foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Přání nejenom pro maminky

Vážené a milé maminky, babičky, tatínkové i dědečkové, protože v tomto školním roce je vše jinak a všichni společně se nemůžeme setkat, všichni žáci naší školy se svými učitelkami si pro Vás připravili malé poděkování za veškerou pomoc při distanční výuce. Krásný den nejenom všem maminkám přejí žáci a zaměstnanci školy.

Informace pro ZŠ a MŠ od 10.05.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že od 10. května 2021 je zcela obnoven provoz MŠ pro všechny děti. Děti v MŠ nebudou testovány, nemusí nosit roušku a mají povoleny sportovní aktivity uvnitř budovy i venku, ale bez zpěvu. ZŠ pojede ve stejném režimu, změna nastává pouze ve sportovních činnostech, kdy je povoleno sportování venku. Žáci ZŠ i všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ musí být nadále testováni 1x týdně a nosit ochranný prostředek po celou dobu v obou budovách. Podrobné informace MŠMT naleznete v tomto dokumentu.

Tonda Obal na cestách

Dne 3. května 2021 se na naší škole uskutečnila online beseda společnosti EKO- KOM. Jejich školní vzdělávací program Tonda Obal již několikrát zavítal do naší školy a vždy se stal obohacením v našem celoškolním ekologickém desateru. Tato společnost se zaměřuje na zvýšení povědomí dětí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. V letošním roce jsme se bohužel museli zúčastnit jen online besedy s paní Ing. Petrou Wesley, která dětem jednoduchou formou vysvětlila co je odpad a proč je důležité si o odpadech povídat. Zaměřila se také na to, jak se s odpady nakládá, co je slovo recyklace apod. Naše děti již o třídění odpadů mnohé ví, ale určitě si každé z nich z besedy něco nového odneslo a bude se jimi řídit při ohleduplném chování k přírodě.

Oznámení

Vážení rodiče, zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že dle nařízení MŠMT budou od pondělí 3. května žáci a zaměstnanci naší školy testování 1x týdně, tedy každé pondělí. Jestliže nebude někdo přítomen v tento den, bude se testovat v den příchodu do školy.

Den Země

Den 22.4.2021 byl na naší škole opět dnem oslav naší planety Země. Díky nepříznivé situaci jsme se nemohli setkat v rámci celé školy, jak je tomu zvykem a tradicí, ale každá třída si oslavila Den Země po svém. Žáci prvního ročníku během celého týdne plnili úkoly a pracovní listy vztahující se ke Dni Země. V českém jazyce naši nejmenší skládali z dřevěných dřívek slova o přírodě, psali jednoduchý slib planetě Zemi o tom, jak se k ní budou chovat. V matematice počítali ,,barevné příklady“ s obrázky planety a sázení stromů. Vyhodnocovali, zda je lepší se koupat či sprchovat. V pracovních činnostech si zaseli semínka hrachu a fazole a díky péči o svůj květináč se už v průběhu týdne mohli radovat z prvních klíčků. V prvouce se naučili mnohé o včelkách a sadu, a také si svou pilnou včeličku vyrobili. Nezapomněli třídit odpad do papírových kontejnerů. Druháčci také nezaháleli. Čekala je přírodní ,,pátračka“ v okolí Dolních Životic, pohybově si doprovodili píseň Co je na naší planetě. Ve výtvarné výchově pracovali s plastelínou a anilínovými barvami a pod jejich rukama vznikala krásná dílka naší Země. Plnili řadu pracovních listů, bludiště, mandaly, třídili také odpad, řešili tangrami, a také se pustili do sázení rostlin. Třetí a čtvrtou třídu čekala stezka obcí s plněním deseti stanovišť s tajenkou. Po stezce se protáhli u pohybové aktivity k naší zeměkouli, kterou si také pomocí techniky kašírování vyrobili. Žáci pátého ročníku se zamýšleli ve svých slohových pracích o zvířatech, které žijí na naší planetě a slibem, jak naší Zemi pomoci od ekologických problémů.  Venku si zkusili zlomky s využitím přírodního materiálu a v informatice sestavili koláž z obrázků věnovaných Dni Země. Na ekologické nástěnce v budově školy se všechny děti mohly seznámit s ptákem roku 2021 s Kánětem lesním, kterého Česká ornitologická organizace vybrala jako nejohroženějšího ptáka roku.  

Divadelní představení BROUČCI

Dne 23. dubna se slavil Světový den knihy, při této příležitosti přichystal činoherní soubor dárek pro všechny děti i příznivce Slezského divadla v Opavě v podobě natočeného online záznamu divadelního představení Broučků, tedy vyprávění ze života svatojánků, které jejich autor, evangelický kněz Jan Karafiát, poprvé knižně vydal vlastním nákladem už v roce 1876. S Broučky se děti seznámily na stráni pod jalovcem, kde stáli jejich tři chaloupky z třísek a špendličí. Žil tam Brouček s Maminkou a Tatínkem, vedle bydlela Beruška s Kmotřičkou a Kmotříčkem, a také moudrá Janinka. Děti díky představení zjistily, že hlavním posláním broučků je lidem v noci svítit. Společně se s malým Broučkem těšily na svatojánskou noc, kdy dostane svou lucerničku a vydá se s Tatínkem a Kmotříčkem na svůj první let. Pokud se tedy do té doby naučí pořádně lítat… Brouček se musel naučit, jak se vyhnout nebezpečí, jak má dobře vykonávat svou službu a taky poslouchat a dělat Mamince a Tatínkovi radost. Děti měly díky záznamu divadelního představení možnost nahlédnout do jiného světa než lidského, do světa, kde se vstává se západem slunce a chodí spát za svítání. Jsme všichni rádi, že jsme měli možnost opět nakouknout na jeviště Slezského divadla v Opavě a zhlédnutím záznamu je v této nelehké době podpořit.

Otevření ZŠ a MŠ od 12.4.2021

Provoz školy od 12. dubna 2021

Od 12. dubna je povolena osobní přítomnost předškoláků MŠ, žáků 1. až 5. ročníku ve škole za dodržování veškerých nastavených pravidel. Při vstupu do školy musí být dle nařízení vlády všichni žáci i zaměstnanci 2x týdně testováni. Jestliže dítě, žák nebo jeho rodič odmítnou testování, nemůžeme nikoho nutit, avšak v případě neúčasti nemohou tyto děti, žáci být připuštěni k osobní účasti na vzdělávání. Absence dítěte, žáka je pak automaticky považována za omluvenou. Škola již není povinna nadále zajišťovat distanční výuku, budeme jen zasílat materiály s učivem. U předškoláků, žáků 1., 2. a 3. ročníku může být přítomen rodič, zákonný zástupce, žáci 4. – 5. ročníku budou provádět testování samostatně pod dohledem zdravotníka školy. V případě pozitivního testu bude okamžitě informován zákonný zástupce, který si bude muset dítě ihned vyzvednout. Do škol nesmí vstoupit žádná osoba s respiračním onemocněním.

Předškoláci MŠ

musí do školky přijít nejpozději do 8:00 hodin. Provoz MŠ je bez omezení. Upozorňujeme na vstup do MŠ zadním vchodem. Telefon máme funkční, ale nelze Vám otevírat bzučákem. Odpoledne si vyzvednete dítě nejdříve v 15:00 hod., kdy se děti s paní učitelkou přesunou do prostor tělocvičny, děkujeme za pochopení. Děti nemusí nosit ve školce chirurgickou roušku, všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor. Děti MŠ mají zákaz zpěvu, mohou cvičit. Ve středu bude pro přihlášené děti probíhat keramický kroužek.

 Žáci budou do školy přicházet vstupy uvedeny dle rozpisu jednotlivých ročníků, který nalezete v předposlední větě tohoto článku. Některé vyučovací hodiny budou vypuštěny, protože homogenita skupin má přednost před ustanovením ŠVP. Všichni žáci školy budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole si zákonný zástupce musí odhlásit obědy sám.  Informace ohledně provozu školní družiny naleznete také v přiloženém odkazu. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku ranní družina nebude, odpolední provoz je pro tyto žáky do 14.30 hodin. Žáci budou rozděleni podle ročníku, nebudou se slučovat. Žáci musí po celou dobu ve škole nosit zdravotnickou roušku, všichni zaměstnanci školy respirátor. Zde naleznete informace pro naši školu, v druhém odkaze jsou informace MŠMT. Děkujeme za veškerou spolupráci.

VŠICHNI MUSÍ DODRŽOVAT VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!!!

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz