foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Den stromů v ZŠ

Den 20.10.2022 byl na naší škole opět společně oslaven projektový Den stromů, a také byl slavnostně předán strom našich bývalých páťáků našim nejmenším prvňáčkům. Po slavnostním slibu všichni malí školáci slíbili, že se budou o svůj nový strom- ryngli láskyplně na školní zahradě starat. V úvodní společné hodině se žáci seznámili s hlavní myšlenkou Dne stromů. Díky knize Leny Freyové Sbírka motýlů se děti zaposlouchaly do příběhu starého dubu, který se stal motivací celé hodiny. Děti si prostřednictvím příběhu uvědomily, že i stromy, stejně jako lidé stárnou a vydávají se na svou poslední cestu. Na základě příběhu se děti proměnily ve stromy a každý z nich obdaroval starý dub na jeho poslední cestě svým nejkrásnějším listem. Na siluetě stromu byla dětem ukázána stavba stromu a nezapomnělo se také na plody dubu žaludy. V krátkém videu děti viděly růst malý doubek ze semínka až po veliký mohutný strom, který po staletí je součástí různých příběhů a událostí.  V tento den se děti dověděly mnoho zajímavého o stromech. Se svými vyučujícími všichni pokračovali v projektovém dni ve svých třídách. V první třídě žáci trénovali tvary písmen do omalovánky Les, vystřihávali a vlepovali písmena do připravených listů, sčítali do pěti, ,,sázeli“ semínka s příklady do jamek. Ve druhé třídě děti třídily věty o lese a stromech podle druhů vět. Žáci počítali příklady ve tvaru listů, matematicky vyřešili příklady malého dubánka. Ve výtvarné výchově tupovali razítkem kolem listů a tvořili jeho kontury výběrem podzimních odstínů barev. Ani naši třeťáci nezaháleli. Třídili puzzle názvu stromu, jeho plodu a listů, tvořili korunu stromů z matematických příkladů, třídili věty podle druhů vět. Žáci čtvrtého a pátého ročníku pracovali s iPadem, kde vyhledávali zajímavosti na oficiálních webových stránkách Den stromů a pracovali s textem, důležité informace vypisovali. V aritmetice počítali příklady na interaktivní tabuli a v geometrii při samostatné práci tvořili stromy z geometrických útvarů a při skupinové činnosti postavili jeden velký strom z geometrických těles, která se učili správně pojmenovat.  Hlavní myšlenkou celého Dne stromů bylo dětem vysvětlit  důležitost stromu na Zemi, což se určitě podařilo.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz