foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Projekt ŠD – Komunikace v anglickém jazyce

Ve středu 8. 3. se děti 2. a 3. ročníku zúčastnily projektu – Komunikace v cizím jazyce. Cílem projektu byla podpora individuálních ústních komunikačních dovedností dětí, podpora a probuzení zájmu o anglický jazyk a chuť učit se cizí jazyk a naučit se v něm myslet. S dětmi jsme vyrazili do Austrálie, o které se jsme se dozvěděli několik zajímavostí a zopakovali si základní fráze „Where are you from?, How are you?, What´s your name?“.  Děti zkoumaly australskou vlajku a popisovaly barvy v angličtině. Při práci s mapou jsme si ukázali a seznámili se s novými slovíčky „south, north, west, east“. Poté jsme se zaměřili na popis koaly, klokana a pštrosa a užili slovesa „Have got, has got“. Děti si navzájem pokládaly otázky „ Has it got…? a odpovídaly Yes, it has, No, it hasn´t“. Děti spolu pěkně spolupracovaly, pomáhaly si a vzájemně si radily. Ke konci skládaly dle anglických pokynů papírovou koalu, která se jim velice povedla. Děti si uvědomily, že další jazyk je prostředkem k předávání informací, k vyjádření prožitků i sdělování názorů, také, že ho můžeme využít v praxi při četbě knížky nebo při návštěvě cizí země.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz