foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

ŠD v knihovně

Březen, měsíc čtenářů je celostátní kampaň podporující četbu a knihovnictví. Letos nese podtitul „S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – ŽIVOTEM S KNIHOU“. Tuto akci jsme si s dětmi připomněli při návštěvě naší obecní knihovny. Není sice tak velká, jak ta opavská, kterou všichni žáci školy navštívili v rámci vyučování, ale zato je útulná, přehledná a paní knihovnice nás všechny dobře zná. Tentokrát si pro nás připravila velikonoční povídání včetně velikonočních tradic a zvyků, které se v naší zemi dodržují. Ukázala nám nové hry a komiksy, děti zavzpomínaly na jména postav z příběhu Velikonoce s Čtyřlístkem a českých Večerníčků. Na závěr jsme si namáhali hlavičky při zábavném kvízu s tajenkou na téma české pohádky. Děti překvapilo, kolik klasických pohádkových postav znají. Paní knihovnici Monice Šnajdrové děkujeme za hezky připravený program.

Veselé zoubky ve škole

Žáci prvního ročníku se zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“, kterou připravila společnost dm drogerie markt. Dodala nám krásné barevné materiály, které jsme využili k tématu zdraví. Nejdříve děti zhlédly výukové video „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, kde se seznámily s technikou čištění zubů. Poté jsme si povídali o zásadách správné péče o zoubky, o zdravé stravě, o obávaném zubním kazu a nutnosti pravidelných návštěv u zubního lékaře. Na závěr děti vyplnily přiložené pracovní listy, poskládaly zoubkové domino a konečně si mohly prohlédnout své dárečky – taštičky s produkty pečující o chrup. Děkujeme touto cestou dm drogerii za zaslané výukové materiály a hezké dárky, které udělaly dětem velkou radost.

Okresní kolo dětské recitační soutěže

Dne 22. 03. 2024 se uskutečnilo okresní kolo dětské recitační soutěže v loutkovém divadle Opava, kde nás reprezentovala Adéla Indráková, která se v minulém okrskovém kole dostala mezi pět nejlepších. Celkem byly čtyři kategorie různých věkových skupin. Adélka byla ve druhé kategorii, kde bylo celkem 12 recitátorů, z nichž musela pětičlenná porota vybrat dva nejlepší, kteří postoupí do regionálního kola v Bohumíně. Porota to neměla vůbec snadné, jelikož všichni recitátoři byli úžasní. A ačkoli Adélka nepostoupila do regionálního kola, tak odvedla pěkný kus práce a my ji moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Poznatky a vědění v Opavě

Výuka v naší škole je pestrá a neprobíhá jen ve školních lavicích, proto v úterý 19.3. naše ranní cesta nevedla do školy, ale na autobusovou zastávku do Opavy. Po úspěšném nastoupení do autobusu jsme dojeli na Východní nádraží, kde jsme se rozdělili do dvou skupin. Prvňáci, třeťáci a čtvrťáci započali svou návštěvu Opavy v Knihovně Petra Bezruče, kde pro ně byla připravena beseda. Poté pokračovali do Slezského zemského muzea. Skupina druháků a páťáků to měla přesně naopak.

V rámci knihovnické besedy jsme měli možnost si prohlédnout některá místa této historické budovy. Paní knihovnice nám ukázala studovnu, sál, dospělé i dětské oddělení. Na dětském oddělení jsme si povídali o knížkách, o tom, jak funguje knihovna, jak a za kolik si můžou děti zařídit knihovnickou kartičku, prodloužit dobu výpůjčky a o správném výběru knihy. Paní knihovnice ukázala nespočet nápadů a knih, které nás zaujaly natolik, že jsme si jimi listovali. Vysvětlila nám všechny značky na knihách i jejich význam. Děti velmi překvapilo, že kartičku může mít čtenář již od jednoho roku a obrázkovými knihami si může listovat třeba s rodiči. Paní knihovnici velice děkujeme za zprostředkování veškerých informací a možnosti návštěvy. Velmi se nám líbilo a pro některé to byla první návštěva v této budově.

V muzeu moc děkujeme panu vedoucímu Válečkovi, který nám muzeum ochotně otevřel i před otevírací dobou. V muzeu jsme navštívili veškeré nabízené prostory, avšak nejvíce se nám líbilo v přírodovědné a encyklopedické sekci. Prozkoumávali jsme všechna zvířata a jejich zvuky, viděli jsme slony, lva, navštívili jsme expozici věnovanou 800 let výročí Opavy. Expozice Slezska nás zaujala hlavně prosklenou podlahou a už přes tu jsme zkoumali, co daná expozice obsahuje. Pustili jsme si zvukovou nahrávku čerta a muzeum jsme zakončili nákupem suvenýrů.

Poté už nás čekala cesta domů. Nastoupili jsme na autobus opět na Východním nádraží a jeli do Dolních Životic k zastávce U Sušárny. Krátkou procházkou jsme došli do školy a pokračovali v běžném režimu. Všem se moc líbilo a naučný i poznávací výlet se nám velmi vydařil.

Nahlédnutí do vyučovacích hodin

V pondělí 18. března se v naší škole konal již tradiční Den otevřených dveří. Velmi nás potěšil zájem ze strany rodičů a prarodičů, kteří přišli v ranních hodinách nahlédnout do vyučovacích hodin svých dětí, vnuků a vnuček. Celé dopoledne se neslo v hravém duchu. Návštěvníci v jednotlivých třídách měli možnost se seznámit s učebními metodami a postupy vyučujících, a hlavně vidět své dítko při práci v hodině i kolektivu třídy. Děti se nesmírně snažily a úsměv rodičů, prarodičů na tváři znamenal určitě to, že se výuka v jednotlivých třídách líbila, což někteří i s obdivem potvrdili. Ještě jednou děkujeme všem, kteří v tento den měli možnost do naší školy zavítat.

Velká gratulace

Dne 1.3. 2024 se žáci naší školy zúčastnily okrskového kola recitační soutěže v Opavě. Soutěž se konala v loutkovém divadle, za velice příjemné atmosféry. Všichni recitátoři byli rozděleni do několika kategorií. Z každé kategorie pak tříčlenná porota vybrala pět dětí, které pak postoupí do dalšího už okresního kola.

  • V nulté věkové kategorii byli žáci prvních ročníků a naši školu reprezentoval Kryštof Košárek a Anna Klimková. V této kategorii bylo celkem 18 žáků.
  • V první věkové kategorii byli žáci 2. a 3. ročníku zde nás reprezentovala děvčata Michaela Vaňková a Valerie Pumrová. V této kategorii bylo celkem 27 žáků.
  •  V druhé věkové kategorii byli žáci 4. a 5. ročníku, zde nás reprezentovala děvčata Adéla Indráková a Julie Hozová. V této kategorii bylo celkem 27 žáků. Z této kategorie se mezi pět nejlepších dostala Adéla Indráková a postoupila tak do okresního kola, velká gratulace! Všichni naši žáci byli moc šikovní a my jim děkujeme za účast a skvělou reprezentaci školy. Děkuji paní vychovatelce Báře Sáňkové za doprovod a péči o děti během celé soutěže.

Zápis žáků do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Životice, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 36 odst. 4 ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2024/2025 v úterý 2. dubna 2024 od 13.00 do 17.30 hodin v budově základní školy Hlavní 15, Dolní Životice. Pokud se nebudete moci dostavit 2.4.2024, můžete tak učinit v náhradním předem dohodnutém termínu.

Potřebné informace a dokumentace naleznete zde: Zápis do 1. třídy, Všeobecné informace k zápisu, Dotazník pro rodiče, Souhlas GDPR, Žádost o přijetí 2024, Žádost o odklad povinné školní docházky, Žádost o vyšetření v PPP

Družina má talent

Ve čtvrtek 29. 2. jsme v družině pořádali soutěž „Družina má talent“. Za příjemné atmosféry se nám děti představily v tanci, hře na hudební nástroj, gymnastice, kresbě a vyprávění vtipů. Na prvním místě se se svým vydařeným tancem umístily Kačka Sukeníková a Alice Víchová, druhé místo obsadily naše talentované gymnastky z první třídy – Justýnka Hanáková a Anička Klimková a třetí místo patří Elence Hanákové a Adélce Pavlíčkové, které předvedly společnou hru na housle a kytaru. Všechny soutěžící děti byly moc šikovné, proto si domů odnesly zasloužené odměny.  Všem za skvělé výkony děkujeme, byli jste skvělí!

Recitační soutěž v ZŠ

Ve čtvrtek 22. února 2024 proběhla již tradiční recitační soutěž žáků naší školy. V jednotlivých třídách se uskutečnilo nejprve třídní kolo a  vybraní žáci postoupili do školního kola.  V letošním roce dostalo odvahu vystoupit se svou básní velké množství dětí. Vybrat tak úplně nejlepší recitátory byl pro porotu velkým oříškem. V první třídě se na 1. místě umístil Kryštof Košárek, 2. místo obsadila Anička Klimková a 3. místo si zasloužila Justýnka Hanáková. Ve druhé třídě se žáci umístili takto: 1.místo Karel Čech, 2. místo Kateřina Sukeníková a 3. místo obsadil David Schwablík  Ve  3. ročníku se na první příčce umístila Michaela Vaňková, druhou příčku obsadila Valerie Pumrová, na třetí místo dosáhla Adéla Pavlíčková.  Ve čtvrtém ročníku byl vybrán na první místo Jiří Josef Stýskala, druhé místo získala Lea Pavlíčková, na třetím místě se umístila Marie Byrtusová. V pátém ročníku se prvenství ujala Julie Hozová, druhou příčku obsadila Adéla Indráková a třetí místo obsadil Lukáš Pavelek. Všechny děti, které se letošního kola zúčastnily, si zaslouží velikou pochvalu a slova uznání. Velký dík patří také paní učitelkám, které děti na soutěž připravily nebo pomohly s výběrem básně.

Do okrskového kola recitační soutěže Dětská scéna 2024, které se bude konat 1. 3. 2024 v Loutkovém divadle v Opavě, postoupili tito žáci: Kryštof Košárek, Anna Klimková, Michaela Vaňková, Valerie Pumrová, Julie Hozová a Adéla Indráková.  Všem našim recitátorům držíme pěsti a především příjemný nezapomenutelný zážitek.

Matematicko-Strategická soutěž MaSTR

Dne 15.02. 2024 se žáci 5. ročníku naší školy zúčastnili Matematicko-Strategické soutěže MaSTR na Základní škole Otická Opava. MaSTR je týmová hra pro žáky pátých tříd v duchu strategické hry Carcassone. V průběhu soutěže žáci počítali matematické příklady a řešili logické i praktické úlohy. Za jejich vyřešení, pak odehrávali tahy ve speciální hře, která byla hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Všechny týmy hráli najednou, rychlost nebyla nejdůležitější, ale bylo třeba strategicky a týmově myslet. Celé dopoledne byla velice příjemná atmosféra a žáci jeli na 200%.  Na soutěž se přihlásilo celkem 13 týmů po 4, z toho dva týmy tvořili naši žáci. První tým s názvem Lumíci reprezentovali: Kryštof Kejha, Julie Hozová, Sofie Grómanová a Adéla Indráková. Druhý tým Činčily zastupovaly: Vendula Vašenková, Viktorie Vaňková, Ema Nováková a Magdalena Víchová. Lumíci se umístili na 6. místě a Činčily na 7. místě s rozdílem pár bodů. Tímto děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz