foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Poděkování

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, jsme nesmírně potěšeni Vaší hojnou návštěvou na 1. adventní neděli v amfiteátru za školou a následnou prohlídkou školy i výstavky. Ani vydatná sněhová nadílka, která sváteční atmosféru umocnila, nebyla překážkou, což nás potěšilo. O tom, že jsou naši žáci i zaměstnanci velmi šikovní, jste se mohli sami přesvědčit v jednotlivých třídách, na chodbách i na samotné prodejní výstavce. Žáci i zaměstnanci školy si zaslouží velké poděkování. Děkujeme panu starostovi, místostarostovi a zaměstnancům obce za veškerou pomoc a spolupráci. Děkujeme také za odklízení sněhové nadílky v nedělních dopoledních hodinách a veškerou přípravu v amfiteátru na sváteční odpoledne. Touto cestou také děkujeme panu Vojtovi Vlčkovi, který nám již několik let daruje nádherný vánoční strom, který je po celou adventní dobu dominantou prvního patra. Jeho výška, košatost a vůně má neskutečné kouzlo. Děkujeme firmě PASIČ za vánoční hvězdy, firmě Optys za vyrobené a darované školní kalendáře, zaměstnancům Optysu a to paní Nevřelové za skvělou spolupráci a organizaci školních kalendářů, paní Výmolové, která po mnoho večerů trpělivě graficky kalendář upravovala a skvěle spolupracovala. Velké poděkování patří také právě Vám, za donesené dobrůtky na sváteční stůl a především za to, že jste přišli, zajímáme Vás a můžeme být takto spolu. Vážení a milí, přejeme Vám všem krásné, šťastné, radostné adventní dny se sluníčkem na obloze i v duši. Za kolektiv ZŠ a MŠ Lenka Smetanová, řed. školy

Pečení perníčků ve ŠD

K adventu neodmyslitelně patří pečení perníčků. S dětmi z celé družiny jsme se tento týden pustili do práce dvakrát, protože pondělní dávka nestačila ani pořádně vychladnout a na talířích zbyly jen drobečky. Na středeční odpoledne připravily paní vychovatelky další dávku těsta a malí pekaři se mohli znova pustit do práce.  Válení jim šlo od ruky a vykrajování kytiček, rybiček, baněk a dalších rozmanitých tvarů zvládli také hravě. Dokonce i prvňáci přiložili ochotně ruce k dílu a trpělivě váleli a vykrajovali s ostatními dětmi. Perníčky se nám krásně upekly a chutnaly báječně.

Školní kalendář 2024

Vážení rodiče, přátelé školy, ke konci kalendářního roku jsme se opět snažili ve spolupráci s firmou Optys vytvořit náš školní kalendář na rok 2024, který si máte možnost zde prohlédnou. Touto cestou děkujeme firmě Optys v zastoupení pana Slípka, paní Nevřelové i Výmolové za skvělou spolupráci. Školní kalendář si můžete zakoupit 1. adventní neděli na výstavce v naší škole. Z výtěžku těchto kalendářů budou zakoupeny hry pro děti do školní družiny.

Beseda s POLICIÍ ČR v ZŠ

V pátek 24. listopadu přijel k nám do školy prap. Michal Sitmalidis, policista z Velkých Heraltic, který celé dopoledne besedoval s našimi žáky. Žáci školy byli rozděleni na dvě skupiny a každé skupině se pan policista věnoval po celé dvě hodiny. V průběhu vymezeného času se žáci seznámili s policistou, jako s někým, na koho se mohou s důvěrou obrátit v rizikové situaci, dozvěděli se o základní výstroji i výzbroji každého policisty, řešili různé situace, ve kterých se můžou ocitnout a jejich preventivní charakter. Důležitou částí byla dopravní bezpečnost, která byla spojena s významnými dopravními značkami. Dále pak s bezpečnou cestou do školy i ze školy, ke které patří přecházení po přechodu pro chodce a semafor. Pro lepší přiblížení daných situací byla žákům přehrána dvě naučná videa, na kterých mohli vidět důsledky, když se bezpečnost nedodržuje. Připomenuto bylo také správné vybavení jízdního kola, jízda na jízdním kole, význam reflexních doplňků. Prevence se dotkla také kontaktu s cizími osobami, to jak v reálném čase, tak i v tom virtuálním. E-bezpečí bylo spjato se sociálními sítěmi a rizikovým chováním na internetu. Okrajově jsme se dotkli také témat jako návykové látky či závislosti. V závěru besedy nechybělo vyzkoušení policejních vest, pout či ukázka policejního auta, to i s policejními majáky a výstražnými světly. Všem žákům bylo mnoho vysvětleno prostřednictvím připravené prezentace. Panu Sitmalidisovi velice děkujeme za pěknou besedu, přínosné informace a čas, který nám věnoval.

Poštovní týden ŠD

Vánoce nám klepou na dveře a v naší školní družině právě probíhá poštovní týden.  Ježíšek nám přes víkend na okno donesl schránku na dopisy. Děti od začátku týdne pilně píšou a malují svá letošní přání. Ta jsme zalepili a vhodili do připravené schránky. Na čtvrteční odpoledne jsme měli domluvenou exkurzi na místní poště, kde na nás už čekala příjemná pracovnice pošty. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se rozesílají a doručují dopisy i balíky, jakou maximální velikost může mít odesílaný balík, co všechno se dá na poště koupit nebo vyřídit. Poděkovali jsme za ochotu a ještě před rozloučením jsme na okně nechali naši „Ježíškovu poštovní schránku“. Paní pošťačka nám slíbila, že nám dá vědět, až si Ježíšek naše dopisy  vyzvedne.

Pozvání na 1. adventní neděli

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy,

přijměte srdečné pozvání v neděli 3. prosince 2023 v 16.00 hodin na tradiční setkání u adventního věnce v amfiteátru za školou. V programu vystoupí sbor Čápata a děti mateřské školy se svým programem. Po zapálení 1. adventní svíce si máte možnost prohlédnout školu, potěšit se výrobky z naší výstavky, nebo posedět u voňavých dobrot. Na společné setkání se za kolektiv školy těší L. Smetanová, řed. školy

Informace ke stávce ve školách plánované na 27.11.2023

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Dolní Životice, př. org.se rozhodli, že se k plánované stávce organizované školskými odbory v pondělí 27.11.2023 aktivně nepřipojí. Zcela však podporujeme správní zaměstnance v jejich protestu proti snížení finančních prostředků na platy, protože finanční ohodnocení správních zaměstnanců ve školství je ve srovnání s ostatními obory na velmi špatné úrovni i bez plánovaného dvouprocentního snížení objemu prostředků na platy správních zaměstnanců. Jako největší problém plánovaných reforem, které chystá ministerstvo školství, vnímá pedagogický sbor a vedení školy snížením počtu vyučovacích hodin proplácených MŠMT (tzv.PHmax). Plánované snížení PHmax o 6% by pro naši školu znamenalo úbytek vyučovacích hodin týdně. Tento krok by měl ještě větší dopad na spojování ročníků v naší škole.

Dobroty ve ŠD

Středeční odpoledne patřilo tento týden v naší školní družině pomazánkám. Několik dní před touto akcí probíhala vášnivá diskuse na téma, jakou pomazánku připravíme. Volba nakonec padla na klasickou „hitovku“ – vajíčkovou pomazánku, jako další jsme odhlasovali šunkovou a pažitkovou s mrkvičkou. Děti se zručně chopily kuchyňského náčiní a začaly krájet a natírat rohlíky a bagety. Na závěr si jednohubky ozdobily kolečky okurek, plátky rajčat a kousky barevných paprik. Kupodivu většině z nich chutnala i pažitka, kterou vůbec nešetřily. Výsledky své práce s radostí ochutnaly a po všech pomazánkách se jen zaprášilo.

Druhým tématem tohoto odpoledne byla Etiketa podle Ladislava Špačka – prostírání stolu. Po zhlédnutí naučného videa jsme si vyzkoušeli nabyté informace v praxi. Zaměřili jsme se především na správné sezení u jídla, úchop příboru a chování u stolu doma a v restauraci.

Žáci 7. ročníku u nás ve škole

Není žádným tajemstvím, že na naší školní zahradě máme zasazeno 5 stromů. Všechny tyto stromy jsou ovocné, avšak každý je jiný. Švestku, hrušku, jablko, třešeň, ryngli si zasadila každá třída ve školním roce 2011/2012 a od té doby bývalí žáci 5. ročníku, kteří přešli na druhý stupeň do Slavkova, předávají symbolicky „svůj“ strom žákům 1. ročníku. V rámci tohoto projektu také každý z těchto žáků ponechá na památku svou vyrobenou podobiznu z keramické hlíny a zavěsí na zeď při vstupu hlavním vchodem. Protože v roce 2022- 2023 tomu tak nemohlo být, tak v tomto školním roce nás žáci 7. ročníku poctili návštěvou a alespoň zavěšením svého portrétu nám ve škole ponechali vzpomínku na sebe. Příjemné posezení a popovídání s bývalými žáky nechybělo.

Ukončení plavecké výuky v ZŠ

Dnem 14. 11. 2023 byla ukončena plavecká výuka našich žáků v Městském bazénu v Opavě v rozsahu deseti lekcí. Plavání se zúčastnili všichni žáci.  Zdokonalili se v plaveckých stylech, někteří se naučili plavat bez podpory plaveckých pomůcek a pro některé žáky bylo výhrou, že se přestali vody bát, naučili se v ní dovádět a zažít radost při zábavných hrách ve vodě. Většina žáků obdržela své 1. plavecké vysvědčení. Tělesná výchova formou plavání se žákům velmi líbila a nyní se mohou těšit na další tělovýchovné disciplíny, aktivity a soutěže v tělocvičně.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz