foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Ukončení školního roku 2021/2022

Ve čtvrtek 30. 6. proběhne v základní škole slavnostní předání vysvědčení a ukončení školního roku 2021/2022. V tento den již nebudou mít žáci oběd a nebude ani odpolední družina. Předpokládaný konec bude v 9.30 hodin. Provoz mateřské školy bude ukončen 8. července. Všem přejeme krásné slunečné dny a příjemnou dovolenou. Kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice

Školní výlet

V pondělí 27.6.2022 jsme se sešli na vlakovém nádraží Opava – východ, abychom nastoupili do vlaku a odjeli směrem do Krnova. Zde totiž začínal náš letošní výlet. Počasí nám přálo, nepršelo, ale úmorné vedro, které panovalo již od rána, nás nutilo neustále pít a doplňovat zásoby tekutin tak, aby všichni zdárně došli do cíle. První velkou zkouškou našich sil byly pověstné cvilínské schody k poutnímu kostelu na Cvilíně. Některým z nás daly pořádně zabrat. Naštěstí hned po jejich zdolání jsme mohli usednout pod rozhlednou a svačit a odpočívat. Během svačinky jsme se po skupinkách vystřídali na rozhledně, ze které jsme dohlédli až do Dolních Životic. Ty jsme poznali podle dvou nám tolik známých vrtulí. Po nakoupení suvenýrů a dalších zásob tekutin jsme vyrazili po zelené turistické značce k našemu cíli, kterým byla restaurace Strážiště v Úvalně. Během cesty jsme se zastavili na zřícenině hradu Šelenburk a několikrát jsme zastavili ke kratšímu odpočinku. Přesto to bylo pro některé děti v tomto vedru velmi náročné. Ale o to větší mohly mít radost, když dorazily k cíli a celou trasu zvládly! U restaurace Strážiště jsme rozdělali oheň, abychom si mohli opéci špekáčky a pak jsme odpočívali a konzumovali různé dobroty, které jsme si zde mohli koupit. Po důkladném odpočinku nás čekala už jen cesta k nádraží v Úvalně a cesta vlakem zpět do Opavy, kde si unavené děti vyzvedli rodiče.

T-Mobile Olympijský běh

Ve středu 22.6.2022 jsme se zapojili u příležitosti oslav založení Mezinárodního olympijského výboru do akce, která probíhá napříč celou republikou, a nese název T-Mobile Olympijský běh.  Cílem je přiblížit dětem olympijské hodnoty a chování fair-play. Trať byla dlouhá asi 700 m a všichni žáci ji zvládli. Po vydýchání a vyhlášení výsledků měli žáci výtvarnou aktivitu, tentokrát na téma Výjimečnost – čeho chci v životě dosáhnout. K tomu jim posloužil materiál firmy KOH-I-NOOR, která je partnerem této akce a starší časopisy. Žáci vystřihávali z časopisů obrázky, které jim připomínaly jejich přání a tužby a tvořili z nich koláž na velký arch papíru. Přejeme všem žákům, aby se jim jejich vysněná přání v budoucnu splnila!

Umístění v rámci celé školy:  

                        děvčata                                                          chlapci

1.místo           Tereza Košárková, 5. třída                 Daniel Dušek, 4. třída

2. místo:          Adéla Indráková, 3. třída                   Tomáš Liber, 3. třída

3. místo:          Tereza Kociánová, 3. třída                 Šimon Stiborský, 5. třída

Žáci byli vyhodnoceni a odměněni i podle ročníků, aby i mladší děti zažily pocit úspěchu. Všem blahopřejeme! 

Projekt Afrika a spaní ve škole

Po dvou covidových letech, kdy se nemohlo uskutečnit tolik oblíbené spaní ve škole, se mohli žáci opět těšit na nevšedně prožité odpoledne, večer a noc se spolužáky. Pro mnoho dětí to byla premiéra a byly plny očekávání, jaké to spaní ve škole bude. Letošní téma celého projektu bylo Afrika. Žáci si připravili vskutku originální převleky, takže některé děti nebylo možno ani poznat. Na jejich vynalézavost se můžete podívat ve fotogalerii. Po úvodní prezentaci základních informací o Africe jsme do svých řad přijali předškoláky, kteří přišli s rodiči a mohli s námi zůstat na celý následující program. Ten pokračoval svačinkou a pochodem po vesnici. Počasí bylo vskutku africké a tak bylo nutno se po návratu do školy dostatečně napít a znovu posilnit, aby děti zvládly splnit úkoly na stanovištích, které si pro ně připravily paní učitelky. Děti se mohly naučit africký tanec, zabubnovat si na africký buben, vyrobit si náhrdelník a talisman, založit oheň a opéci si špekáček. Večer se rychle přiblížil, předškolní děti odešly s rodiči domů a starší děti se odebraly připravit si svá místa na spaní. Každá třída spala ve své učebně a na dobrou noc si mohly děti pustit nějakou oblíbenou pohádku nebo film. Některé děti však ani nedokoukaly do konce, jak byly unavené. Ale to ještě nebyl konec. Každá noc ve škole musí mít své překvapení v podobě stezky odvahy! Většina dětí stezku zvládla po dvojicích nebo trojicích, ale některé odvaha úplně opustila a zůstaly raději ve škole. Pak už šli opravdu všichni spát. Ráno děti posnídaly buchty a jiné dobroty od maminek a těšily se na to, jak vše budou vyprávět rodičům. Děkujeme maminkám a šikovným cukrářkám za upečené dobroty. To největší poděkování patří paní učitelkám a vychovatelkám, které pro děti program připravily a po celou dobu akce se dětem věnovaly.

Výlet 5. ročníku

Žáci 5. ročníku měli naplánovaný dvoudenní výlet, na který se velmi těšili. V pondělí po půl osmé se všichni sešli na Východním nádraží v Opavě a společně se svými učitelkami vyjeli vláčkem směr město Hlučín. Během vycházky poznávali krásy i zajímavosti tohoto města a prvním delším zastavením byl Dětský ranč v Hlučíně. Na ranči si všichni společně užívali dětského hřiště, své dovednosti porovnávali v provazolezectví a po sportovních aktivitách se vydali za zvířaty. Na ranči jsou zvířata charakteristická pro české vesnické dvorky, od koní přes poníky, kozy a ovečky až po králíky a slepice. Děti mohly zvířata krmit i hladit. Na ranči však nechyběla ani zvířata exotická. Děti tak měly možnost vidět klokany, lamy a areálem dával hlasitě najevo svou přítomnost i osel. Po prozkoumání celého areálu a jeho krás jsme vykročili na hlučínské náměstí, kde si každý podle své libosti mohl zakoupit něco k snědku nebo jen tak něco dobrého. Po dodání energie jsme namasírovali nohy a pěší turistikou jsme šli k Areálu čs. opevnění Hlučín Darkovičky. Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech 1935 – 1938. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž stupně odolnosti. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky byl do Slezského zemského muzea začleněn roku 1992. Po ukončené prohlídce a výkladu jsme se za deště přesunuli do našeho nového domova, kterým byla myslivecká chata v Darkovicích. Pan Klimeček, majitel této chaty, nás vřele přivítal a my jsme se mohli ubytovat. Následovalo večerní opékání a společenské hry. V pozdních večerních hodinách jsme ulehli k sladkému spánku. Ráno jsme vše uklidili, společnými silami připravili snídani i oběd a nedočkavě jsme čekali na otevření areálu přírodního koupaliště. Tento areál nabízel další mnohé aktivity. Možnost koupání, plážový volejbal, průlezky a především pobyt k relaxaci a odpočinku. Nikdo neodolal nákupu dobrot a různých pochutin. Po obědě nám nezbývalo nic jiného, než se připravit k odchodu, abychom byli včas na vlakovém nádraží v Hlučíně a mohli směřovat ke svým domovům. Rychlou chůzí za 1,5 hodiny všichni vše zvládli a těšení se na sednutí ve vlaku bylo veliké. Výlet 5. ročníku se vydařil a určitě bude na co vzpomínat. 🙂

Den dětí v ZŠ

Dne 1.6.2022 jsme se společně s našimi žáky vydali oslavit Den dětí do Štáblovic. S batůžkem a sluncem za zády jsme šli pěšky po asfaltové cestě asi tři kilometry směrem k blízké vesnici. V obci Štáblovice se za kostelem sv. Vavřince skví dominanta zámku, který je obklopen zámeckým parkem a francouzskou zahradou  a právě zámek se stal cílem naší cesty.  Naši žáci se rozdělili na dvě skupiny a postupně absolvovali prohlídkový okruh zahrnující nejreprezentativnější prostory zámku. Nejvíce děti zaujalo strašidlo, které straší v prostorách zámku. Je-li to pravda, to musí každý návštěvník okusit sám. My strašidlo žádné nepotkali. Děti se po prohlídce mohly osvěžit skvělou zmrzlinou v kavárně Café Lescourant, která je součástí zámku. Děti velmi bavilo procházet zámeckou zahradou a zkoumat všechna zákoutí, která zahrada nabízela. Díky slunečnému počasí se nám okolí zámku ukázalo v co nejhezčí podobě. Velmi děkujeme Klubu rodičů, kteří přispěli všem dětem na vstupné do zámku. Ve čtvrtek 2.6. čekalo děti ještě jedno překvapení, a to pochutnání si na nanukovém dortu a věřte, že všem chutnalo.

Projekt EU v Arboretu Nový Dvůr

Arboretum je známo svými bohatými sbírkami vybraných rodů dřevin, ale také bohatým sortimentem zahradních kultivarů. Nachází se tam rovněž rašeliniště, vřesoviště, či skupina časně kvetoucích dřevin. Asi nejkrásnějším obdobím pro návštěvu je květen, v němž můžeme obdivovat desítky rozkvetlých rostlin, hlavně rododendronů, jejichž sbírka je největší v ČR. Díky příznivému počasí jsme s žáky 1. a 2. ročníku v rámci projektu EU vyrazili obdivovat krásy Arboreta. Hned po příjezdu nás očarovala krásná příroda a zpěv různých druhů ptáků. S paní průvodkyní jsme se vydali prozkoumat různá zákoutí a zjistit spoustu zajímavostí. Obdivovali jsme nádherné, právě rozkvetlé rododendrony, které kvetly všemi barvami. Ve velkých stromech jsme pozorovali ukrytá hnízda ptáků. Učarovala nám nádherně žlutá květenství štědřence a bílé květy dřínu. Viděli jsme nejmenší šišky na místních jehličnanech. Zkoumali jsme rostlinky v rašeliništi. Bystré zraky dětí objevily lesní jahody, luční kytky, šišky a dokonce i houby. Cestou jsme narazili na velké lesní mraveniště vytvořené z větviček a měkkého jedlového jehličí a dověděli se spoustu zajímavostí ze života mravenců. Procházeli jsme se celým parkem a nevynechali jsme ani místní zoo koutek. Zde se děti setkaly s kozami a jejich mláďaty. Ti nejodvážnější krmili kozičky v průchozí ohradě. Pozorovali jsme také morčata. Nechyběli ani pávi, které jsme slyšeli na míle daleko a nakonec i z blízka viděli. Děti byly ze zvířat nadšené a stále si je prohlížely dokola. Celý park Arboreta je krásně rozkvetlý, voňavý, nabízí klid a přírodní krásy s velkým množstvím objevování a prožitků. Po dlouhých procházkách různými cestičkami, lávkami a mosty jsme všichni dostali hlad a tak jsme si udělali přestávku na pitný režim a na svačinku ze školky a dobrotu z domova. Po vydatné svačince jsme u nového jezírka pozorovali želvy a zlaté kapry, kteří se často schovávali pod listy leknínů. Velice zajímavé bylo Broukoviště zdobené dřevěnými sochami hmyzu. Po několika hodinách a neskutečných zážitcích jsme konečně došli až k Alpiniu, což je rozsáhlá kvetoucí skalka na okraji Arboreta. Z výletu jsme si přivezli mnoho zážitků obohacených novými vědomostmi a rozšířených obzorů.

Veselé zoubky, program drogerie dm v ŠD pro 1. a 2. ročník

Opět po dvou letech jsme se přihlásili do preventivního programu dm drogerie „Veselé zoubky“. Cílem bylo děti seznámit se zásadami správné péče o chrup a předcházet vzniku zubního kazu. Nejprve jsme zhlédli výukové DVD „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, které bylo zpracováno zábavnou formou. Dověděli jsme se, jak zoubky vypadají uvnitř, jak vzniká zubní kaz, jak mu předejít a jakou technikou správně zuby čistit. Všechny tyto získané znalosti jsme si upevnili vyplněním pracovního listu, který kladl důraz na výběr zubního kartáčku a správné stravování. Všechny děti byly odměněny preventivním balíčkem, ve kterém byl zubní kartáček, dětská zubní pasta, žvýkačky bez cukru a přesýpací hodiny, abychom věděli, jak dlouho si máme zuby čistit. Děti měly z balíčku upřímnou radost a pevně věříme, že jsme přispěli ke zlepšení povědomí o správnou péči o dětský chrup a děti se budou o své zoubky poctivě starat.

5. den školy v přírodě

Milí čtenáři našich stránek, dnešním dopolednem ukončíme náš pobyt v Chatě Macocha. Ani poslední den nechybí rozcvička, snídaně a všechny děti nám ukážou, jak dokážou uklidit oblečení a další věci do svých kufrů. Už dobře víme, že pokoje si dokážou uklidit skvěle, protože každý den probíhalo několikrát bodování jednotlivých pokojů a vysoké hodnoty jsou toho důkazem. Důkazem čistoty je i protokol z KHS Blansko, která nás přijela ve středu navštívit a zkontrolovat. Hygiena neměla žádné připomínky a vše dopadlo na výbornou. Dnes se ještě můžeme těšit na pobyt venku, v 11.00 hod. na oběd a ve 12.00 hod. budeme vyjíždět k naší škole, kde očekáváme příjezd přibližně ve 14.30 hod., kde se na nás můžete těšit. Celý týden ve škole přírodě jsme si všichni skvěle užívali, děti byly hodné, veselé, měly radost ze všech připravených aktivit a výletů a to je ta největší odměna pro nás dospělé. Velké poděkování však patří všem paní učitelkám, vychovatelkám, které se o všechny děti vzorně staraly ve dne v noci, snažily se jim splnit veškerá přání a nahrazovaly jim své milované rodiče, ať jim není smutno. Velice jim za vše děkuji. Děkuji Vám rodičům, že máte skvělé děti, děkuji paní učitelkám a vychovatelkám za veškerou práci, kterou dělají nad rámec svých pracovních povinností. Děkuji všem příznivcům našich webových stránek a budeme se opět těšit někdy příště. L. Smetanová

4. den školy v přírodě

Opět všechny příznivce našeho webu pozdravujeme z chaty Macocha. Ani dnes nechyběla ranní rozcvička a po snídani nás čekalo dopolední vyučování na terase. Žáky 4. a 5. ročníku čekal velký den, na který se velmi pečlivě a zodpovědně připravovali. Byli totiž přihlášeni na soutěž BÁDÁŠ, BÁDÁM, BÁDÁME…, kterou organizovala ZŠ Březinova Ostrava a dnes v 8.30 hod je čekala soutěž v přímém přenosu. Protože přesun do Ostravy ze školy v přírodě nebyl reálný, spojený ročník dnes reprezentovala Patricie Kuzníková, Tereza Košárková a Valerie Kuzníková online. Děvčata v pěti minutách zvládla odprezentovat 25 sleidů zcela bravurně. 5 minut byl limit, který byl určený pořadatelem. Přestože jsme nestáli na stupních vítězů, děvčata nás skvěle reprezentovala a za to jim patří velký dík. Pro nás jsou prostě jedničky!!! Po obědě a odpoledním klidu jsme se vydali na vycházku do lesa. Na klidné a pohodové vycházce jsme ušli celkem 4 km, stihli jsme hod šiškou na cíl, zahráli si hru Káně letí, hledali si „svůj“ strom, který jsme si nejprve osahali se zavázanýma očima a především jsme si užívali čerstvého a čistého ovzduší, které nás obklopovalo. Po příchodu k chatě si každý vyrobil svou turistickou známku, stihli jsme si zahrát společenské hry a již se všichni těšili na večeři. Museli jsme se pořádně posilnit, abychom měli sílu na večerní DISCOTÉKU. A ta opravdu stála za to!!!! No prostě paráda :), kdo nebyl, tak by stejně nevěřil. 🙂 tak prostě věřte. 🙂 Nikomu se do pelíšku nechtělo, ale únava se přece jen dostavila, tak bylo zapotřebí ještě nabrat sílu na zítřejší den, než se do svých domovů rozejdeme. Ale tím večer stejně neskončil….. Večerní překvapení nás teprve čeká. 🙂 Všem přejeme krásný zbytek večera.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz