč v Hlučíně. Na ranči si všichni společně užívali dětského hřiště, své dovednosti porovnávali v provazolezectví a po sportovních aktivitách se vydali za zvířaty. Na ranči jsou zvířata charakteristická pro české vesnické dvorky, od koní přes poníky, kozy a ovečky až po králíky a slepice. Děti mohly zvířata krmit i hladit. Na ranči však nechyběla ani zvířata exotická. Děti tak měly možnost vidět klokany, lamy a areálem dával hlasitě najevo svou přítomnost i osel. Po prozkoumání celého areálu a jeho krás jsme vykročili na hlučínské náměstí, kde si každý podle své libosti mohl zakoupit něco k snědku nebo jen tak něco dobrého. Po dodání energie jsme namasírovali nohy a pěší turistikou jsme šli k Areálu čs. opevnění Hlučín Darkovičky. Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech 1935 – 1938. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž stupně odolnosti. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky byl do Slezského zemského muzea začleněn roku 1992. Po ukončené prohlídce a výkladu jsme se za deště přesunuli do našeho nového domova, kterým byla myslivecká chata v Darkovicích. Pan Klimeček, majitel této chaty, nás vřele přivítal a my jsme se mohli ubytovat. Následovalo večerní opékání a společenské hry. V pozdních večerních hodinách jsme ulehli k sladkému spánku. Ráno jsme vše uklidili, společnými silami připravili snídani i oběd a nedočkavě jsme čekali na otevření areálu přírodního koupaliště. Tento areál nabízel další mnohé aktivity. Možnost koupání, plážový volejbal, průlezky a především pobyt k relaxaci a odpočinku. Nikdo neodolal nákupu dobrot a různých pochutin. Po obědě nám nezbývalo nic jiného, než se připravit k odchodu, abychom byli včas na vlakovém nádraží v Hlučíně a mohli směřovat ke svým domovům. Rychlou chůzí za 1,5 hodiny všichni vše zvládli a těšení se na sednutí ve vlaku bylo veliké. Výlet 5. ročníku se vydařil a určitě bude na co vzpomínat. 🙂

Den dětí v ZŠ

Dne 1.6.2022 jsme se společně s našimi žáky vydali oslavit Den dětí do Štáblovic. S batůžkem a sluncem za zády jsme šli pěšky po asfaltové cestě asi tři kilometry směrem k blízké vesnici. V obci Štáblovice se za kostelem sv. Vavřince skví dominanta zámku, který je obklopen zámeckým parkem a francouzskou zahradou  a právě zámek se stal cílem naší cesty.  Naši žáci se rozdělili na dvě skupiny a postupně absolvovali prohlídkový okruh zahrnující nejreprezentativnější prostory zámku. Nejvíce děti zaujalo strašidlo, které straší v prostorách zámku. Je-li to pravda, to musí každý návštěvník okusit sám. My strašidlo žádné nepotkali. Děti se po prohlídce mohly osvěžit skvělou zmrzlinou v kavárně Café Lescourant, která je součástí zámku. Děti velmi bavilo procházet zámeckou zahradou a zkoumat všechna zákoutí, která zahrada nabízela. Díky slunečnému počasí se nám okolí zámku ukázalo v co nejhezčí podobě. Velmi děkujeme Klubu rodičů, kteří přispěli všem dětem na vstupné do zámku. Ve čtvrtek 2.6. čekalo děti ještě jedno překvapení, a to pochutnání si na nanukovém dortu a věřte, že všem chutnalo.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz