foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Školní výlet dětí z MŠ do muzea v Holasovicích

V úterý 14.6.2022 jsme jeli s dětmi MŠ na výlet do muzea „Slezský venkov“ v Holasovicích. Muzeum je zaměřeno především na život slezské vesnice do poloviny 20. století, na období a tradice 1. republiky. Tentokrát jsme vyjížděli brzy, před svačinou, ale děti o svačinku nepřišly. Po příjezdu do muzea nás čekal pan průvodce, který pro děti připravil prostory recepce, kde si mohly připravené svačiny sníst. Poté nás provedl stodolou, v níž byla spousta zemědělských strojů a polního nářadí, se kterými lidé dříve pracovali a dnes se už téměř nepoužívají. Ve vedlejší kůlně je umístěna kovárna, stolařská dílna, dobová technika, knihovna a různá řemesla. Dětem se však nejvíce líbila obecná škola, tam si vyzkoušely sedět v tehdejších lavicích, viděly, jak vypadaly staré knihy a také historické hračky. Cestou zpátky jsme se ještě zastavili na hřišti vybaveném průlezkami a houpačkami, kde se děti vyřádily. Výlet se nám moc líbil, počasí se vydařilo a děti tak prožily krásné dopoledne plné zajímavých zážitků.

Den dětí v MŠ

Svátek dětí jsme oslavili návštěvou Loutkového divadla v Opavě, kde děti zhlédly veršovanou pohádku FERDA, pod vedením divadelního souboru Štěk. Nejdříve děti navštívily mini koutek zvířátek, na zahradě si prohlédly ptactvo a také si děti vyzkoušely svoji obratnost při házení míčků na cíl a skákání na trampolíně. Děti si před odjezdem vyprávěly o svých zážitcích s kamarády, zahrály si hry, zazpívaly si a také dostaly drobný dárek. Veselé dopoledne bylo ukončeno svátečním obědem – řízkem, na který se děti obzvlášť těšily. 🙂

Projektová výuka MŠ- Arboretum Nový Dvůr

V pátek 27.5.2022 jsme s dětmi ukončili týden návštěvou do nedalekého Arboreta v Novém Dvoře. Při vstupu se nás ujala paní průvodkyně, která nás botanickým parkem provedla. Procházeli jsme okrasnou zahradou plnou rhododendronů, přivoněli ke kytkám, chvilku jsme se cítili jako v lese a pak zase na louce. Celý park Arboreta je krásně rozkvetlý, voňavý, nabízí klid a přírodní krásy s velkým množstvím objevování a prožitků. Nabízí ke zhlédnutí různé druhy dřevin, jehličnanů, okrasných barevně kvetoucích keřů, ale i velká lesní mraveniště vytvořená z větviček a měkkého jedlového jehličí nebo hmyzí domečky. Nevynechali jsme ani místní zoo koutek s domácími zvířaty. Zde se děti setkaly s ovcemi, kozami a jejich mláďaty, s morčaty a papoušky. Děkujeme paní průvodkyni za pěkné a pro děti záživné vyprávění.

Poslední lekce předškoláků v ZŠ

Ve středu 25.5. 2022 byly předškolní děti na posledním vzdělávacím kurzu v 1. třídě v ZŠ. Tentokrát děti s paní učitelkou probíraly jarní tématiku. Určovaly jarní květiny, charakteristiku jara, procvičovaly názvy měsíců, dny v týdnu, roční období atd. Pracovaly také samostatně na pracovních listech na dané téma. Na závěr si společně zazpívaly jarní písničky a vzájemně si popřály, aby se všem vydařily blížící se prázdniny. Paní učitelka předškoláky pochválila a těší se, až se všichni po prázdninách sejdou v ZŠ.

Divadelní představení v MŠ

V pondělí 23.5. 2022 děti v MŠ zhlédly naučnou “Velkou sloní pohádku“ z divadélka „Smíšek“. Děti se seznámily se zvířátky, která žijí v Africe – papoušek, slon, žirafa, lev a další zvířátka. Přicestovala za nimi lodí opička „Žofka“, která utekla ze ZOO, aby zde našla svoji maminku. Pomáhal ji také malý černoušek Kangu, ale do cesty se jim připletl lovec Trampolíny, který chytal a prodával slony do ZOO. Protože všechna zvířátka držela pohromadě, odešel s nepořízenou. Také opička našla svoji maminku a všechna zvířátka žila spokojeně u vody. Pohádka byla propojena veselými písničkami. Děti se dozvěděly, jak je důležité mít kamarády a vzájemně pomáhat.

Den matek v MŠ

Ve čtvrtek 12.5. 2022 jsme přivítali u nás ve školce nejbližší členy rodiny našich dětí. Maminkám k nedělnímu svátku, ale nejen jim, jsme připravili vystoupení. Nacvičili jsme s dětmi pár písniček, básniček a tanečků. Děti ukázaly, jak zvládají doprovod na rytmické nástroje. Maminky na závěr dostaly od svých dětí velikou pusu a malý dárek. Věříme, že se vystoupení líbilo a děkujeme zahradnictví Pasič za sponzorský dar.

O prasátku Arturovi

Dne 10.5. 2022 děti v MŠ zhlédly naučnou pohádku s ekologickou tématikou „O prasátku Arturovi“. Ten nejprve dětem vysvětlil, proč a jak třídíme různé druhy odpadů a potom za pomoci dětí je společně třídily do správných kontejnerů. Na své cestě za ztraceným míčkem potkával různá zvířátka, která prasátku radila a ukazovala mu cestu, kde ho má hledat. Děti se také seznámily s některými druhy řemesel, proč jsou pro člověka důležitá, jaký je jejich význam, že nic není zadarmo a jakákoliv práce či činnost je velmi důležitá. Celá pohádka byla propojena veselými písničkami.

Den Země v MŠ

V pátek 22.4.2022 jsme s dětmi z MŠ navštívili areál drobnochovu školního statku v Opavě, abychom oslavili DEN ZEMĚ. Na děti čekalo několik stanovišť, kde plnily různé úkoly nebo si mohly některé věci vyzkoušet např. vylézt na policejní motorku, podívat se do policejního auta a hasičského motorového člunu, byly seznámeny s hasičskou technikou. Děti zhlédly koňský parkur, agility (výcvik psů) a různá domácí mláďátka (housátka, jehňátka, selátka, králíčky a další). Dětem se zvířátka, soutěže a předváděcí akce líbily, do plnění úkolů se s nadšením zapojily a odměněny byly drobnou sladkostí.

MŠ v knihovně

Broučci i Sluníčka navštívily dne 20.4. 2022 knihovnu, aby zde pobesedovaly s knihovnicí M. Šnajdrovou. Po pěkném přivítání se děti dozvěděly, k čemu knihovna slouží, proč jsou důležité knihy v životě člověka, jak s nimi správně zacházet. Děti si prohlédly různé druhy knih – leporela, pohádkové knihy, encyklopedie a další knížky. Dle obrázků z Večerníčků určovaly názvy pohádek a hledaly správné dvojice pohádkových postav. Na závěr všichni dostali pohádkovou omalovánku, kterou si vykreslili. Za všechny p. knihovnici za pěkně připravenou besedu. děkuje I. Vavřinčíková, uč. MŠ.

i

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz