foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Okrskové kolo dětské sólové recitace Dětská scéna 2023

Dne 10. 3. 2023 se v Loutkovém divadle Střediska volného času v Opavě uskutečnila okrsková recitační soutěž Dětská scéna 2023. Naši školu reprezentovali vítězové jednotlivých tříd školního kola. V obrovské konkurenci jsme bohužel nedosáhli na postup do krajského kola, ale všichni naši recitátoři si odnesli spoustu zážitků a zkušeností. Děti si vyzkoušely vystoupit na pódiu před odbornou porotou a mnoha diváky v hledišti. V 0. kategorii žáků prvních tříd soutěžilo 18 žáků z různých škol. Tuto kategorii za naši školu reprezentovala Kateřina Sukeníková s básní od Michala Černíka O Sněhurce a David Schwablík, který přednášel báseň O slepičce a kohoutkovi. V 1. kategorii žáků druhých a třetích tříd soutěžilo 28 soutěžících. Naše škola vyslala do této kategorie Michaelu Vaňkovou s básní  Jak Honza vyzrál nad čertem a Jiřího Josefa Stýskalu, který přednesl báseň Jiřího Žáčka  Jak šli bratři pro kládu. V 2. kategorii  (žáci 4.-5. tříd  ) se zúčastnilo 27 žáků.  Do této kategorie byla za naši školu vybrána Julie Hozová s básní Josefa Kainara Malíř jménem Podzimek a Adéla Indráková s básní Miloše Kratochvíla Bleší cirkus. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za reprezentaci školy v sólové recitaci Dětská scéna 2023.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz