foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Slavnost Slabikáře

Naši prvňáčci vykročili 1. září s úsměvem do školy a od této chvíli se mnohé událo. Nejsou ani celé tři měsíce ve škole a již dokážou přečíst všechny samohlásky a některé souhlásky. Znají množství říkanek i básniček zpaměti, dokážou skládat jednoduché věty, vytleskávat slabiky, číst písmena, slabiky, slova i jednoduché věty. Pozadu nejsou ani v ostatních předmětech. Dnes 16.11. čekalo tyto děti velké překvapení. Dnešním cílem hodiny bylo získat SLABIKÁŘ a přečíst si z něj první stránky. Ale nebylo to jen tak. Prvňáčci museli splnit mnohé aktivity, které žáčci běžně ve výuce dělají.. Nejprve museli složit z kartiček větu, kterou měli za úkol opsat na tabulku. Na velké tabuli je čekaly připravené věty, které museli správně přečíst, na písmenkovém koberci museli najít zadané písmeno a tzv. řetízkem poznávali slabiky. Protože všichni vše skvěle zvládli, svůj Slabikář si zasloužili, tak jako sladkou odměnu.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz