foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Přerušení provozu v MŠ

Oznamujeme Vám, že provoz v MŠ bude ve dnech 12. července – 24. srpna 2021 po dohodě s zřizovatelem přerušen z důvodu hlavních prázdnin a čerpání dovolené. Prázdninový provoz od 01.07. – 09.07. a od 25.08. – 31.08.2021 bude pouze pro děti zaměstnaných matek, děkujeme za pochopení.

Pozdrav od prvňáčků

Milí předškoláci, vážení rodiče, příznivci školy, protože v tomto školním roce bylo vše jinak, tak jsme nemohli zrealizovat ani náš již tradiční Kurz pro předškoláky a Den otevřených dveří. Aby Vám to všem nebylo tolik líto, tak jsme se rozhodli alespoň touto formou naše předškoláky i Vás všechny ostatní potěšit. V přiloženém videu máte možnost vidět vyučovací hodinu 1. ročníku, ve které se paní učitelka se svými žáky snažila nastínit některé aktivity, které ve vyučovacích hodinách běžně realizují a různě střídají. Pevně věříme, že se Vám návštěva našich prvňáčků, alespoň ve virtuální podobě, bude zamlouvat, potěší Vaše srdíčko i očičko a udělá velkou radost.

Žáci 5. ročníku ve Slavkově

Žáky pátého ročníku čekal 25. 6. jeden velký krok, a to návštěva jejich budoucí školy. Na návštěvě v ZŠ Slavkov se nesetkali pouze se svou budoucí třídní učitelkou, ale poznali také své nové spolužáky a podívali se, kde usednou v září do lavic. První rozpaky z nového místa a lidí vystřídalo seznamování a nadšení z nových věcí. Celé dopoledne plnila společně nová třída disciplíny branné výchovy – hod granátem, chůze na lanech, překážková dráha s pneumatikami, střelba, přenos raněného aj. Návštěvu ve slavkovské škole jsme ukončili obědem ve školní jídelně, která žáky také velice nadchla.

Třídní výlet páťáků

Od 16. do 18. června jsme se s žáky 5. ročníku vydali na třídenní výlet. Po hodinové cestě autobusem jsme se ocitli v krásném prostředí Jeseníků. Všude kolem nás byly lesy, kopečky, skály – krása! Z autobusové zastávky ve Vrbně pod Pradědem nás čekala kouzelná 8 km dlouhá cesta do tábořiště – Campanula. Po příchodu do tábořiště nesměla chybět výroba vlastní vlajky, kterou jsme slavnostně vztyčili. Avšak hlavní bod tohoto dne byl před námi, kterým bylo vaření vlastního kotlíkového guláše. Ne jenom, že si žáci museli svou večeři sami uvařit, ale museli si ingredience vybojovat při hře. Následovala příprava surovin, ohně, a nakonec zasloužená večeře.

Druhý den nás čekal cyklistický výlet na Rejvíz. Před samotným výletem jsme dopoledne stihli tvořit, vařit i hrát hry v lese. Počasí nám velmi přálo, a proto jsme si mohli náramně užít krásy přírody při cestě na kole i v okolí mechových jezírek. Všichni zvládli cestu na kole na 1*. I když byl výlet na celé odpoledne, večer jsme ještě zvládli opékání špekáčků, a dokonce v noci i stezku odvahy, ke které nám krásně svítil měsíc a všichni páťáci stezku zvládli.

Rychle to uteklo a už tady byl poslední den na tábořišti. I tento den jsme si zvládli zasoutěžit, a to ve hře Mölkky. Následovalo veškeré balení, uklízení a loučení se s tábořištěm. Také nechyběla cesta zpátky do Vrbna pod Pradědem, kde jsme nasedli na vlak a vyrazili na cestu do Opavy. Všichni jsme dorazili domů s úžasnými zážitky. Touto cestou děkujeme panu Víťovi a Davidovi za veškerou pomoc, ochotu, poskytnuté zázemí a naplněná bříška. Největší dík patří paní učitelce Monice Pécsiové, která vše skvěle zorganizovala a zajistila.

Pasování na čtenáře

Pro děti z naší první třídy byl v úterý 22. 6. 2021 přichystán netradiční program. Druhou vyučovací hodinu totiž nestrávily ve škole, ale v místní knihovně, kam byly pozvány na slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Všechny děti přivítala paní knihovnice Monika Šnajdrová, která si všechny děti vyzkoušela ze čtení neznámého textu, aby si ověřila, zda si děti zaslouží být zařazeni mezi pravé čtenáře. Prvňáci se čtení zhostili na výbornou a za chvíli již byli paní ředitelkou Lenkou Smetanovou pasováni na čtenáře. Každé dítko pokleklo a pohádkovým mečem bylo povýšeno do řad čtenářů. Každé z dětí dostalo krásnou medaili, účastnický list a krásnou knížku Prázdniny s kouzelnou aktovkou od Zuzany Pospíšilové. Nechyběly také malé sladkosti schované v sáčku se sovičkou, symbolem první třídy, který nás provázel během celého roku. Během druhého pololetí žáci plnili v rámci hodin literární výchovy úkoly a kreslili obrázky ke čtyřem pohádkám: O Sněhurce, O Popelce, O dlouhém, Širokém a Bystrozrakém a princi Bajajovi. Paní knihovnice dětem z pracovních listů vytvořila krásnou knížku, kterou si děti odnesly na památku.

Školní výlet žáků 1. až 4. ročníku

Dne 18. 6. se uskutečnil výlet žáků do Hradce nad Moravicí. Nejprve jsme se všichni setkali na Východním nádraží v Opavě. A jak jsme se přemístili do Hradce? Žádný autobus nás tam neodvezl, ale cestu jsme si tam i zpět užili vlakem. Vlak nás však nedopravil až na zámek, tam koleje nevedou. Všichni jsme si pěkně od nádraží vystoupali až nahoru a ten pocit ze zdolání kopce byl úžasný. U zámku jsme se občerstvili a dočkali se malé prohlídky zámku, během které jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavostí – třebaže panstvo používalo odklápěcí taburet na noční toaletu přímo ve své ložnici. Po prohlídce nám všem vyhládlo a hlavně jsme se těšili na slíbenou zmrzlinu. Tu jsme našli v nedalekém občerstvení, kde si každý vybral tu pravou dle svého gusta. Nakonec jsme posilněni vystoupali až k rozhledně, ze které byl nádherný výhled. Plní dojmů a zážitků jsme pomalu šli zpátky k nádraží, ovšem z kopce už jsme se všichni smáli a byli spokojeni. Náš školní výlet se vydařil a nikdo se nám neztratil, všichni žáci se vrátili do svých domovů s krásnými vzpomínkami.

Výtvarná soutěž v ŠD „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“

Naše školní družina se zapojila do výtvarné soutěže „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“, kterou při příležitosti Světového dne hygieny rukou 2021 připravilo Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. Kampaň byla určena dětem MŠ a ZŠ s cílem upevnit povědomí o tom, že správně prováděná hygiena rukou chrání naše zdraví. To se díky hravé formě velmi podařilo, díla byla originální a velmi nápaditá. Kampaně se zúčastnilo celkem 41 mateřských a základních škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a dílka byla přibližně od 760 dětí. Všechny výtvarné práce byly originální a budou využity při tvorbě zdravotně výchovných materiálů, jiné budou prezentovány v rámci zdravotnických projektů v celé ČR. Za účast budou děti odměněny diplomy.

Počítačová soutěž BAJTÍK

Letos se žáci 5. ročníku opět v informatice připravovali na počítačovou soutěž Bajtík v Opavě, ale okolnosti nám nepřály a soutěž se nekonala. Proto proběhlo alespoň školní kolo, které zorganizovala paní učitelka Pécsiová. Téma bylo “ RÁJ NA ZEMI“. V programu malování vytvořili žáci pěkné obrázky a bylo těžké vybrat ty nejpodařenější práce. Nakonec však přece jen padlo rozhodnutí a byli vybráni tři nejlepší. První místo získal Martin Klein, na druhém místě se umístil David Toška a na třetím místě skončil Vašek Liber. Gratulujeme k dosaženým úspěchům. 

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz