foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Oznámení výsledku zápisu v MŠ

V pondělí 6. května a v úterý 7. května se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. K zápisu přišlo za doprovodu svých rodičů 12 dětí. Všichni si měli možnost prohlédnout prostory mateřské školy. Paní učitelky byly připraveny zodpovídat případné dotazy. Všem rodičům děkujeme za projevenou důvěru. Výsledky zápisu naleznete zde.

Muzikoterapie v MŠ

Co si představit pod pojmem „muzikoterapie“? Famózní zážitek pro děti, ale i paní učitelky. Láska k Zemi vyjádřena hudbou, propojením rytmu a dobré energie a to za pomoci „léčivých hudebních nástrojů“ a skvělé lektorky, která to prostě umí – a to nejen s ukulele! 🙂 V úterý 23.4. jsme měli možnost zúčastnit se programu zaměřeného na terapii hudbou, kterou vedla paní Kremserová se svou asistentkou. Z dětí se stali hudebníci i tanečníci. Dokázaly sladit pohyb i hru na nejrůznější, pro některé úplně neznámé hudební nástroje. Zazpívaly si i klasické dětské písničky, ovšem s neobvyklým hudebním doprovodem. Kromě Orffových nástrojů hrály na drumbeny, zvonky, tibetské mísy, handpan, nebo dešťovou holi. Relaxovali za zvuků rotačních vln a také poznali hudební nástroj, který umí udělat bouřku. Děti tančily se stuhami, barevnými šátky a nechyběly ani muzikální pohybové hry, jako „lambada“, „země-voda-oheň-vzduch“, nebo „hoky koky“. Krásný a velice obohacující zážitek, který určitě budeme chtít v budoucnu zopakovat 🙂

Děti z MŠ na návštěvě farmy u Dučků

„Od kočičky koťátko, pejsek, fena, štěňátko.
Od kozičky kůzlátko, kachna, kačer, káčátko.
Od koníka hříbátko, i holubí holátko.
Hospodaří zdárně, u Dučků na farmě.“

V pondělí 22. 4.  jsme s dětmi oslavili Den Země! Počasí nám sice nepřálo, ale to nás neodradilo. Hned z rána se děti přestrojily za různá zvířata a zopakovaly si při ranních hrách, kde zvířata bydlí, čím se živí nebo jak se nazývají jejich mláďata, která k jarnímu období jistě patří. Hned po svačině jsme se všichni vydali na návštěvu k místním hospodářům, manželům Dučkovým, kteří dětem ukázali hospodářská i domácí zvířata, jejich jarní mláďata a pověděli nám něco o jejich chovu. Děti si mohly pochovat káčátka, mladé holoubátka nebo kůzle. Pohladily si kočku, psa, nebo koně. Také jsme počítali holuby, kteří vylétávali z holubníku. Dětem se toto „zvířátkové dopoledne“ moc líbilo a za odměnu hospodářům i jejich zvířectvu zazpívaly jarní písničku. Tímto srdečně děkujeme celé rodině za krásný zážitek 🙂

Předškoláci v ZŠ – 6. a poslední výuková hodina

Je to tak, ve čtvrtek 11. 4. se naše předškolní děti naposledy zúčastnily kurzu pro předškoláky v základní škole. Hodina začala opakováním písniček, které již s paní učitelkou děti zpívaly v předešlých výukových dnech a potom už velmi zkušeně usedly do školních lavic. Paní učitelka jim zadala úkoly formou pracovních listů. Poznávaly některá písmena, graficky zaznamenávaly počet slabik ve slovech, trénovaly grafomotoriku a nechyběla ani pohybová hra, ve které děti trénovaly postřeh. Celá hodina probíhala v duchu upevňování již načerpaných znalostí, byla i legrace a na rozloučenou nechyběla sladká odměna. Nyní se naši předškoláci mohou těšit na vstup do 1. třídy, který se uskuteční v září – tentokrát už „naostro“ 🙂

Předškoláci v ZŠ – 5. výuková hodina

Tentokrát měli předškoláci možnost nahlédnout a účastnit se kombinované hodiny. Byla propojena „prvoukou, hudební výchovou a pracovní výchovou“. Nejdříve si děti s p. učitelkou zopakovaly všechna roční období, potom se zaměřily na jaro a jarní měsíce. Učitelka děti seznámila s knihou Prvouky, se kterou následně pracovaly. Dozvěděly se spoustu nových informací a děti byly velmi šikovné a zvídavé. Naučily se také novou písničku o „Včeličce“, kterou si pak vyrobily. Při obkreslování, vystřihování, skládání a nalepování si procvičily jemnou motoriku. Ze ZŠ odcházely opět spokojené a nadšené.

Děti z MŠ navštívily zámek v Hradci nad Moravicí

„Sláva, nazdar výletu!“

Velikonoční období v naší školce jsme završili výletem. Na Zelený čtvrtek jsme s dětmi jeli objednaným autobusem na zámek v Hradci nad Moravicí, kde jsme měli možnost netradiční prohlídky mimořádného okruhu jarně vyzdobenými interiéry s velikonoční tématikou. Děti tak kromě zhlédnutí velikonoční výzdoby na zámku měly možnost vnímat rozdíl mezi životem bohatých lidí kdysi a dnes. Holčičky nejvíce zaujaly kočáry pro princezny a jejich krásné komnaty. Chlapci obdivovali hlavně děla a pušky. Všichni jsme ale žasli nad honosným vybavením zámeckých komnat, křišťálovými lustry, které jsme počítali a porovnávali jejich velikosti, vázami, prostřenými stoly a nádobím, nejrůznějšími sochami a obrazy, hudebními nástroji a mnoha dalším. Na konci komentované prohlídky jsme se zastavili u „kouzelného“ páva, který údajně vyplní jedno tajné přání každému, kdo si o něj požádá – tak uvidíme 🙂 Nechyběla sladká svačinka od maminek v zámeckém parku, procházka zahradou, vyhlídka, ze které se mnohým z nás zamotala hlava a plni zážitků jsme se vypravili zpátky do školky, kde už na nás čekal výborný oběd.

Velikonoční setkání dětí z MŠ v „Řeznictví Na Hůrce“

„Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.“

V pátek 22.3. jsme s radostí přijali pozvání na velikonoční setkání s pohoštěním do místního „Řeznictví Na Hůrce“. Vřele nás přivítali manželé Grómanovi se svým kolektivem. Měli pro nás připravené nejrůznější pochutiny vlastní výroby a teplý čaj, který děti označily za „nejlepší čaj na světě“ 🙂  Usměvavé tváře dětí byly důkazem toho, že se jim návštěva líbila a na oplátku předvedly, jak umí koledovat. Na rozloučenou všichni dostali ještě sladký pamlsek, který si odnesli domů. Tímto manželům Grómanovým i celému jejich kolektivu srdečně děkujeme za pozvání, výborné pohoštění a příjemně strávené dopoledne.

Cestou jsme se zastavili u obecního úřadu, kde děti z oddělení „Sluníček“ přispěly svými velikonočními ozdobami, které za pomoci učitelek pověsily na Velikonoční strom. U slaměného zajíce jsme si zarecitovali velikonoční říkanku, pozdravili jsme se s panem starostou a plní hezkých zážitků jsme se vydali zpátky do školky.

Předškoláci v ZŠ – 4. výuková hodina

Tentokrát si paní učitelka na 4. výukovou hodinu pro předškoláky připravila matematiku a geometrii. Nejdříve si však společně s dětmi zopakovala roční období, názvy jarních květin a keřů a nezapomnělo se ani na mláďata, která se na jaře líhnou.  Potom již děti pracovaly na interaktivní tabuli – hledaly a určovaly geometrické tvary, počítaly a určovaly tvary v daných obrázcích. Výukovou hodinu ukončily pracovním listem, kde si děti vybarvovaly dle čísel obrázek s jarní tématikou. Daný úkol zvládly, za což byly pochváleny.

Děti z MŠ na návštěvě v místní knihovně

„Dobré ráno kamarádi, knížky máme všichni rádi!“

Březen není jen první jarní měsíc, na který jsme se všichni těšili, je také označován jako „měsíc knihy“. Proto jsme se v pondělí 18. března se všemi našimi dětmi vydali na exkurzi do místní knihovny. Tam nás mile přivítala paní knihovnice Monika Šnajdrová, která si pro děti přichystala bohatý a zajímavý program. Vysvětlila dětem, jak to vlastně v takové knihovně funguje, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, proč jsou určité úseky rozlišeny barevnými štítky, kdo je to autor a ilustrátor nebo jaké druhy knih existují. Děti byly velmi zvídavé, kladly všetečné otázky, na které paní knihovnice trpělivě odpovídala. Děti si s velikým nadšením knihy prohlížely a některé starší děti dokonce hledaly písmenka, která už znají. Na závěr jsme zarecitovali říkanku s pohybem o jaru a děti byly obdarovány omalovánkami s velikonoční tématikou. Návštěva knihovny byla pro děti i paní učitelky natolik inspirující, že jsme se rozhodli knihovnu navštěvovat pravidelně s dětmi ze střídy „Sluníček“ v rámci nového projektu „Mámo, táto, budeme si číst“, který připravujeme. 

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz