foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Historie MŠ

1946 – 1959

V Dolních Životicích byla zřízena mateřská škola na základě rozhodnutí ostravské expositury zemského národního výboru v Brně. Vyučování zahájila 2. května 1946 v budově místní základní školy, k níž byla organizačně přičleněna. Jejím ředitelem byl tehdejší ředitel základní školy Ludvík Balla, první učitelkou v její jediné třídě byla Božena Chovančíková. V roce 1947 ji vystřídala Alena Ševčíková, v roce 1951 Alena Benešová, v roce 1952 Helena Staňková a v roce 1953 Anděla Hajduková.

V roce 1955 (od 1. května) se mateřská škola přestěhovala do soukromého domu Ervíny Haasové Na Kopčisku. Ředitelkou školy byla v té době Zdena Kucharčíková, která tuto funkci zastávala do konce června 1959. Školu v té době navštěvovalo 46 dětí. Pro děti se nevařilo, musely si jídlo nosit z domu.

1959 – 1979

Od roku 1959 byla ředitelkou mateřské školy Alena Klímková. Za jejího působení se v lednu 1960 škola přestěhovala do dřevěné budovy u zámku. V srpnu 1961 škola prožívá další stěhování: do budovy fary, která byla pro potřeby mateřské školy adaptována.

Od 1. ledna 1962 byl v mateřské škole zaveden celodenní provoz, škola měla v té době 36 dětí. K zajištění celodenního provozu nastoupila do školy další učitelka Svatava Vaňková, která po odchodu Aleny Klimkové v roce 1964 převzala funkci ředitelky. Novými učitelkami byly v roce 1964 ustanoveny Věra Brožková a Jana Lukášová, která se na začátku roku 1965 stává novou ředitelkou. V tomto období se vystřídaly ve škole učitelky Věra Haasová, Jiřina Hennlichová a Dagmar Sýkorová, Eva Latelová, Marta Špačková, Ludmila Večeřová a školnice Božena Tenglerová, kterou vystřídala Aloisie Jedličková, Jana Korbelová a Libuše Macová, která je doposud. Mateřskou školu navštěvovalo 31 dětí.

1980 – 2005

V roce 1980 byla dostavěna nová budova a 1. 9. 1980 v ní bylo zahájeno vyučování ve dvou třídách. Po 34 letech v provizorních podmínkách měla obec novou mateřskou školu. V této době navštěvovalo MŠ 53 až 60 žáků. Tento počet se udržel (někdy i přechodně zvýšil) do roku 1985. Od roku 1980 měla mateřská škola dvě oddělení. V poslední době působily na škole kromě ředitelky Jany Lukášové učitelky Alena Rubá, Jitka Raidová, Iva Maintoková, Ivana Vavřinčíková, Miluše Losertová, Milada Valušková, Jana Dostálová, Bohuslava Veberová, Anna Slívová a Svatava Vaňková.

V průběhu této doby byla upravována školní zahrada (2 pískoviště, terasa pro hry dětí, železné průlezky, houpačky a plechový zahradní domek, chodníky, pletivo kolem zahrady, regály ve sklepě pro ukládání hraček, provedeno osázení ovocnými, lesními a okrasnými keři).

Od 2.1.1996 do 1. 1. 2003  byla ředitelkou Ljuba Grygarová, po provdání Olszewská Grygarová. Po přechodu mateřské školy do právní subjektivity v roce 2003 zastávala funkci vedoucí učitelky až do 31. 8. 2004. V tomto období začal pro děti kroužek výuky anglického jazyka, lektorkami byly studentky Slezské univerzity v Opavě. Pod vedením p. Davida Grygara probíhal šachový kroužek, který byl ukončen šachovým turnajem. Ve školním roce 2005/2006 byl zahájen předplavecký výcvik v opavském bazénu (3 roky), následuje v bazénu „Baby club Kačka“ (doposud) a od roku 1996 se začíná vydávat informační list „Rarášek“, v pozdějších letech přejmenován na „Platánek“ a „Vláček Motoráček“.

Po jejím odchodu byla vedením školky pověřena Alena Rubá. V této době pro úbytek dětí byly využívány pouze prostory v 1. patře budovy mateřské školy. V celé MŠ bylo zavedeno plynové topení, instalovány elektrické bojlery na vodu v kuchyni.

V dubnu 2002 – 2003 byly v přízemí mateřské školy zřízeny provizorní třídy pro ZŠ, která se opravovala.

V roce 2004 byla provedena v mateřské škole renovace kuchyně, v roce 2005 byly vyměněny vchodové dveře a okna na chodbě budovy za plastové, instalována kamera u vchodových dveří. Na zahradě byly pro děti postaveny nové dřevěné prvky ke hře a sportování.

Tým učitelek vytvořil ŠVP pod názvem „Platánci na cestách za dobrodružstvím“, který vzešel v platnost v roce 2007 (na zahradě strom Platan).

2006 – 2011

V roce 2006 proběhla v MŠ oslava 60. výročí založení MŠ v Dolních Životicích za účasti bývalých zaměstnanců MŠ a široké veřejnosti. K nahlédnutí byly kroniky a fotogalerie.

V tomto roce bylo také renovováno WC a umývárna pro děti (mísy, dlažba, obklady, umyvadla, sprchový kout), byla provedena oprava celé střechy. Ve třídě, herně a šatně byly položeny nové koberce, zakoupen nový nábytek (stoly a židle, nové šatnové bloky pro děti, výtvarná a šatní skříň, psací stoly se židlemi), instalován počítač a kopírka.

2012

V květnu 2012 prodělaly téměř všechny děti dětskou infekční nemoc – neštovice.

tým učitelek vypracoval nový ŠVP pod názvem „JEDE VLÁČEK MOTORÁČEK“, bylo zahájeno vyučování náboženství pod vedením Mgr. Jana Kučery. Vedoucí učitelkou byla pověřena Ivana Vavřinčíková. Na školní zahradě byly instalovány dvě pérové houpačky a trampolína, přerostlé keře na školní zahradě byly vysekány, plocha zatravněna. Z jižní strany budovy MŠ byla provedena výměna oken za plastová, ve třídě a herně vyměněny zářivky.

2014

Stolařství Tuma zhotovilo do třídy „Sluníček“ nábytkovou sestavu „Hrad“, nové parapety a obložení radiátorů v obou třídách. Byla  provedena celková rekonstrukce plynového topení, nainstalována nová topná tělesa v celé budově MŠ a vyměněny plynové kotle. Také byla provedena částečná rekonstrukce umývárny v přízemí (vodovodní baterie, obložení stěny novými obklady). To vše prováděla obchodní firma Zdeňka Hrušky.

2015

Během hlavních prázdnin byla zahájena rekonstrukce budovy MŠ, kterou prováděla ostravská firma Fenbau. Nejdříve byla odstraněna nefunkční terasa. Byla vyměněna stávající okna za plastová ze severní strany, nově nainstalována 3 okna v keramické dílně a 2 ve sklepě. Byly přidány vchodové dveře při vstupu do knihovny ze severní strany a celá budova MŠ byla zateplena a následně provedena nová fasáda ve žluté barvě.

2016

Třída Broučků byla vybavena novým nábytkem, kterou zhotovilo rovněž Stolařství Tuma a v ložnici dětí byly vyměněny nové parapety a obložení radiátorů.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz