foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Lesní pedagogika pro žáky ZŠ

Ani chladnější počasí nás v letošním školním roce neodradilo od krásného projektu Lesní pedagogika, který byl v minulém školním roce z důvodu koronaviru neuskutečněn. Dne 8. 10.2021 jsme se všichni vydali do místního lesa, kde na nás čekal již pan Ing. Jan Birgus a Ing. Radek Lubina, kteří si děti rozdělili na dvě skupiny podle ročníků. Pro žáky prvního a druhého ročníku si pan Jan Birgus připravil poutavé vyprávění o lese. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi Dubem červeným a Dubem lesním, zkusily si frotáž kůry stromů, hledaly plody a listy dubu. Děti si vyzkoušely chůzi se zavřenýma očima terénem, při kterém hledaly strom, ke kterému byly kamarádem přivedeni. Díky spoustě nasbíraného přírodního materiálu z lesa si budou děti moci vyrobit v pracovních činnostech i skřítka Podzimníčka. Ani nejmenší děti nemohly přijít o hru, kterou mají v oblibě všechny děti, které se již Lesní pedagogiky zúčastnily, a to je hra Káně letí. Na závěr si všichni mohli opéct špekáčky, které si ale museli v lese najít. Děti byly správnými detektivy a svůj příděl ,,buřtíků“ si našly.

Žáci 3.-5. ročníku se na místě setkání s lesníky oddělili od nižších ročníků a pokračovali na své cestě lesem s lesníkem Radkem. Ten je nejprve seznámil s tím, jak se měří délka a šířka pořezaného kmene stromu a ukázal nám, že se to na každý pořezaný kmen označuje čísly. Pak již starší žáci vyrazili na cestu, při které je čekalo několik úkolů. Poznávali zvířata podle obrázků, stromy podle listů, učili se odhadovat výšku stromu, zopakovali si, co znamenají piktogramy na cedulích naučné stezky a dozvěděli se formou hry, kolik který strom potřebuje světla, vody a živin. Mezi těmito úkoly si stihli několikrát zahrát hru Káně letí a nakonec našli i poklad, který skrýval špekáčky k opečení. U ohýnku si nejen opekli buřty, ale také se ohřáli, protože počasí bylo dosti chladné a v lese bylo velmi mokro, takže mnozí měli úplně promočené boty. Ale ani to nemohlo dětem zkazit dobrou náladu a radost z pobytu v přírodě. Velice děkujeme panu Birgusovi i Lubinovi za možnost se lesní pedagogiky zúčastnit, za jejich ochotu se nám věnovat, za veškeré aktivity, které si pro nás připravili, o mnohé nás obohatili a ještě nás pohostili. Ještě jednou srdečně děkujeme!

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz