foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Děti MŠ v knihovně

Dne 14. 3. 2023 navštívily všechny děti z mateřské školy místní knihovnu. Paní knihovnice děti mile přivítala a připravila si pro ně různé aktivity. Nejprve jim vysvětlila, jak se ke knížkám mají chovat a jak funguje místní knihovna. Děti poté za pomocí indícií od paní knihovnice poznávaly různé pohádkové postavy z Večerníčků a na závěr od Večerníčka dostaly papírové čepice. Děti z knihovny byly nadšené a již se těší na další návštěvu. 

Divadlo Smíšek v MŠ

V pátek 24.2.2023 přijelo divadlo Smíšek zahrát našim dětem z MŠ pohádku „Zvířátka a loupežníci“. Zvířátka ze dvorku se rozhodnou utéct do světa. V lese narazí na loupežníky a podaří se jim je přeprat a získat jejich poklad. Dětem se pohádka moc líbila a budeme se těšit na nějakou další pěknou pohádku.

Karneval v MŠ

Ve čtvrtek 23.2.2023 se v MŠ uskutečnil „Dětský karneval“. Celý týden jsme si povídali o masopustu, karnevalu a tradicích s tím spojených. Děti si během týdne vyrobily masky na obličej, šašky, veselé kravaty atd. Právě ve čtvrtek jsme se věnovali již samotnému karnevalu, kdy děti celé dopoledne strávily v kostýmech, tancovaly, představovaly se v maskách a zapojovaly se do soutěží. Každé dítě dostalo malý dárek v podobě sladkostí a drobností, na který přispěl Klub rodičů – tímto jim děkujeme.

Kurz předškoláků 1.lekce

Předškolní děti se účastnily 1. výukové hodiny v 1. třídě, pod vedením uč. Drahoslavy Hobžové. Po milém přivítání se předškoláci usadili do lavic ke svým kamarádům. Nejdříve jim děti předvedly, jak umí číst, určovat hlásku na začátku i na konci slova a nezapomněly ani na matematiku. Děti z MŠ se také zapojily do výuky a byly za své znalosti pochváleni. Vypracovaly také pracovní listy z matematiky a grafomotoriky. Děti z 1. třídy udělaly od začátku školního roku velký kus práce a mnoho se již toho naučily. Přejeme jim i paní učitelce ať se jim výuka daří a předškoláci se již těší na další návštěvu v ZŠ.

Recyklohrátky

V pátek 10.2. 2023 přijela za dětmi p. Tomanová ze SVČ, aby děti seznámila s naučným pořadem „Recyklohrátky“ s environmentální tématikou. Děti se nejdříve dozvěděly teoretické informace, jak se třídí odpad, jaké kontejnery k tomu slouží, proč se musí třídit atd.. Potom si samy vyzkoušely třídit odpad a vyprávěly zážitky z vlastních zkušeností a to kladné i záporné. Pořad byl pro děti velkým přínosem, protože bylo vidět, že některé děti nevěděly, jak důležité je odpad třídit.

Kouzelnické vystoupení v MŠ

V pátek 27.1.2023 naši školku navštívil kouzelník a iluzionista Aleš Krejčí, který nám předvedl pohádkové kouzlení. Okamžitě si děti získal svým profesionálním přístupem, takže se vůbec nebály s ním spolupracovat. Spolupracoval nejen s dětmi, které se staly součástí kouzel, ale zapojily se také i paní učitelky :). Největší úspěch mělo kouzlo s penězi, kdy kouzelník třepal Dášence s copánkem a do dózy padaly „jako“ peníze. Děti zažily zábavné dopoledne a do budoucna bychom si přáli více takových návštěv.

Zimní olympiáda v MŠ

Zimní olympijské hry (ZOH) jsme zahájili „zimními radovánky“ na školní zahradě. Děti si vyzkoušely sjezd na bobech, lopatách, stavěly sněhuláky a samozřejmě nechyběla ani koulovačka. Protože sněhová nadílka nám roztála, přesunuli jsme se na „zimní stadion“ v MŠ. Hlediště bylo zaplněno diváky, našimi nejmladšími Broučky, kteří bujarým potleskem a výskotem povzbuzovali naše velmi šikovné sportovce Sluníčka. Diváci viděli zajímavý zápas ledního hokeje, volnou jízdu krasobruslařek a tanečních párů, nechyběl ani sjezd na bobech a svoji vytrvalost ukázali i běžci na lyžích v dlouhých tratích. ZOH se účastnily i malé děti, které rovněž předvedly svoje sportovní a taneční kreace v krasobruslení, ukázaly svoje umění v biatlonu a bobování. Letošní olympiáda se i přes rozmar počasí podařila a byla slavnostně ukončena předáním zlatých medailí i diplomů všem zúčastněným sportovcům. Nechybělo ani fotografování do tisku. Velké poděkování patří zajisté i organizátorům ZOH, paní učitelkám mateřské školy.

Předvánoční setkání v MŠ

Ve čtvrtek 15.12. 2022 se v MŠ uskutečnilo odpolední posezení u vánočního stromečku s rodiči a dětmi. Děti se svými učitelkami předvedly vánočně laděný kulturní program – zazpívaly zimní a vánoční písně, přednesly básně s pohybem a také zatančily. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění doprovázené poslechem koled, které bylo zakoupeno z Klubu rodičů. Všichni si předvánoční atmosféru užili a odcházeli spokojeně domů s poděkováním z příjemně prožitého odpoledne.

Návštěva v DSP

Velké děti, Sluníčka, navštívily DSP, aby svým vánočním kulturním programem a přáníčky potěšily seniory a zpestřily jim předvánoční dny. Děti byly rády, že se seniorům vystoupení líbilo. Byly odměněny potleskem, úsměvem a poděkováním za pěkné vystoupení. Společně jsme si popřály spokojené Vánoce a dětem krásného „Ježíška“.

Vánoční nadílka v Řeznictví Na Hůrce

Letos opět Ježíšek naděloval dětem z MŠ v Řeznictví Na Hůrce a to v pátek 9.12.2022. Tato akce proběhla již čtvrtým rokem a dalo by se říci, že se z ní stává tradice. Rodinné řeznictví připravilo pro děti a učitelky chutné občerstvení a pro zahřátí teplý čaj. Na děti čekal krásný vánoční stromeček, pod kterým našly svůj dárek nejen děti ale i paní učitelky. Posezení se neslo v příjemné atmosféře, kdy děti spontánně zpívaly jednu píseň za druhou.  Pro děti to byl velký zážitek. Veliké poděkování patří manželům Grómanovým a zaměstnancům, kteří tuto krásnou akci uskutečnili.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz