foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Okresní soutěž v plavání ŠD

Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Vrchní pořádala 23. 3. 2023 9. ročník okresní soutěže v plavání v Městských lázních v Opavě.  Soutěž se uskutečnila opět po čtyřech letech a tentokrát se zúčastnilo 12 školních družin. Soutěžil každý ročník, chlapci i dívky samostatně na čas 25 metrů volný styl.  Naši školu reprezentovala za 3. ročník Lea Pavlíčková, za 4. ročník za chlapce Kryštof Kejha a za dívky Magdaléna Víchová, Julie Hozová a Viktorie Vaňková. Obstát v silné konkurenci 120 dětí nebylo vůbec jednoduché. Sice jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu za snahu a vzornou reprezentaci školy a školní družiny. Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Velké poděkování patří také paní vychovatelce Janě Šustrové, která naši školu na tuto soutěž přihlásila, žáky doprovodila a věnovala jim veškerou péči a podporu po celou dobu.

Velikonoční tvoření s Deníkem a OC Breda Weinstein

Naše družina se přihlásila do soutěže Velikonoční tvoření, kde soutěžním úkolem bylo vytvořit nejzajímavější libovolný velikonoční symbol. Všechna dílka budou vystavena na lávce v OC Breda Weinstein v podlaží 0 v období od 24. 3. – 14. 4. 2023, kde budete moci pro náš výrobek v podobě velikonočních zajíčků hlasovat. Podle instrukcí vyplníte hlasovací lístek a vhodíte do uzamčené kasičky. Za váš hlas a vaši podporu vám mnohokrát děkujeme.      Děti a vychovatelky ŠD

Dále se naše družina zúčastnila okresní výtvarné soutěže školních družin na téma UFO. Výstavu všech výtvarných prací budete taktéž moci zhlédnout v OC Breda Weinstein v termínu od 28. 3. – 16. 4. 2023.

Veselé zoubky v ŠD – preventivní program drogerie dm

V pondělí 13. 3. proběhl v družině preventivní program dm drogerie „Veselé zoubky“ pro děti 1. ročníku. Cílem bylo děti seznámit se zásadami správné péče o chrup a předcházení vzniku zubního kazu. Nejprve jsme zhlédli výukové DVD „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, které bylo zpracováno zábavnou formou. Děti se seznámily s tématem, k čemu zoubky máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz, jak vzniká a jak mu předejít. Také jakou techniku zvolit, abychom si zoubky správně vyčistili. Všechny děti byly odměněny preventivním balíčkem, ve kterém byl zubní kartáček, dětská zubní pasta, žvýkačky bez cukru a přesýpací hodiny, abychom věděli, jak dlouho si máme zuby čistit.  Nakonec si děti získané vědomosti upevnily vyplněním pracovního listu, který kladl důraz na výběr zubního kartáčku a správné stravování. Všichni měli z dárkové taštičky velkou radost a věříme, že jsme přispěli ke zlepšení povědomí o správnou péči o chrup a děti budou mít co nejčastější důvod k úsměvu plnému zdravých a silných zoubků.

Okrskové kolo dětské sólové recitace Dětská scéna 2023

Dne 10. 3. 2023 se v Loutkovém divadle Střediska volného času v Opavě uskutečnila okrsková recitační soutěž Dětská scéna 2023. Naši školu reprezentovali vítězové jednotlivých tříd školního kola. V obrovské konkurenci jsme bohužel nedosáhli na postup do krajského kola, ale všichni naši recitátoři si odnesli spoustu zážitků a zkušeností. Děti si vyzkoušely vystoupit na pódiu před odbornou porotou a mnoha diváky v hledišti. V 0. kategorii žáků prvních tříd soutěžilo 18 žáků z různých škol. Tuto kategorii za naši školu reprezentovala Kateřina Sukeníková s básní od Michala Černíka O Sněhurce a David Schwablík, který přednášel báseň O slepičce a kohoutkovi. V 1. kategorii žáků druhých a třetích tříd soutěžilo 28 soutěžících. Naše škola vyslala do této kategorie Michaelu Vaňkovou s básní  Jak Honza vyzrál nad čertem a Jiřího Josefa Stýskalu, který přednesl báseň Jiřího Žáčka  Jak šli bratři pro kládu. V 2. kategorii  (žáci 4.-5. tříd  ) se zúčastnilo 27 žáků.  Do této kategorie byla za naši školu vybrána Julie Hozová s básní Josefa Kainara Malíř jménem Podzimek a Adéla Indráková s básní Miloše Kratochvíla Bleší cirkus. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za reprezentaci školy v sólové recitaci Dětská scéna 2023.

Vážení rodiče, prarodiče, příznivci školy,

srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v 1. ročníku dne 22.03.2023 v naší škole. Žáky tohoto ročníku budete moci vidět ve čtyřech vyučovacích hodinách, a to od 8.00 do 11.40 hodin. Naši prvňáčci Vás jistě potěší a mile překvapí vším, co se již naučili. A opravdu toho není málo. Můžete se přijít sami přesvědčit. Doporučujeme Vaše příchody a odchody z vyučovacích hodin směřovat k přestávkám (okolo 7.45, 8.45, 9.45, 10.45), děkujeme. Budeme se těšit na setkání.

Družina na návštěvě v knihovně

Ve čtvrtek 9. 3. navštívily děti z družiny místní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila různé hádanky z pohádek, děti přiřazovaly pohádkové dvojice, podle obrázku a různých symbolů měly za úkol poznat, o jakou pohádku nebo příběh se jedná. Také si poslechly čtenou pohádku O Popelce. Smyslem besedy bylo děti seznámit s prostředím knihovny a informovat je, co všechno jim může knihovna nabídnout. Také co možná nejvíce dětí ke čtení klasických knih v dnešní přetechnizované době motivovat. Moc děkujeme paní knihovnici za zajímavě připravené odpoledne pro školní družinu.

Projekt ŠD – Komunikace v anglickém jazyce

Ve středu 8. 3. se děti 2. a 3. ročníku zúčastnily projektu – Komunikace v cizím jazyce. Cílem projektu byla podpora individuálních ústních komunikačních dovedností dětí, podpora a probuzení zájmu o anglický jazyk a chuť učit se cizí jazyk a naučit se v něm myslet. S dětmi jsme vyrazili do Austrálie, o které se jsme se dozvěděli několik zajímavostí a zopakovali si základní fráze „Where are you from?, How are you?, What´s your name?“.  Děti zkoumaly australskou vlajku a popisovaly barvy v angličtině. Při práci s mapou jsme si ukázali a seznámili se s novými slovíčky „south, north, west, east“. Poté jsme se zaměřili na popis koaly, klokana a pštrosa a užili slovesa „Have got, has got“. Děti si navzájem pokládaly otázky „ Has it got…? a odpovídaly Yes, it has, No, it hasn´t“. Děti spolu pěkně spolupracovaly, pomáhaly si a vzájemně si radily. Ke konci skládaly dle anglických pokynů papírovou koalu, která se jim velice povedla. Děti si uvědomily, že další jazyk je prostředkem k předávání informací, k vyjádření prožitků i sdělování názorů, také, že ho můžeme využít v praxi při četbě knížky nebo při návštěvě cizí země.

Družina má talent

Také tento rok pořádala školní družina ve středu 22. 2. zábavné odpoledne “Družina má talent“. Účastníci se na plánovanou akci poctivě připravovali, aby mohli předvést, jaký talent v nich dřímá. Viděli jsme zpěv jednotlivců i skupin, hry na hudební nástroje, taneční vystoupení, kouzla, sportovní činnosti a jiné. A bylo vskutku se na co dívat. Všechny děti své vystoupení zvládly na výbornou a některé překonaly svůj ostych a sklidily veliký aplaus. Porota měla těžké vyhodnotit vítěze. Nejlepší výkony byly odměněny hodnotnými cenami a sladkou odměnu dostal každý, kdo se zúčastnil. Účinkující si zaslouží velkou pochvalu za přípravu a samotné vystoupení. Odpoledne se skvěle vydařilo a všichni jsme si ho náramně užili.

Masopust – projekt ŠD

Projekt Masopust měl za cíl děti seznámit s tradičním svátkem a lidovými tradicemi. Náplní projektu byla řada aktivit tematicky spojených s oslavou masopustu. Děti o tomto zvyku mnoho nevěděly, proto jsme si vysvětlili, co slovo masopust znamená, kdy a proč ho slavíme. Na začátku děti zhlédly výukový program „Chaloupka na vršku – Jak to bylo o masopustu“ a zjistily, kam až sahají jeho kořeny v historii. Děti také vyhledaly, které masky nemohou v průvodu chybět, co jaká maska znamená, jaký má význam a které básničky, písničky a pořekadla jsou pro masopust typické, také poznávaly hudební nástroje a vyřešily masopustní kvíz. Nejvíce všechny děti oslovila maska strakatého a slaměného, kterou si sami vyrobili. Nakonec jsme si ke slavnostní hostině připravili koblížky a sami upekli povidlové koláčky. U pečení koláčků byly děti nadšené, práce jim šla od ruky a výsledek byl vynikající. Na hostině nechyběly ani vlastnoručně vyrobené jitrničky. U jejich přípravy děti zažily spoustu legrace. Užili jsme si všichni krásný den, už víme, co to je fašank a jak voní a chutnají masopustní a zabíjačkové pochoutky.

Finanční gramotnost – okresní kolo

Finanční gramotnost je velmi diskutovaným tématem dnešních dní a není již tajemstvím, že i žáci 4. a 5. ročníku naší školy se zúčastnili soutěže Finanční gramotnosti 2022/2023. Po absolvování školního kola šel náš tříčlenný tým v zastoupení Julie Hozové, Kryštofa Kejhy a Daniela Duška změřit své znalosti a dovednosti v kole okresním. A nebylo to jen tak. Před další částí soutěže se tito žáci poctivě připravovali a učili z materiálů, které dostali k prostudování. Přestože náš tým nepostoupil do krajského kola máme velkou radost a gratulaci zmiňovaným žákům, protože v Moravskoslezském kraji v okrese Opava získali nádherné 2. místo. Velmi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz