foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Masopust ve školní družině s dětmi 1. a 2. ročníku

V únoru, v období masopustu, bylo cílem seznámit děti s lidovými tradicemi a společně prožít radost a veselí. Rozvíjeli jsme zručnost, tvořivost i fantazii při výtvarných a jiných činnostech. K tomuto období patří masky a maškary. Děti si vyrobily tradiční masky v podobě Slaměného a Strakatého a dověděly se, jaký měly masky úkol v průvodu a jakou legraci vyváděly. Masopust je také období hostin. Na hostinách se jí jitrnice, a proto jsme si zahráli na řezníky a taková pořádná jelita jsme si stihli udělat. K tomu jsme potřebovali něco sladkého, tak jsme si připravili tvarohové, ořechové a povidlové koláče z papíru. Děti byly velice aktivní, měly možnost získávat nové, ale i navázat na předchozí zkušenosti a poznatky. Téma dětem přineslo nejenom poznání lidové tradice, ale i hodně radosti.

Oznámení o sběru papíru

Vážení rodiče, naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru. Ve dnech 16. a  17. 3. 2021 (úterý, středa) bude kontejner přistaven u váhy. Žádáme všechny, aby papír ukládali do kontejneru svázaný. Časopisy a noviny mohou být svázané dohromady. Karton může být také, ale bude mít menší cenu. Sběr, prosím, dětem zvažte a kilogramy nahlaste ve škole.                                                                              Děkuji Jana Šustrová, sběr.referent

Od 1. března 2021 ZŠ, ŠD i MŠ uzavřena

Oznamujeme Vám, že od 01.03. do 21.03.2021je základní škola, školní družina i mateřská škola zcela uzavřena na základě nařízení Vlády ČR. Všichni jsou od tohoto dne ze školní jídelny automaticky odhlášeni. 1. – 5. ročník se budou vyučovat distančně přes komunikační platformu SKYPE. Pro účely distanční výuky si můžete zapůjčit pro naše žáky školní iPad. Toto zařízení bude zapůjčeno zákonnému zástupci, rodiči na základě smlouvy. Musíte se telefonicky objednat na telefonním čísle 736765332. Volat můžete Po – Pá od 10.00 hod. z důvodu probíhající distanční výuky, děkuji za pochopení. Předškoláci budou mít také distanční vzdělávání. Budou dostávat do svých schránek pracovní listy k vypracování, které při otevření mateřské školy odevzdají ke kontrole. Děkujeme všem rodičům, kteří jsou dětem nápomocni, případně je motivují k plnění školních povinností. Distanční výuka je povinná, proto je velmi důležité, každou nepřítomnost při distanční výuce oznámit předem třídní učitelce a zapsat omluvenku do žákovské knížky. Zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní police, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení mají možnost využít školského zařízení, které najde v tomto dokumentu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému, informace naleznete také v tomto dokumentu.

Informace o vydání mimořádného opatření MZ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, od 1.3.2021 je povinnost ochranných prostředků dýchacích cest pro všechny žáky ZŠ a zaměstnance ZŠ i MŠ v podobě respirátoru, který splňuje technické podmínky a požadavky, případně zdravotnické obličejové masky (chirurgická rouška). Výjimku mají pouze děti v mateřské škole. Veškeré podrobné informace naleznete v tomto dokumentu MŠMT.

Maškarní rej v MŠ

Již od ranních hodin se v MŠ rozléhala veselá nálada způsobená různorodými převleky dětí. Sešlo se tu několik krásných princezen, statečných princů, ale také strašidla a čarodějové. Nechyběla ani veselá zvířátka, různí opraváři, kuchaři a také odvážní hasiči a závodníci. Ti všichni se dali dohromady, aby spolu prožili veselé dopoledne, naplněné spousty legrace, soutěží a zábavy. Za všechny svoje aktivity dostali všichni sladkou odměnu a nechyběla ani bohatá tombola. Děti si to náramně užily a jejich učitelky také. Můžete se sami přesvědčit na webových stránkách školy ve fotogalerii MŠ.

Třídní kolo recitační soutěže

Dne 17. 2. naši 3. a 4. třídu čekala událost, která nám je známá, avšak letos se uskutečnila netradičně. Tohoto dne proběhlo třídní kolo recitační soutěže. A v čem byla jiná? Už nějaký měsíc se online neučíme společně jako ve škole, ale každá třída zvlášť.  A tak jsme se tohoto dne po delší době všichni viděli, i když pouze na obrazovce. Každý se pilně připravoval na svůj přednes a mnozí měli trému. Ta se však rozplynula při prvních verších. Všichni recitaci zvládli a mnozí z naší třídy se těší na školní kolo. Také žáci 5. ročníku se zúčastnili třídního kola recitační soutěže v rámci své výuky přes Skype.  Naši nejmenší, žáci 1. a 2. ročníku, se také přes jarní prázdniny poctivě učili a pilovali přednes svých básniček. Snažili se podat v ten den co nejlepší výkon v recitaci. Děti prvního a druhého ročníku se vůbec nebály a mnoho z nich projevilo velký zájem o recitaci ve školním kole. Doufejme, že školní kolo proběhne pro všechny děti již na půdě školy.

Oznámení o provozu škol od 15.2.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, týden jarních prázdnin od 8.2. do 12.2. si děti jistě užily díky sněhové nadílce a zimě, která k nám po dlouhé době dorazila. Dnes jsme však opět pokračovali ve výuce. 1. a 2. ročník se vyučuje prezenčně a 3. – 5. ročník nadále distančně. Dnes v odpoledních hodinách došly do datové schránky informace ohledně provozu škol od dnešního dne, pro nás se zatím nic nemění. Vše přikládám v těchto přílohách. č.1, č.2. č.3. č.4

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz