foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Oznámení o provozu školy od 30. listopadu 2020

Od 30. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole za dodržování veškerých nastavených pravidel. Do školy nesmí vstoupit žáci s respiračními chorobami. V případě podezření na respirační onemocnění, bude dítěti změřena teplota. V případě teploty bude okamžitě informován zákonný zástupce, který si bude muset dítě ihned vyzvednout. Žáci budou do školy přicházet vstupy uvedenými  dle rozpisu jednotlivých ročníků, který najdete v odkaze poslední věty tohoto článku. Některé vyučovací hodiny budou vypuštěny, protože homogenita skupin má přednost před ustanovením ŠVP. Všichni žáci školy budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole si zákonný zástupce musí odhlásit obědy sám.  Provoz školní družiny pro 1. ročník bude probíhat v obvyklých časech, provoz nebude nijak omezen a upraven. Pro žáky 2. ročníku platí stejné informace jako pro 1. ročník s výjimkou a podmínkou příchodu nejpozději do 7.35 hodin a ukončení ŠD v 15.00 hodin. Děti budou odcházet domů dle časového údaje v Přihlášce ŠD. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku ranní družina nebude, odpolední provoz je pro tyto žáky do 14.30 hodin. Žáci budou rozděleni podle ročníku, nebudou se slučovat. Kromě angličtiny pro prvňáky, nebudou kroužky ŠD v provozu. Žáci i zaměstnanci musí po celou dobu ve škole nosit roušku. Každý žák bude mít dvě roušky. Jednu při příchodu do školy na tváři, druhou v sáčku v aktovce, bude použita po obědě. Zde naleznete informace pro naši školu, v druhém odkaze jsou veškeré informace MŠMT. Děkujeme za veškerou spolupráci.

Oznámení o provozu školy od 18. listopadu 2020

Od 18. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole, za dodržování veškerých nastavených pravidel. Do školy nesmí vstoupit žáci s respiračními chorobami. Žáci 3. – 5. ročníku budou nadále pokračovat v distanční výuce. Nemohou odebírat obědy, protože nemáme venkovní výdejní okénko. Žáci 1. ročníku budou přicházet i odcházet ze školy vchodem určeným pro školní družinu v časech provozu ranní i odpolední školní družiny. Žáci 2. ročníku budou přicházet i odcházet ze školy hlavním vchodem také v časech provozu ranní i odpolední školní družiny. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Všichni žáci 1. a 2. ročníku budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole si zákonný zástupce musí odhlásit obědy sám.  Provoz školní družiny bude probíhat v obvyklých časech, provoz nebude nijak omezen a upraven. Žáci budou rozděleni podle ročníku, nebudou se slučovat. Děti budou odcházet domů dle časového údaje v Přihlášce ŠD. Kromě angličtiny pro prvňáky, nebudou kroužky ŠD v provozu. Žáci i zaměstnanci musí po celou dobu ve škole nosit roušku. Každý žák bude mít dvě roušky. Jednu při příchodu do školy na tváři, druhou v sáčku v aktovce, bude použita po obědě. Děkujeme za veškerou spolupráci. Informace a pokyny nařízené vládou naleznete zde.

Nabídka SIM karty zdarma

Vážení rodiče, zákonní zástupci, naše škola získala od společnosti T-Mobile20 kódů potřebných pro získání SIM karty s rychlým připojením na internet na 3 měsíce zdarma. Tyto SIM karty jsou určeny jako pomoc pro žáky při distanční výuce. Jestliže máte někdo zájem, napište na e-mailovou adresu školy (skola@dolnizivotice.cz), bude Vám zaslán unikátní kód (vouchere) a veškeré potřebné informace k získání SIM karty. Objednávku si vyřizuje každý zákonný zástupce sám. Jedná se o tarif určený pro internetové připojení s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, po vyčerpání v rychlosti 3 Mb/s). POZOR TARIF NENÍ URČEN PRO VOLÁNÍ A SMS ZDARMA. SIM karty budou rozděleny prvním dvaceti zájemcům. Za kolektiv ZŠ Lenka Smetanová

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dle nařízení Vlády ČR od 2. listopadu 2020 nadále pokračuje distanční (vzdálená) výuka pro všechny žáky naší školy. Pro mateřské školy se stávající režim nemění. V případě jakékoli změny Vás budeme ihned informovat. Podrobnější informace naleznete zde. Veškeré aktivity do odvolání jsou zrušeny. Konzultační den se zákonnými zástupci proběhne distanční formou po dohodě s třídními učiteli. Přáli bychom si uskutečnit tradiční setkání 1. adventní neděli za školou 29. listopadu, ale vše ukáže čas. Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy, během listopadu by mělo dojít k drobným úpravám na našich webových stránkách, tak snad budou pro všechny čtenáře a příznivce přehlednější.

Uzavření základní školy a školní družiny

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vláda ČR zakazuje od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 osobní přítomnost žáků na základních školách i ve školních družinách. Výjimku mají mateřské školy, které jsou stále v provozu a bez omezení. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Provoz školní výdejny stravy bude přerušen. 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 jsou dle MŠMT prodloužené podzimní prázdniny. Podrobnější informace naleznete zde.

Třídní schůzky v ZŠ 2020-2021

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první třídní schůzky v novém školním roce, které se budou konat v úterý 15.09.2020 v budově školy. Začátek bude v 16.30 hod. v jednotlivých třídách pouze s třídním učitelem, který Vám předá veškeré potřebné informace. Povinnost zák.zástupců je mít roušku. Těšíme se na Vaši účast.

Oznámení 9.9.2020

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MZČR je od čtvrtku 10. září 2020 povinností nosit ve vnitřních společných prostorách základní školy roušku. Předem děkujeme za spolupráci. Lenka Smetanová, řed. školy

Mimořádné opatření od 19.9.2020

Mimořádné opatření od 1.9.2020

Oznámení o sběru papíru

Vážení rodiče, naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru. Ve dnech 7. a  8. 9. 2020 (pondělí, úterý) bude kontejner přistaven u váhy. Žádáme všechny, aby do kontejneru nevkládali kartón, nevykupuje se a papír postupně ukládali svázaný. Časopisy a noviny mohou být svázané dohromady. Sběr, prosím, dětem zvažte a kilogramy nahlaste ve škole.                                                                          Děkuji Jana Šustrová, sběr.referent

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz