foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Žáci 7. ročníku u nás ve škole

Není žádným tajemstvím, že na naší školní zahradě máme zasazeno 5 stromů. Všechny tyto stromy jsou ovocné, avšak každý je jiný. Švestku, hrušku, jablko, třešeň, ryngli si zasadila každá třída ve školním roce 2011/2012 a od té doby bývalí žáci 5. ročníku, kteří přešli na druhý stupeň do Slavkova, předávají symbolicky „svůj“ strom žákům 1. ročníku. V rámci tohoto projektu také každý z těchto žáků ponechá na památku svou vyrobenou podobiznu z keramické hlíny a zavěsí na zeď při vstupu hlavním vchodem. Dva roky tomu tak nemohlo být, tak v tomto školním roce nás žáci 7. ročníku poctili návštěvou a alespoň zavěšením svého portrétu nám ve škole ponechali vzpomínku na sebe. Příjemné posezení a popovídání s bývalými žáky nechybělo.

Návštěva Střediska volného času v Opavě a dopravního hřiště

Začátek prázdninového týdne byl pro žáky z naší školy časem výletním. Již ráno 24.10. jsme vyrazili autobusem do Opavy, kdy si někteří žáci zcela poprvé sami zakoupili lístek na autobus. Jakmile jsme dorazili na místo určené, tak jsme se rozdělili do dvou skupin. Starší žáci, tedy 4. a 5. ročníku započali svou poznávací exkurzi ve Středisku volného času Opava, kde nás velmi sympatická paní Tomanová seznámila s tématem „Hadi“. Dozvěděli se, jak a proč se takový had chová, čím se živí, jaké máme druhy hadů, čím jsou sami o sobě hadi zajímaví. Po krátkém výkladu následovalo vyvrcholení tematického celku „Hadi“, a to přímo v budově s názvem „Teraristika“. Jak už název sám o sobě napovídá, tak zde naši žáci měli možnost vidět všechna zvířátka, která zde řadíme. Nejednalo se jen o hady, ale také o agamy, ryby, pavouky, krokodýla, chameleona a jiné. Ti nejodvážnější si nakonec na hada mohli sáhnout, pohladit jej či dokonce ho mít okolo krku. Prohlídka pokračovala celou MINIZOO a byla zakončena svačinkou.

Poté jsme se přesunuli na dopravní hřiště u ZŠ T.G. Masaryka, které provozuje Magistrát města Opavy. Na hřišti nás již čekal pan policista, který seznámil děti s pravidly silničního provozu, ukázal jim ty nejdůležitější značky, kterými je nutno se řídit v dopravním provozu. Po veškerých diskusích s panem policistou, jenž velmi ochotně odpovídal na všechny zvídavé dotazy, přišlo samotné ježdění. Žáci jezdili na koloběžkách a kolech, samozřejmě s přilbami a řídili se pravidly. Bylo nutno čekat na semaforu na zelenou, zastavovat před značkou stop a držet správný směr jízdy. Všichni vše velmi dobře zvládli, z malinkých chybiček se poučili a pevně věříme, že teď budou na silnici jezdit jenom s tou největší opatrností. Žáci 1., 2. i 3. ročníku měli zcela stejné aktivity, jen v opačném pořadí. Žáci 4. a 5. ročníku jeli zpět do školy pozdějším autobusem, tak ještě si mohli zakoupit nějakou tu dobrotu na cestu a zadovádět si v parku s nádhernou nadílkou barevného napadaného listí. Všichni žáci si tento den užili, aprílové počasí nikoho neodradilo, a nakonec nám na zpáteční cestu svítilo i sluníčko.

Testování tělesné zdatnosti ČŠI

Ve čtvrtek 20.10. 2022 na naší škole proběhlo testování tělesné zdatnosti. Testování se zúčastnili žáci třetího ročníku. Žáci absolvovali 4 disciplíny v prostorách naší tělocvičny. Absolvovali běh 4 x 10 metrů okolo kuželů, vytrvalostní člunkový běh, při kterém se řídili pokyny z audio nahrávky. Dále pak skok daleký z místa a poslední disciplínou bylo zjištěno kolik zvládnou sedů-lehů po dobu jedné minuty. Všichni žáci se velmi snažili a vše zvládli dle metodických pokynů České školní inspekce. Žákům patří velká pochvala za jejich výborné výkony.

Výtvarná soutěž „Podzimníček“

Během měsíce října se žáci ze všech tříd zapojili do kreativního tvoření na téma „Podzimníček“. Sešlo se velké množství velmi zdařilých výtvorů z různých přírodních materiálů. Těmito pracemi pak žáci vyzdobili své třídy do barevného podzimu. Poděkování patří nejen našim tvořivým žákům, ale i jejich pomocníkům z řad dospělých, kteří byli ochotni tvořit s nimi. Odměnou je dětem velká pochvala a sladké potěšení. 

Halloween ve škole

Píseň We are witches of Halloween zněla v pátek 21.10. 2022 budovou naší školy. To si žáci 3.-5. ročníku, převlečeni za čarodějnice, čaroděje, duchy, kostlivce, upíry, netopýry a jiná podivná stvoření, připravili v rámci hodiny anglického jazyka vystoupení pro své rodiče, prarodiče a kamarády z nižších ročníků. V České republice oslavujeme svátek Všech svatých, v anglosaských zemích Halloween. Školou zněly anglické písničky, abeceda, počítání, tance, zkrátka vše, co se žáci v anglickém jazyce od září naučili. Ve všech třídách poté probíhala netradiční výuka, během níž si žáci hravou formou, po halloweensku, procvičovali učivo napříč různými předměty. Nechybělo ochutnávání dobrot s halloweenskými motivy i třídní focení v krásném a strašidelném fotokoutku.  Halloweenský den byl báječný a my děkujeme za úžasnou atmosféru, ke které jste všichni přispěli přípravou skvělých kostýmů a svou hojnou účastí při vystoupení. Velké poděkování patří paní učitelce G. Smetanové a Ž. Indrákové, které program připravily a s žáky nacvičily. Velký dík patří především žákům 3.-5. ročníku, kteří poctivě nacvičovali, trénovali a vše skvěle zvládli!

Srdíčkové dny-charitativní pomoc

Podzimní srdíčkové dny společnosti „Život dětem“ pomáhají vážně nemocným dětem se vzácným onemocněním. Jedná se o nemoci, které se vyskytují ojediněle a lékaři většinou netuší, jak se bude nemoc vyvíjet. Naše škola se také tento rok zapojila do této sbírky na pomoc malému Adámkovi. Zakoupením dárkových předmětů v hodnotě 30,- a 40,- Kč, které si děti můžou zakoupit v družině, pomůžeme získat dostatek peněz na tolik potřebné, drahé a zdravotní pojišťovnou nehrazené rehabilitace. Tímto můžeme rodinu podpořit a se zaplacením rehabilitace pomoci. Srdečně všem děkujeme za laskavou pomoc.

Den stromů v ZŠ

Den 20.10.2022 byl na naší škole opět společně oslaven projektový Den stromů, a také byl slavnostně předán strom našich bývalých páťáků našim nejmenším prvňáčkům. Po slavnostním slibu všichni malí školáci slíbili, že se budou o svůj nový strom- ryngli láskyplně na školní zahradě starat. V úvodní společné hodině se žáci seznámili s hlavní myšlenkou Dne stromů. Díky knize Leny Freyové Sbírka motýlů se děti zaposlouchaly do příběhu starého dubu, který se stal motivací celé hodiny. Děti si prostřednictvím příběhu uvědomily, že i stromy, stejně jako lidé stárnou a vydávají se na svou poslední cestu. Na základě příběhu se děti proměnily ve stromy a každý z nich obdaroval starý dub na jeho poslední cestě svým nejkrásnějším listem. Na siluetě stromu byla dětem ukázána stavba stromu a nezapomnělo se také na plody dubu žaludy. V krátkém videu děti viděly růst malý doubek ze semínka až po veliký mohutný strom, který po staletí je součástí různých příběhů a událostí.  V tento den se děti dověděly mnoho zajímavého o stromech. Se svými vyučujícími všichni pokračovali v projektovém dni ve svých třídách. V první třídě žáci trénovali tvary písmen do omalovánky Les, vystřihávali a vlepovali písmena do připravených listů, sčítali do pěti, ,,sázeli“ semínka s příklady do jamek. Ve druhé třídě děti třídily věty o lese a stromech podle druhů vět. Žáci počítali příklady ve tvaru listů, matematicky vyřešili příklady malého dubánka. Ve výtvarné výchově tupovali razítkem kolem listů a tvořili jeho kontury výběrem podzimních odstínů barev. Ani naši třeťáci nezaháleli. Třídili puzzle názvu stromu, jeho plodu a listů, tvořili korunu stromů z matematických příkladů, třídili věty podle druhů vět. Žáci čtvrtého a pátého ročníku pracovali s iPadem, kde vyhledávali zajímavosti na oficiálních webových stránkách Den stromů a pracovali s textem, důležité informace vypisovali. V aritmetice počítali příklady na interaktivní tabuli a v geometrii při samostatné práci tvořili stromy z geometrických útvarů a při skupinové činnosti postavili jeden velký strom z geometrických těles, která se učili správně pojmenovat.  Hlavní myšlenkou celého Dne stromů bylo dětem vysvětlit  důležitost stromu na Zemi, což se určitě podařilo.

Drakiáda v ŠD

K nástupu podzimních sychravých dnů plných padajícího listí a pošmourného počasí neodmyslitelně patří i šustění křídel papírových draků ve větru. Také děti ve školní družině se již těšily na den, kdy budou moci své draky vyzkoušet při tolik očekávané drakiádě. Ve středu 12. 10. odpoledne jsme vyrazili na kopec Na Hůrce. Letošní počasí bylo téměř ideální, sluníčko nám svítilo, bylo příjemně teplo, jen vítr mohl o trochu více foukat. I tak se velký počet mnohobarevných draků vznášel nad loukou a děti si užily spoustu legrace a zábavy. Také děkujeme obětavým rodičům Majewským, mamince Indrákové a Toškové, babičce Pumrové a Bendíkové za pomoc při krocení nezbedných draků.

Bramboriáda a jablíčkovaná v ŠD

Nastal podzim, sešel se rok s rokem a ve středu 5. 10. za příznivého počasí přišel čas na družinovou „BRAMBORIÁDU“ a „JABLÍČKOVANOU“. Nejdříve jsme si společně všichni povídali, co vše se sklízí na podzim, jak se brambory i jablíčka uchovávají na zimu a jaká jídla se z těchto pochutin dají vyrobit a uvařit. Poté jsme se dověděli o bramborách něco z historie, jaké byly oblíbenou potravinou, zkoumali jsme atlas světa a ukázali si, z jaké dálky k nám kdysi brambory přicestovaly. Proto jsme zkusili brambory opéct v ohni v alobalu. Také jsme zkusili opéct na ohni jablka. Ta byla opečená hned, ale na brambory jsme si museli chvíli počkat. Dětem moc chutnalo a zjistily, že si dát brambory na loupačku stojí za to.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz