foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Poděkování

Vážení rodiče, přátelé školy, 28. březen je dnem, kdy všichni učitelé mají svátek. Tento den připomínáme i našim dětem a žákům, aby odkaz J. A. Komenského měli v paměti a šířili dál. V současné době je distanční výuka velmi dlouhá a náročná pro učitele, žáky ale i Vás rodiče, kteří jste nám nápomocni, velice děkujeme. Děkuji také všem bývalým zaměstnancům našich škol za obětavost, snahu pomoci, sdílenou moudrost i laskavost. Děkuji všem současným zaměstnancům našich škol za práci, kterou po celý školní rok odvádějí. Děkuji za jejich trpělivost při distanční výuce, veškeré přípravy, kreativnost i snahu se učit stále něco nového. Děkuji zřizovateli i zastupitelům za veškerou součinnost a pomoc. Velké poděkování patří klubu rodičů při ZŠ i MŠ. Rodiče pro všechny zaměstnance připravili poděkování v podobě kytičky. Za kolektiv ZŠ a MŠ z celého srdce děkuje Lenka Smetanová, řed. školy.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční od středy 07.04. do 14.04. 2021 po předem domluveném čase, bez osobní přítomnosti dětí ve škole, případně bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. V nutném případě možnost individuální domluvy. Podrobnější informace naleznete v přiložené příloze. Potřebné dokumenty si můžete vytisknout v příloze, ale jestliže nemáte tuto možnost, tak Vám budou dodány při zápisu. Jednotlivé dokumenty naleznete ve formátu PDF jen k vytištění, ve formátu WORD pro případ vyplnění v pc podobě. Rodiče dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2020/2021) a školní docházku zahájí v roce 2021/2022, musí dítě opět zapsat k plnění povinné školní docházky.

Zápis do 1. třídy 2021-2022, Informační list pro rodiče ZŠ, Žádost o odklad,, Žádost o odklad 2021

Žádost o přijetí, Žádost o přijetí 2021

Březen – měsíc knihy

Březen je od nepaměti nazývám měsícem knihy. Na naší škole je už každoroční tradicí, že děti navštíví v měsíci březnu místní knihovnu a společně s paní knihovnicí Monikou Šnajdrovou stráví pěkný čas povídáním o knížkách. Letos tomu bylo jinak, ale na besedy s paní knihovnicí se nezapomnělo. Žáci první a druhé třídy se s paní knihovnicí setkali online. Paní Monika Šnajdrová si pro ně připravila poutavé vyprávění o knížkách. Seznámila naše malé čtenáře o tom, jak knihovna funguje, kde ji v Dolních Životicích najdou a jak se do ní mohou přihlásit. Paní knihovnice dětem ukázala různé druhy literatury, které si děti mohou v knihovně půjčit a seznámila je s pravidly, které musí splnit, aby si mohly knížku odnést domů ke čtení.  Mnohé děti dokázaly při rozhovoru odpovědět na řadu otázek týkajících se knížek a spousta jich vědělo, jak se ke knihám chovat. Paní knihovnice nachystala pro všechny děti všech ročníku krásné pracovní listy s hrou Malý knihovník. S listy si děti mohly zahrát na svou vlastní domácí knihovnu, mohly si vyrobit kartičku knihovníka a čtenáře. Také se staly na chvíli detektivem při vyplňování listu s názvem Domácí pátračka. Nechyběl také obrázek k vybarvení. Žáci vyšších ročníků jsou již zdatní čtenáři a cestu do knihovny si už našli, za to jsme velmi rádi.  Děkujeme paní knihovnici Monice Šnajdrové za uskutečnění netradiční besedy online a za přípravu poutavých pracovních listů pro všechny děti naší školy.

Oznámení o ukončení sběru pomerančové a citrónové kůry

Oznamujeme Vám, že sběr pomerančové a citrónové kůry bude ukončen k 9. 4. 2021. Pokud doma máte ještě nějakou kůru, přineste ji v tašce ke škole (vchod u družiny) a dejte k ní lístek se jménem dítěte a s váhou, nebo nahlaste kg třídnímu učiteli, ať si vše můžu zapsat a děti odměnit. Za spolupráci Vám všem moc děkuji.    ved.vych. Jana Šustrová

Poděkování za březnový sběr papíru

Děkujeme Vám za pomoc a za spolupráci při sběru starého papíru. Nasbírali jsme 2340 kg, což nás velice těší a za výtěžek budeme moci koupit dětem na další školní rok hry, hračky, stavebnice a potřeby pro rukodělné činnosti.                                       Za ZŠ a MŠ Dolní Životice Jana Šustrová

Informace k provozu škol od 22.3.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, omlouváme se za nedostupné webové stránky školy. Snažili jsme se potíže co nejrychleji vyřešit. Oznamujeme Vám, že provoz škol na nařízení vlády od 22. března do 28. března bude probíhat nadále ve stejném režimu. Podrobné informace naleznete v přiloženém dopisu MŠMT zde. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Za ZŠ a MŠ Dolní Životice, Lenka Smetanová, řed. školy

Recitační soutěž ZŠ

Ve středu 10. a 17. února 2021 proběhla již tradiční recitační soutěž žáků naší školy. Recitace proběhla online prostřednictvím Skype, jelikož máme prozatím dveře školy pro prezenční výuku zavřené a nemohli jsme se všichni setkat společně ve třídě tak, jak tomu bývalo každoročně zvykem. V jednotlivých třídách, jak už víte, se uskutečnilo nejprve třídní kolo a vybraní žáci postoupili do školního kola. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, ve které byli žáci 1.a 2. třídy a na skupinu našich starších dětí (3.-5. ročník). První tří umístění soutěžící k diplomu dostali krásné ceny a ostatní účastnický list.

první třídě se na 1. místě umístila Lea Pavlíčková, 2. místo obsadila Eva Kristiánová a 3. místo si zasloužila Marie Byrtusová. Ve druhé třídě se žáci umístili takto: 1.místo Julie Hozová, 2. místo Adéla Indráková a Sofie Grómanová, 3. místo Kryštof Kejha a Lukáš Pavelek. Ve spojeném  3. a 4. ročníku se na první příčce umístila Tereza Košárková, druhou příčku obsadila Viktorie Pumrová a Vojtěch Pavel Eller, na třetí místo dosáhla Valerie Kuzníková.  V páté třídě byla vybrána na první místo Markéta Čechová, druhé místo získala Barbora Kristiánová, na třetím místě se umístil Jakub Kristián . Všechny děti, které se letošního online kola zúčastnily si zaslouží velikou pochvalu a slova uznání.

Doufám, že v příštím roce proběhne již třídní i školní kolo na půdě školy a my se budeme moci pochlubit nejlepšími recitátory na soutěži Dětská scéna v Loutkovém divadle v Opavě, která se letos z důvodu pandemie zřejmě neuskuteční. Budeme si držet pěsti a třeba to vyjde. Velice děkuji paní učitelce Žanetě Indrákové za organizaci online školního kola recitační soutěže a všem vyučujícím, kteří na recitaci své žáky připravili, zorganizovali si třídní kola a podpořili žáky při soutěži.

OZNÁMENÍ PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) MŠ

V období od 15.3.2021 do 30.6.2021 se v MŠ bude provádět rekonstrukce venkovního schodiště a příjezdové cesty. Z tohoto důvodu je hlavní vstup do budovy MŠ uzavřen. Děti a jejich rodiče (zákonní zástupci) budou používat vchod MŠ ze severní strany budovy (vchod do knihovny dřevěným schodištěm).

TÍMTO ŽÁDÁME RODIČE, aby děti

  • přiváděli do MŠ v čase od 6:30 – 8:30 hod. – z organizačních důvodů se tento vstup uzamkne,
  • po obědě vyzvedávali mezi 12:00 – 12:30 hod. – opět se MŠ uzamkne,
  • a po odpolední svačině mezi 14:45 – 16:00 hod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci                                             Kolektiv MŠ

Online Karneval? A proč ne?

Pro žáky 3. až 5. ročníku platí distanční výuka již velmi dlouhou dobu a vídáme se pouze online. Čas strávený učením je pro nás všechny náročný. A tak abychom se trochu odreagovali, sešli jsme se odpoledne 24.února s žáky 5. ročníku a 3. března s žáky 3. a 4. ročníku na online Karneval. Na začátku setkání jsme se všichni připojili s vypnutými kamerami, abychom se mohli ukázat spolužákům postupně.  Bylo to skvělé, snažili jsme se hádat, kdo jakou masku má. Mezi maskami se objevila kočička, automechanik, baletka, víla a mnoho dalších. Zahráli jsme si také několik her, soutěží a nechyběl ani tanec. Děti byly velmi kreativní, masky se všem zdařily a aspoň tímto způsobem jsme si všichni užili trochu zábavy. Děkuji paní učitelce Monice Pécsiové za zorganizování a uskutečnění karnevalu.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz