foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Den matek v MŠ

Dne 11.5. 2023 se v Mateřské školce uskutečnil Den matek. Děti z obou tříd (Broučci a Sluníčka) si připravily bohatý program přes pásmo básniček, písniček, ale i tanečků. Také pro maminky vlastnoručně vyrobily přáníčka, které jim na konci vystoupení předaly. Velké poděkování patří zahradnictví Pasič, které nám darovalo ke Dni matek krásné květiny a děti je mohly darovat maminkám. I přesto, že děti byly ze začátku velmi nervózní, tak se jim celé vystoupení velmi povedlo a děti i maminky odcházely nadšené. 

Den matek v ZŠ a MŠ

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a příznivce školy na vystoupení ke Dni matek. Žáci základní školy Vás potěší svým programem v úterý 9. května v 16.30 hodin v místní tělocvičně a děti z mateřské školy ve čtvrtek 11. května v 16.00 hodin přímo v prostorách mateřské školy. Na Vaši návštěvu se těší všechny děti ZŠ a MŠ a jejich učitelé.

MŠ na dopravním hřišti v Opavě

Ve čtvrtek 27.4. 2023 jsme s dětmi navštívily dopravní hřiště v Opavě. Přivítala nás panÍ Tojerová a pan Orlita, kteří nejprve děti seznámili s teorií, s určitými dopravními značkami a bezpečností, jak se chovat na veřejných komunikacích. Poté byly děti rozděleny do dvou skupin. Velké děti – „Sluníčka“, jezdily na koloběžkách a kolech, snažily se dodržovat pokyny vedoucích, střídaly se i jako chodci. Malé děti si zatím prohlédly okolí a se svými učitelkami hrály různé pohybové hry. Potom se děti vystřídaly a „Broučci“ si také vyzkoušeli jezdit na malých odrážedlech, šikovnější děti na koloběžkách. A protože všem vytrávilo, tak si všichni pochutnali na dobrůtkách, které jim přichystaly maminky. Dětem se akce líbila a do MŠ odjížděly spokojené a lehce unavené.

Kurz pro předškoláky 5. lekce

Pátá vyučovací hodina byla zaměřena na matematiku. Po pěkném přivítání byly děti rozděleny na skupinky, aby mohly pracovat samostatně. Děti nejprve vyhledávaly a určovaly geometrické tvary volně v prostoru – ve třídě, následně samy skládaly na koberci ze dřívek, aby si vše dokonale procvičily. Seznámily se s novými tvary – krychle, kvádr a válec. Hmatem vybíraly a určovaly z kouzelného pytlíku, což se dětem líbilo. Nejvíce je však zaujala práce na interaktivní tabuli, kde si každý vyzkoušel sestavit hrad z geometrických tvarů. Děti se již opravdu cítily jako „školáci“. Zpáteční cestou do MŠ si vzájemně vyprávěly zážitky z dnešní vyučovací hodiny.

Předškoláci ve škole na další lekci

Předškolní děti se již po čtvrté účastnily výuky v 1. třídě. Tentokrát bylo vše laděno „velikonočně“. Děti si zopakovaly tradice a zvyky Velikonoc, procvičily si počítání na „berušce“, zpívaly, přednášely a vyráběly včelku. Kluci na závěr hodiny „vyšlehaly“ holky i paní učitelku za doprovodu velikonoční říkanky. Všichni předškoláci byli odměněni sladkou dobrotou.

Děti MŠ v knihovně

Dne 14. 3. 2023 navštívily všechny děti z mateřské školy místní knihovnu. Paní knihovnice děti mile přivítala a připravila si pro ně různé aktivity. Nejprve jim vysvětlila, jak se ke knížkám mají chovat a jak funguje místní knihovna. Děti poté za pomocí indícií od paní knihovnice poznávaly různé pohádkové postavy z Večerníčků a na závěr od Večerníčka dostaly papírové čepice. Děti z knihovny byly nadšené a již se těší na další návštěvu. 

Divadlo Smíšek v MŠ

V pátek 24.2.2023 přijelo divadlo Smíšek zahrát našim dětem z MŠ pohádku „Zvířátka a loupežníci“. Zvířátka ze dvorku se rozhodnou utéct do světa. V lese narazí na loupežníky a podaří se jim je přeprat a získat jejich poklad. Dětem se pohádka moc líbila a budeme se těšit na nějakou další pěknou pohádku.

Karneval v MŠ

Ve čtvrtek 23.2.2023 se v MŠ uskutečnil „Dětský karneval“. Celý týden jsme si povídali o masopustu, karnevalu a tradicích s tím spojených. Děti si během týdne vyrobily masky na obličej, šašky, veselé kravaty atd. Právě ve čtvrtek jsme se věnovali již samotnému karnevalu, kdy děti celé dopoledne strávily v kostýmech, tancovaly, představovaly se v maskách a zapojovaly se do soutěží. Každé dítě dostalo malý dárek v podobě sladkostí a drobností, na který přispěl Klub rodičů – tímto jim děkujeme.

Kurz předškoláků 1.lekce

Předškolní děti se účastnily 1. výukové hodiny v 1. třídě, pod vedením uč. Drahoslavy Hobžové. Po milém přivítání se předškoláci usadili do lavic ke svým kamarádům. Nejdříve jim děti předvedly, jak umí číst, určovat hlásku na začátku i na konci slova a nezapomněly ani na matematiku. Děti z MŠ se také zapojily do výuky a byly za své znalosti pochváleni. Vypracovaly také pracovní listy z matematiky a grafomotoriky. Děti z 1. třídy udělaly od začátku školního roku velký kus práce a mnoho se již toho naučily. Přejeme jim i paní učitelce ať se jim výuka daří a předškoláci se již těší na další návštěvu v ZŠ.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz