foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že ve středu 13.09. proběhnou třídní schůzky v mateřské škole, začátek v 16.00 hodin a ve čtvrtek 14.09. v základní škole. Společný začátek ve školní jídelně školy v 16.30 hodin. Budeme se těšit na setkání. Kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice

Gratulace

Naše škola se již tradičně zapojuje do Mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky pod záštitou města Havířov. Koncem srpna jsme dostali radostnou zprávu. Dva žáci 5. ročníku, byli úspěšní v této soutěži a jejich díla se dostala na samotnou výstavu. Dominiku Procházkovi a Markovi Schwablíkovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Sběr kaštanů a žaludů

Oznamujeme Vám, že v rámci školní družiny proběhne v naší škole sběr kaštanů a žaludů. Již od 11.9. 2023 si děti mohou vyzvednout pytle k tomuto sběru. Naplněné pytle prosím označte jménem a množstvím v kilogramech. Svoz proběhne začátkem listopadu, termín bude upřesněn, budeme Vás včas informovat. Předem děkujeme za spolupráci.

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 v ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 4. září 2023. Všichni se sejdeme před školou v 8.00 hodin a společně se přesuneme do ateliéru školy, kde proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti pana starosty, Otce, zaměstnanců školy, žáků a rodičů. V tento den bude ukončeno vyučování v 9.40 hodin. Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen od 5. září. Zákonní zástupci musí nahlásit obědy svému dítěti osobně v ŠJ Slavkov den předem do 12 hodin a to telefonicky nebo e-mailem. Kontakt na paní ředitelku školní jídelny Zuzana Stojaković tel.: +420 724 963 929, e-mail jidelna.slavkov@quick.cz. Po slavnostním zahájení v ateliéru školy žáci se svými třídními učitelkami půjdou do svých tříd a dozví se všechny důležité informace a program prvních školních dnů. Rodiče mohou své děti první den doprovodit do třídy. Šťastné vykročení do nového školního roku jen s úsměvem Vám přeje celý kolektiv zaměstnanců ZŠ.

Oznámení o ukončení školního roku 2022/2023 v ZŠ

V pátek 30. 6. proběhne slavnostní ukončení školního roku 2022/2023 a žákům bude vydáno vysvědčení za II. pololetí. Provoz školy bude ukončen v 10.00 hodin. V tento den nebude oběd ani školní družina. Všem přejeme příjemně strávené léto a dětem spoustu nezapomenutelných zážitků během prázdnin. Jestliže Vám bude smutno, můžete si přečíst náš školní časopis Čápopis nebo jen tak zabrouzdat na naše webové stránky a potěšit své oko. 🙂 Přejeme ať je každá Vaše cesta šťastná, radostná a se sluníčkem na obloze i v duši. Za kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová, řed. školy                

SFC Opava ve škole

Ve čtvrtek 29. června byli naši žáci plní očekávání, protože je čekalo překvapení a vůbec netušili, o co půjde. Hádali v různých oborech, tématech a někteří byli opravdu blízko. Do naší školy přijali pozvání členové Slezského fotbalového klubu Opava z týmu A a to hlavní trenér Miloslav Brožek, asistent trenéra a vedoucí týmu David Baier, hráči Adam Ščudla, Tomáš Vincour a Emannuel Boafo. Žáci byli nejprve v rozpacích, ale po úvodních slovech hlavního trenéra a vzájemném přivítání ze všech první tréma opadla a třídou se linula přátelská atmosféra. Po představení se jednotlivých hráčů nastalo množství otázek, na které nám všichni návštěvníci ochotně odpovídali. S obavou a s rozpaky se žáci zajímali také o Emannuela Boafa, který hovořil pouze anglicky. Někteří žáci však své obavy natolik odhodili, že se začali sami dotazovat anglicky. A že jim to šlo skvěle! Následovalo individuální i skupinové fotografování již zcela bez zábran, došlo i na autogramiádu. Velkým překvapením bylo množství dárků, které jsme od našich hostů dostali. Někteří z nás byli obdarování dresy, ponožkami, hrníčky, brýlemi, odznaky, nálepkami. Nebyl žádný žák, který by si neodnesl nějaký dáreček. Velice děkujeme panu Filipovi Labudovi za umožnění této návštěvy, Miloslavu Brožkovi, Davidu Baierovi a přítomným hráčům za návštěvu, veškeré dárky a velmi příjemnou atmosféru a besedu. Určitě někdy opět na viděnou. 🙂 Za celou základní školu děkuje Lenka Smetanová, řed. školy.

Výlet ZŠ za poznáním

Ve středu 28. června jsme měli sraz se svými žáky na vlakovém nádraží v Opavě, kde je dovezli rodiče, abychom společně vyrazili za poznáním do Ostravy. Už jen cesta vláčkem byla zábavná a všichni se těšili na první pamlsky ukrytých v baťůžcích. Ze Stodolní ulice jsme se vydali na ulici Dvořákovou, kde jsme již měli domluvenou prohlídku v České televizi Ostrava, kde nás velmi pěkně přivítali v recepci a samotná paní Nováková, která nás po celou dobu ochotně provázela a se samotným prostředím seznámila. Měli jsme tak jedinečnou možnost prohlídnout si 2 vysílací studia, režijní komplex a digitální obrazovou střižnu. Každý z nás si mohl vyzkoušet jaké to je za zpravodajským pultíkem, dozvěděli jsme se, jak se natáčí samotné počasí, regionální zprávy a mnoho dalších zajímavostí. V reportážním filmu jsme se dozvěděli, jak to v takovém natáčecích studiu a televizi funguje. Čekalo na nás také překvapení v podobě natáčení pořadu Šikulové, kterého jsme se v minulém roce také zúčastnili, jen ne v tomto studiu ale tehdy ještě v natáčecím studiu v Radvanicích. Po nezapomenutelných zážitcích z televize jsme se přesunuli na tramvaj, která nás zavezla ke Studentským kolejím, kde jsem příjemnou lesní vycházkou došli až k samotnému Planetáriu. Po přivítání jsme si hned usedli do křesel ve sférickém kinu, kde kromě sférické projekce hvězdné oblohy a zajímavých vesmírných objektů a astronomických úkazů jsme se mohli zcela ponořit do pohádkového filmu KOUZELNÝ GLÓBUS. Malá Mia se vydává na prázdniny ke svému dědovi. V podkroví jeho domu objeví zvláštní astronomický přístroj, který dokáže změnit roční období na celé planetě. Její strýc chce tuto změnu provést, ale Mia si uvědomuje, co všechno by se mohlo na Zemi stát. Příběh vypráví o pohybech Země, střídání dne a noci, sklonu zemské osy, střídání ročních období a vlivu těchto změn na rostliny a zvířata. Po půlhodinovém filmu jsme si měli možnost prohlédnout veškeré místnosti v této budově a vyzkoušet veškeré exponáty, které jsou tomu určeny. Nechyběl nákup pamlsků a prezentů. Po ukončení prohlídky jsme došli na autobusovou zastávku, ze které jsme dojeli přímo na vlakové nádraží Ostrava – Svinov a vláčkem jsme dojeli v pozdních odpoledních hodinách zpět do Opavy, kde na nás již čekali rodiče. Výlet byl velmi zdařilý, všem se líbilo a poděkování patří především všem doprovázejícím pedagogům, kteří se o děti po celou dobu vzorně a starostlivě starali.

Loučení s žáky 5. ročníku

V pondělí 26.6. nastal čas loučení s žáky 5. ročníku. Loučení s našimi páťáky bylo jako vždy slavnostní za přítomnosti pana místostarosty, Otce Jana, rodičů, prarodičů, pedagogů a hostů. Přestože se s námi loučili dva páťáci, program nebyl nijak ošizen a pod vedením paní učitelky G. Smetanové naši páťáci opět zazářili, zvesela a s noblesou se rozloučili. Dopoledne se rozloučili prostřednictvím svého programu se všemi žáky školy a v odpoledních hodinách se všemi hosty. Páťákům přejeme mnoho štěstí na všech cestách, které mají před sebou.

Spaní ve škole – Španělsko

V pátek 23.června se v pozdních odpoledních hodinách uskutečnilo oblíbené spaní ve škole, kdy se všichni žáci těšili na nevšedně prožité odpoledne, večer a noc se spolužáky. V tomto školním roce bylo téma tohoto projektu Španělsko. Děti si připravily velmi pěkné a originální převleky. Žáci 4. a 5. ročníku, pod vedením paní učitelky G. Smetanové, si pro všechny vytvořili a skvěle prezentovali prezentaci o Španělsku. Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o této zemi, lidech, zvířatech i gastronomii. Pro naše prvňáčky to byla premiéra, tak jako pro naše předškoláky, kteří byli doprovázeni svými rodiči a v tento den byli pasování do našich řad Čápat. Bylo nutné doplnit energii v podobě upečených dobrot od rodičů ale také oplatků a dalších pamlsků, abychom zvládli průvod vesnicí. Po průvodu byly děti rozděleny do skupin a na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Na jednom se všichni společně mohli učit španělský tanec, posilnit se mohli tentokrát ve španělské gastronomii ve školní kuchyni, ale jídlo si nejprve museli připravit, další stanoviště skrývalo zručnost a výrobu vějířů, výrobu ozdobných kachlíků nebo rozdělání ohniště a opékání párků. Večer se rychle přiblížil, předškolní děti odešly s rodiči domů a starší děti se odebraly připravit si svá místa na spaní. Každá třída spala ve své třídě a na dobrou noc si mohly děti pustit nějakou oblíbenou pohádku nebo film. Některé děti však ani nedokoukaly do konce, jak byly unavené. Ale to ještě nebyl konec. Každá noc ve škole musí mít své překvapení v podobě stezky odvahy! Většina dětí stezku zvládla po dvojicích nebo trojicích, ale některé odvaha úplně opustila a zůstaly raději ve škole. Pak už šli opravdu všichni spát. Ráno děti posnídaly buchty a jiné dobroty od maminek a těšily se na to, jak vše budou vyprávět rodičům. Děkujeme maminkám a šikovným cukrářkám za upečené dobroty. Děkujeme Globusu za darované pečivo. To největší poděkování patří paní učitelkám a vychovatelkám, které pro děti program připravily a po celou dobu akce se dětem věnovaly.

Finanční gramotnost 3.lekce

Dne 22. 6. 2023 zavítal do naší školy již s třetí besedou o finanční gramotnosti   pan Ing.  Martin Dzierža. Této besedy se účastnili žáci 2. až 5. ročníku.  Obsahem bylo téma Osobní finance a rozpočet. Pan Martin společně s dětmi řešil dilema otázek půjčit si, spořit nebo investovat? Společnými silami došli žáci k závěru, že je velmi důležité umět hospodařit s penězi. Na obrázcích třech prasátek dětem vysvětlil, že by se měli řídit jednoduchými pravidly výdajů. Červené prasátko neslo název Povinnost. Zde se děti dozvěděly, že je spousta věcí, které se musí platit na základě zákonů a smluv. Např. daně, elektřina, plyn, voda, nájem a spoustu dalšího. Druhé prasátko neslo název Nutnost. Do tohoto žlutého prasátka by si měli lidé spořit na horší časy, pokud ztratí zaměstnání, pokazí se třeba pračka nebo by zde mělo patřit spoření na stáří. U zeleného prasátka, které neslo název  Zbytnost  se děti měly zamyslet, zda-li je  třeba si vůbec půjčovat třeba na  luxusní dovolenou nebo vánoční dárky. Další námětem bylo seznámení se s roční procentní sazbou úroků. Naše dětí už ví, že se každá půjčka musí platit s úroky, a že i malá půjčka může vést k exekuci, pokud problém s nesplácením neřešíme včas.  Ještě jednou děkujeme panu Martinovi a pevně věříme, že si žáci odnesli spoustu nových poznatků z finanční gramotnosti.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz