foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

DÍTĚ NECHCE MLUVIT


Co dělat, když vaše dítě nechce mluvit?

Každé dítě je individuální a v řečovém vývoji postupuje svou vlastní rychlostí. Nikdo z nás
rodičů se však nedokáže ubránit nedočkavosti a zvědavosti, jaké asi bude jeho první
slovíčko, kdy dokáže spojovat slova do vět a vyžádat si například oblíbenou hračku nebo
říct, že má žízeň či hlad. Existují obecné tabulky, které vám dokáží napovědět, zda se vaše
dítě vyvíjí správně. Milníky v těchto tabulkách se však vztahují asi jen na 50% dětí. Každé
druhé dítě začíná mluvit o něco dříve nebo a to se většinou týká zejména chlapců, o pár
měsíců později.

Určitě se jich nemusíte striktně držet, ale na druhou stranu vám dokáží dát prvotní signál,
pokud náhodou s vaším děťátkem není něco v pořádku. Zajisté nám dáte za pravdu, že
nejúčinnější léčbou je vždy ta včasná.

Orientační milníky ve vývinu dětské řeči

(dle Institutu dětské řeči)

12 – 18 měsíců dítě používá vlastní malou slovní zásobu

● používá přibližně 40 slov
● při snaze komunikovat používá gesta (ukáže předmět, podá předmět, tleská apod.)
● rozumí významu asi 50 slov
● napodobuje rodiče, například pije ze sklenice

18 – 24 měsíců dokáže spojit dvě až tři slova

● začíná předstírat, že jeden předmět představuje jiný předmět (hůlka je lžička)
● používá 50-70 slov
● začíná spojovat dvě až tři slova do vět jako mami dej, miminko spinká, dáme ham
● osvojuje si první gramatické kategorie (množné číslo, minulý čas)
● rozumí významu asi 100 slov

24 – 30 měsíců vypráví ve větách a používá gramatiku

● používá 300 slov
● vypráví v 3 až 5 slovních větách
● skloňuje podstatná jména, používá předložky a zájmena
● odpovídá na jednoduché otázky
● rozumí, pokud mluvíte v minulém nebo budoucím čase

30 – 36 měsíců vypráví v souvětích

● dokáže předstírat
● používá 600 – 1000 slov
● používá spojky (a, že, nebo, protože)
● objevují se první jednoduché převyprávění zážitků a příběhů
● hraje si v přítomnosti jiných dětí, i když ještě ne přímo s nimi

Vývoj řeči v domácím prostředí

I když žádná z domácích metod nemůže nahradit návštěvu odborníka, existuje mnoho
možností, jak podpořit řečový projev děťátka ve známém prostředí rodinného kruhu. Jejich
výhodou je, že dítě uchráníte od stresu a strachu při kontaktu s cizími lidmi.
V první řadě se musíte soustředit na to, jak s dítětem komunikujete vy sami.

Mluvte s ním jasně a srozumitelně. Nepoužívejte zbytečně mnoho zdrobnělin, citoslovcí
a určitě v komunikaci s dítětem nešišlejte. Mluvte, co nejjednodušeji a dívejte se přitom
přímo na dítě. Pokud se ho na něco ptáte, dopřejte mu vždy dost času na to, aby vám
mohlo odpovědět. Nikdy neodpovídejte za něj. Pokud od vás něco chce gesty, nereagujte a
snažte se ho podpořit v tom, aby používalo slova. Nikdy však dítě nenuťte mluvit, pokud mu
to nejde tak, jak byste si představovali, určitě ho za to nekritizujte. Dítě nikdy nevydírejte a
ani neuplácajte odměnami či dokonce tresty. Vývoj řeči u dítěte určitě neurychlíte, pokud
bude mít komunikaci spojenou s negativními pocity.

Často s ním komunikujte na různá témata, učte ho říkanky a zpívejte si veselé písničky.
Nespoléhejte se přitom pouze na techniku (pohádky a písně na dvd, tablety a podobně),
studie totiž ukázaly, že tyto technické pomůcky vývoj řeči nedokážou nijak zvlášť urychlit.
I když je dětská „patlanina“ rozkošná, nikdy ji po dítěti neopakujte, abyste mu tak nedali
důvod myslet si, že to řeklo správně. Pokud něco vysloví nesprávně nebo změní slovosled
ve větě, opakujte mu slovo či větu ve správném tvaru. Některé dítě se dokáže opravit
a zapamatovat si správný tvar ihned, jinému to bude nutné zopakovat i stokrát. Buďte proto
trpěliví.

K nejoblíbenějším a nejdůležitějším hrám z hlediska vývoje patří hry na role. Umožňují
dětem používat vlastní představivost a rozvíjejí jejich kreativní schopnosti. Při rolových hrách
dítě získává zkušenosti a ty jsou při učení jazyka často mnohem účinnější než mechanické
opakování slov. Pokud má dítě dobrou představivost dokáže si zahrát i s papírovou krabicí
nebo hrncem a vařečkou. Pokud mu však k takovým hrám chcete trošku dopomoci skvěle
poslouží sada kuchyňského nádobí nebo sada dřevěného příslušenství do kuchyně.

Rozvoji řeči pomůžete i skládáním puzzle či hraním společenských her. Přirozeně při nich
vzniká potřeba komunikace a dítě tak prostřednictvím hry rozvíjí své jazykové schopnosti.
Velmi důležitou roli při rozvoji řeči hrají zejména knihy. Pravidelně dětem čtěte nebo si
s nimi jen tak knihy prolistujte a pojmenujte vše, co v nich uvidíte. Zároveň je nechte,
aby zkusily známé zvířátka či předměty pojmenovat samy. Pokud se jim to podaří, bude pro
ně tento úspěch obrovskou motivací pokračovat.

Raději dříve než pozdě

Existují však určité varovné signály, kdy byste návštěvu odborníků v žádném případě neměli
odkládat. Určitě je lepší k němu zajít i při menších pochybnostech s dvouletým dítětem
než přijít se šestiletým, kdy už může být příliš pozdě. Za komolení, šišlání či nesprávnou
výslovností mohou být zdravotní problémy jako zkrácená uzdička pod jazykem, nesprávné
umístění zubů či záněty a časté rýmy.

Pomoc odborníka byste měli vyhledat, pokud dítě v druhém roce života nemá potřebu
komunikace, používá méně než 10 srozumitelných slov a nespojuje dvě až tři slova
do jednoduchých vět. Jestliže po třetím roce netvoří alespoň jednoduché věty, neumí
zopakovat dlouhé slovo nebo ho komolí a jeho řeč je nesrozumitelná pro okolí. A pokud
ve věku čtyř let stále nedokáže správně vyslovit množství hlásek a v pěti letech nesprávně
vyslovuje například l nebo sykavky jako c, s, z, dz, č, š, ž, dž případně pokud máte pocit, že
vaše dítě dobře neslyší a neotáčí se za jasnými zvuky.

V každém případě dejte zejména na svou intuici, pokud se vám v řečovém vývoji vašeho
potomka něco nezdá, za odborníkem určitě zajděte, co nejdříve. Své dítě znáte dokonale a
tak jedině vy dokážete nejlépe posoudit zda je pouze „líné“ a do vyprávění se mu moc
nechce nebo může být problém i někde jinde.


Zdroj: www.hravaskolka.cz

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz