foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Vzdělávací program MŠ

Náš Školní vzdělávací program pod názvem „Jede vláček motoráček“ vznikal zpracováním materiálů na základě RVP PV, Kurikula podpory zdraví, aktuální pedagogické literatury, pokynů k environmentálnímu vzdělávání, výchově MŠMT platné legislativy a vlastních námětů v návaznosti na předchozí ŠVP „Platánci na cestách za dobrodružstvím“.

  • využíváme motivace výuky podle „Barevných kamínků“ Gabriely a Milady Přikrylové
  • pokoušíme se u dětí vzbudit zájem o slovesné umění
  • pracujeme na základě prožitku (vlastní návrhy k činnosti, pronikání do reality, radost z poznávání, prostor pro aktivitu, tvořivost, konkrétní činnosti, manipulace, experimentování, hry, do nichž se zapojí všechny smysly)
  • snažíme se přispívat k rozšiřování slovní zásoby, rozvoje fantazie a úsudku, hledáme dobro a zlo
  • rozvíjíme a upevňujeme vztah k přírodě
  • rozvíjíme pohybové schopnosti
  • přispíváme k lepšímu a kvalitnějšímu životnímu prostředí sbíráním kaštanů, žaludů, pomocí při jarním úklidu zahrady, tříděním odpadu papír – sběr, plasty

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz