foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Karneval v ŠD

Ve středu 19. 2. se konal ve školní družině v rámci odpoledních činností maškarní rej. Děti už od rána netrpělivě čekaly, kdy karnevalové veselí vypukne. Nejvíce se těšili naši malí prvňáčci.

Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

V pondělí 10.2. se všichni, po uzavření školy a jarních prázdninách, opět s radostí setkali ve škole. Mnohé děti netrpělivě již očekávaly své vysvědčení. Společné celoškolní hodnocení prospěchu, chování a hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí proběhlo s úsměvem.

Etiketa

Dne 12.2.2020 navštívila naši školu již podruhé lektorka vzdělávací agentury Katherine Kateřina Kloudová. Pro žáky všech ročníků byl připraven nový výchovný program s názvem Etiketa a byl zaměřen na pravidla slušného chování ve společnosti a na chování ve vztahu muž a žena.

Oznámení

Oznámení o uzavření ZŠ a přerušení provozu MŠ z důvodu nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou

Vážení rodiče, z důvodu epidemiologické situace bude ZŠ a MŠ od 28.1.2020 uzavřena. Běžný provoz bude obnoven 10.2.2020. Všichni strávníci jsou ze školní jídelny odhlášeni. Bližší informace naleznete v přílohách.

Děkuji za pochopení
L. Smetanová, řed. školy

Sdělení

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu Přírodní zahrady. Naše škola chtěla této dotace využít, protože tímto způsobem bychom částečně zrekonstruovali zahradu mateřské školy a zřídili tak část environmentální venkovní učebny s výukově naučnými prvky a novou výsadbou zeleně za podpory veřejnosti. Výše dotace je 100 – 500 tis Kč, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů. Žádosti o tuto dotaci je možné podávat od 3. 2. 2020 do konce března, ale rychlejší vyhrává. 

Pro tyto účely máme již vypracovaný projekt a vybrány výukové prvky, které by splňovaly požadavky tohoto projektu. Celková výše našeho projektu by byla 400 tis. Kč, z čehož bychom mohli získat 340 tis. Kč, za předpokladu, že bychom museli částku 60 tis. Kč dodat ze svého, což by škola mohla čerpat z rezervního fondu a nebyl by vůbec zatížen rozpočet obce. 

Protože projekt musí být nejprve profinancován a čerpání rezervního fondu musí být schváleno zřizovatelem, bylo tedy zapotřebí souhlasu zastupitelstva. Při pondělním jednání 9.12.2019 nám však hvězdy nebyly nakloněny, ruku pro podporu projektu zvedlo sedm zastupitelů z třinácti přítomných, chyběl tedy jeden hlas. Bylo nám sděleno, že rezervní fond máme šetřit.

Slova zastupitelů jsme si vzali k srdci, ale nechtěli jsme se vzdát myšlenky dotačního titulu, protože se naskytl první nabízený projekt, u kterého jsme splňovali veškeré dané podmínky, a další dotační tituly již nemusí vůbec být. Hledali jsme tedy cestu, jak získat vlastní zdroje bez jakéhokoliv zatížení obce i příspěvkové organizace. Prostřednictvím pěti DÁRCŮ, kteří mají firmy v naší obci i mimo ni, se nám tyto prostředky podařily zajistit. Přestože jsme nepotřebovali žádné finanční prostředky po obci, byl nutný souhlas zřizovatele. Na pracovním jednání rady s členy zastupitelstva dne 20.1.2020 byl projekt s financováním od dárců  podpořen čtyřmi přítomnými členy rady obce a svým souhlasem je podpořili pouze 3 z dalších celkem osmi přítomných zastupitelů. Opět nám chyběl jeden hlas k tomu, abychom tento projekt mohli realizovat. 

Je nám to nesmírně líto, ale rozhodnutí zastupitelů musíme respektovat. Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat zastupitelům, kteří nás podpořili a především zástupcům jednotlivých firem OPall – AGRI, Optys, Tuma, Uniron, Hana Musilová za přislíbenou finanční podporu tohoto projektu. Jejich podpory si nesmírně vážíme a děkujeme, že jsou. 

 Lenka Smetanová, řed. školy

Návštěva místního kostela

Děti a učitelky MŠ přijaly pozvání pana faráře Jana Kučery do místního kostela. Společně si zavzpomínali na vánoční svátky a prohlédli si krásný „Betlém“, o kterém si povyprávěli. Také se dozvěděli historii „Tří králů“, k čemu slouží „kadidlo“ a děti si mohly přivonět jak voní. Protože byly pozorné a hodné, dostaly na rozloučenou drobnou sladkost.

Zdravotnická beseda ve školní družině

Také tento rok nás ve školní družině, ve čtvrtek 9. 1., navštívila zdravotnice paní Simona Galiová. Besedu na téma „Jak předcházet úrazům a nemocem, první pomoc, zdravý životní styl a hygiena“ zorganizoval zdravotnický kroužek. Nejdříve jsme besedovali o zdravé stravě, jaké potraviny a nápoje jsou vhodné pro děti a jak je důležité, abychom ráno nevynechávali snídani. 

Poté jsme přešli k zásadám první pomoci, zopakovali si důležitá telefonní čísla a dověděli se o zásadách správné hygieny, jak čelit nástrahám, které na nás všude okolo číhají. Paní Galiová dětem vysvětlila, jak je důležitá prevence a dodržování bezpečnosti při sportech, jaké úrazy se dětem mohou přihodit a jak jim předcházet. Zdůraznila důležitost ochranných pomůcek. Všichni se s velkým zájmem zapojili do besedy a poté si sami vyzkoušeli na stanovištích ošetřit některá poranění, která se mohou dětem, ale i dospělým přihodit.  Děti měly spoustu dotazů, které jim paní zdravotnice ochotně zodpověděla. Paní Galiové moc děkujeme za poučnou besedu a těšíme se na další setkání.

Konzultační den v ZŠ 1. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, ve čtvrtek 16.1. 2020 se koná konzultační den, kdy bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Konzultační den proběhne od 14.30 do 17.00 hodin. Jestliže se nemůžete dostavit, máte si možnost domluvit individuální schůzku. Ve čtvrtek 30.1. 2020 bude žákům 3.-5. ročníku vydán VÝPIS vysvědčení, žáci 1.a 2. ročníku dostanou originál z důvodu slovního hodnocení. V pátek 31.1.2020 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. 

Přání 2019

Vážení rodiče, přátelé školy,

přeji nám všem, ať máme radost ze sebe samotných, radost ze svých blízkých, ale také radost, kterou dokážeme plnými hrstmi rozdávat. S radostí přichází štěstí. Přeji všem štěstí, které nás bude naplňovat zdravím, láskou a rozumem. Když bude co nejvíce radostných a šťastných lidí, přidá se bohatství ducha v každém z nás, bude se nám dobře žít.

Krásné Vánoce a nový rok 2020 přeje za ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz