foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Školné 2022/2023

Školné
č. účtu – 1850422319/0800
300 Kč měsíčně

Stanovení školného – úplaty pro předškolní rok 2022/2023 je 300,- Kč měsíčně.

Školné neboli úplatu můžete uhradit v hotovosti v MŠ nebo na účet školy za těchto
podmínek:

 1. Uhradit na bankovní účet: BÚ 1850422319/0800.
 2. Variabilní symbol – prvních 6 čísel rodného čísla dítěte.
 3. Platbu provést do 20. dne stávajícího kalendářního měsíce.
 4. V příkazu je zpráva pro příjemce – uvést celé jméno dítěte.
 5. Nahlásit platbu převodem učitelce MŠ.
 6. Je možno uhradit úplatu za více měsíců najednou (nutno rozlišit kalendářní rok září –
  prosinec
  , až v lednu je možno hradit leden – červen), ale je nutno nahlásit učitelce MŠ
  o jaké měsíce se jedná.

Omluvy každý den do 8.00 hod na telefon – 553 786 055.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz