foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Recitační soutěž v ZŠ 2023

V úterý dne 21. února 2023 proběhla již tradiční recitační soutěž žáků naší školy. V jednotlivých třídách se uskutečnilo nejprve třídní kolo a  vybraní žáci postoupili do školního kola. Žáci první třídy našli v sobě tolik odvahy, že  recitovali úplně všichni. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak je náročné vystoupit před spolužáky a porotou. Výběr básní byl rozmanitý. Porota měla velmi těžké rozhodování, aby vybrala ty nejlepší, protože snaha všech byla opravdu veliká. První tří umístění soutěžící k diplomu dostali krásné ceny a ostatní účastnický list. V první třídě se na 1. místě umístil David Schwablík, 2. místo obsadila Kateřina Sukeníková a 3. místo získal Tomáš Otisk. Ve druhé třídě se žáci umístili takto: 1.místo Michaela Vaňkova 2. místo Adéla Pavlíčková, 3. místo Valerie Pumrová. Ve třetí třídě se na první příčce umístil Jiří Josef Stýskala, druhou příčku obsadila Marie Byrtusová a na třetí místo dosáhla Lea Pavlíčková. Ve čtvrté třídě bylo recitátorů nejvíce. Na první místo bylavybrána Julie Hozová, druhé místo získala Adéla Indráková a třetí místo Magdaléna Víchová.

Do okrskového kola v Loutkovém divadle SVČ Opava postoupili tito žáci: v 0. kategorii David Schwablík, Kateřina Sukeníková  1. kategorii budou reprezentovat Michaela Vaňková a Jiří Josef Stýskala, 2. kategorie bude zastoupena Julii Hozovou a Adélou Indrákovou.

Již 10.3.2023 v pátek jim Všem budeme držet pěsti na okrskovém kole v Opavě.

Čtenářská gramotnost – Projekt ŠD

Také ve školní družině podporujeme čtenářskou gramotnost, schopnost porozumět psanému textu a přemýšlet o něm. Klasická česká pohádka se začíná z povědomí dětí pomalu vytrácet, a proto jsme se rozhodli vrátit alespoň částečně české pohádce její místo. Nejdříve paní vychovatelka dětem vysvětlila pojem pohádka. Poté děti soutěžily v určování pohádkových dvojic, ke každému písmenu abecedy přiřadily pohádku, rozvíjely jazykové a komunikační schopnosti, zkusily si házet lasem jako Brouk Pytlík, opravit rádio jako Ferda Mravenec a také vyrobit lodičku, na které se Ferda Mravenec vracel s kamarády domů, do mraveniště. Poté jsme v projektu pokračovali v místní knihovně, kde děti přivítala Beruška v podobě paní knihovnice  a děti  vyluštily pohádkový kvíz, hádaly podle úryvků z knížek a obrázků o jakou pohádku jde. Dalším úkolem byla zamotaná pohádka, ve které děti objevily názvy tří známých pohádek. Podle vylosované kartičky děti nakreslily pohádkovou postavičku. Nakonec za veškeré snažení a za spolupráci byly děti odměněny sladkým pokladem. Tato forma práce v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti přinesla dětem radost z četby s porozuměním a snad se jim tato skupinová práce stane průpravou k zúročení čtení i v dalším životě.

Karneval ve školní družině

Proměnit se alespoň na chvilku v princeznu, vílu, spidermana, indiána či jinou pohádkovou postavu? Nic není nemožné, alespoň ne ve školní družině. Jako každoročně jsme i letos oslavili období masopustu maškarním karnevalem ve středu 15. 2. ve vyzdobeném ateliéru školy.  Děti si vyráběly nejrůznější škrabošky a sešlo se velké množství velmi pěkných masek a pohádkových bytostí. Po úvodní promenádě školou následovalo představení jednotlivých masek. V následném tanci děti  předváděly nejrůznější taneční kreace, z nichž bylo opravdu těžké vybrat ty nejzajímavější, proto byla odměněna většina dětí. V průběhu karnevalu se s tancem střídaly sportovní soutěže, v nichž si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost, rovnováhu. Všechny masky byly krásné a něčím zajímavé a my jsme si všichni užili spoustu legrace a zábavy. Na konci karnevalu děti losovaly o ceny v tombole a sladkou odměnu. Za příspěvek na tombolu patří velké poděkování Klubu rodičů.

Beseda se zdravotnicí a projekt ŠD PRVNÍ POMOC

Ve středu 8. 2. jsme měli ve školní družině besedu se zdravotní sestrou Simonou Galiovou, která děti provedla základy první pomoci. Nejdříve jsme si vysvětlili zásady správné hygieny, stravování, jak předcházet úrazům a nemocem a také důležitost pohybu a sportu. Při sportech nesmíme zapomínat na ochranné prostředky. Paní Simona děti seznámila se základy poskytování první pomoci, jak správně postupovat při různých situacích, kam zavolat a jak se zachovat. Následovaly praktické ukázky ošetření. Děti se naučily správně ošetřit tepenné a žilní krvácení, jak postupovat při zlomenině ruky, jak ošetřit poranění hlavy a jiná krvácivá zranění. Všichni si vyzkoušeli resuscitaci figuríny a správné telefonování na tísňové linky. Děti byly zvídavé, uvědomily si, jak je důležité znát základy první pomoci a paní Simoně patří velké poděkování za ochotu a velmi poutavý a přínosný projekt.

Cestománie v ŠD

Venku mrzne a je nevlídno, a proto jsme se v družině rozhodli odletět za teplem. V rámci Cestománie jsme si vyhlídli Itálii a celý měsíc jsme po tomto státě cestovali. Nejdříve jsme se podívali do Říma a navštívili Koloseum, o kterém jsme se dověděli vše z historie. Také další památky Říma nás uchvátily, jako např. Andělský hrad, Forum Romanum, Fontána di Trevi či Španělské schody. Seznámili jsme se s legendou o založení Říma a s pověstí o Romulovi a Removi. Poté jsme přesídlili do Benátek a stali se součástí „Benátského karnevalu“. Masky jsme si samozřejmě sami vyrobili. Vyhledali jsme si i video, kde jsme měli možnost shlédnout stále aktivní a doutnající vrcholek sopky Vesuv. Dalším městem na seznamu bylo město Pisa a zajímavá stavba věže. Šikmou věž v Pise si děti zkusily taky postavit, ale stála rovně, protože děti si vše ke stavbě propočítaly výborně. Poté jsme prošli krátkým, ale intenzivním jazykovým kurzem italštiny a nezapomněli jsme ochutnat ani italské dobroty – pravé italské tiramisu, které jsme si samozřejmě také sami vyrobili. Děti celý měsíc hledaly na internetu důležité informace o Itálii, tyto informace poctivě zapisovaly a byly zvídavé. Lea Pavlíčková vyhledala všechny důležité údaje o Itálii a Sofinka Grómanová vytvořila úžasnou prezentaci o této zemi. Pracovní dovednosti, tvůrčí schopnosti i využití počítačové techniky – to vše směřovalo k výsledku, který se dětem podařil a nabyté vědomosti si zopakovaly v A-Z kvízu. Pro velký ohlas, úspěšnost, ale i efektivitu při osvojování si nových vědomostí a přibližování naučeného zábavnou formou budeme v těchto projektech určitě pokračovat.

Kouzelný dům v ŠD

V měsíci lednu jsme ve školní družině vyhlásili kreativní soutěž „Kouzelný dům“. Stavělo se z různorodých stavebnic, dokonce i z papíru. Jelikož děti velmi rády staví, tak se do soutěže zapojily jak v ranní, tak v odpolední družině. Dětem pod rukama vyrůstaly zajímavé, promyšlené a propracované stavby. Kreativita a fantazie dětí byla veliká a vznikala opravdu umělecká a architektonická díla. Porota měla velmi těžký úkol vybrat a vyhodnotit nejzajímavější stavbu. Všechna dílka můžete shlédnout ve fotogalerii školy.

Finanční gramotnost 4. a 5. ročníku

Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do Soutěže Finanční gramotnost, která žákům otevřela svět a znalosti ze světa financí. Všichni zapojení žáci úspěšně složili školní kolo soutěže, které nebylo opravdu vůbec jednoduché. Tato soutěž umožnila porovnat své síly i s vrstevníky z celé země. Prostřednictvím otázek a odpovědí, které se dotýkaly praktické stránky učiva, měli žáci reagovat na aktuální témata jako je inflace, růst cen energií, kyberbezpečnost či zvyšování úrokových sazeb. V kvízových otázkách na ně čekala témata, která simulovala situace, se kterými se žáci setkávají v běžném životě. V okresním kole této soutěže nás bude reprezentovat tým ve složení Daniel Dušek, Kryštof Kejha a Julie Hozová. Blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v okresním kole.

Nabídka pracovního místa

Ředitelka školy nabízí pracovní místo v Základní škole Dolní Životice na pozici: výdej stravy a úklid v základní škole. Výdej stravy s úvazkem 0,375 (15 hodin týdně), úklid s úvazkem 0,47 (18,8 hodin týdně). Pracovní místo lze obsadit jednou osobou, což je vhodnější, ale je možnost úvazky rozdělit na dva pracovní poměry. Oba úvazky jsou finančně ohodnoceny dle platové třídy a stupně podle tabulek MŠMT. Předpokládaný nástup je březen 2023. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 736 765 332 (L. Smetanová, řed.školy), nebo e-mailem skola@dolnizivotice.cz. Těšíme se na spolupráci.

Konzultační den v ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, blíží se pololetní hodnocení prospěchu a chování našich žáků, proto Vás srdečně zveme na konzultační den 19. ledna v naší škole od 14.30 – 17.00 hodin. Jestliže Vám tento čas nebo den nevyhovuje, můžete se domluvit se svým třídními učitelkami na jiném termínu. Budeme se těšit na setkání.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz