foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

O základní škole

Představujeme se

Jsme malotřídní škola se 45 žáky v 1. – 5. ročníku ve čtyřech třídách. Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací v právním subjektu s Mateřskou školou Dolní Životice, ve které je pro tento školní rok naplněna kapacita s 47 dětmi. Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili v 1.ročníku výuku podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA HROU s podtitulem „S Čápaty jde všechno líp“. Před 27 lety jsme založili dětský pěvecký sbor ČÁPATA a školní časopis ČÁPOPIS. Rovněž v logu naší školy je čáp s aktovkou na zádech a nápisem „ŠKOLA HROU“.

V tomto školním roce 2023/2024 se bude vyučovat podle ŠVP ŠKOLA HROU ve všech ročnících. Dále budeme pokračovat v širším slovním hodnocení v 1.–2. ročníku a ve 3.–5. ročníku budeme klasifikovat žáky tradičními známkami.

Co v ZŠ nabízíme

Naše škola nabízí a podporuje

 • pozitivní myšlení a kladný vztah k učení
 • atmosféru radosti a pohody
 • kamarádské chování
 • širší slovní hodnocení v 1. – 2. ročníku
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • týmovou spolupráci mezi žáky
 • prožitkové učení v celoškolních i třídních projektech
 • nepovinný předmět náboženství
 • tradiční školní slavnosti
 • spolupráci s rodiči a příznivci školy

Zájmové kroužky školní družiny

 • sborový zpěv pro žáky 1. – 5.ročníku v dětském pěveckém sboru ČÁPATA
 • keramický kroužek a kroužky školní družiny ve 2 odděleních:
 • anglický kroužek
 • taneční kroužek
 • zdravotnický
 • vaření
 • kroužek dovedných rukou
 • sportovní kroužek
 • kroužek informatiky pro žáky 5. ročníku

Školu reprezentujeme

 • dětským pěveckým sborem ČÁPATA
 • vydáváním školního časopisu ČÁPOPISU
 • na kulturních a tradičních akcích školy a obce
 • na adventních setkáních u obecního adventního věnce
 • na vánočních koncertech v kostele Božského Spasitele v Dolních Životicích
 • v pěveckých, výtvarných, recitačních a sportovních soutěžích
 • každoročními příspěvky na různé charitativní sbírky pro postižené děti
 • vánočními a velikonočními výstavkami
 • ekologickým chováním a zdravým způsobem života ve škole
 • sběrem druhotných surovin

Co v ZŠ najdete

 • přízemí: šatna, jídelna, školní družina
 • I. patro: 2 třídy, sborovna, ředitelna
 • II. patro: 2 třídy, počítačová učebna, kabinet s pomůckami
 • III. patro: ateliér a 2 relaxační místnosti pro školní družinu

Za školou máme moderní multifunkční hřiště, herní a relaxační prostor pro ŠD,  amfiteátr, školní pozemky, skalku a ohniště k relaxaci a zábavě.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz