foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Otevření ZŠ a MŠ od 12.4.2021

Provoz školy od 12. dubna 2021

Od 12. dubna je povolena osobní přítomnost předškoláků MŠ, žáků 1. až 5. ročníku ve škole za dodržování veškerých nastavených pravidel. Při vstupu do školy musí být dle nařízení vlády všichni žáci i zaměstnanci 2x týdně testováni. Jestliže dítě, žák nebo jeho rodič odmítnou testování, nemůžeme nikoho nutit, avšak v případě neúčasti nemohou tyto děti, žáci být připuštěni k osobní účasti na vzdělávání. Absence dítěte, žáka je pak automaticky považována za omluvenou. Škola již není povinna nadále zajišťovat distanční výuku, budeme jen zasílat materiály s učivem. U předškoláků, žáků 1., 2. a 3. ročníku může být přítomen rodič, zákonný zástupce, žáci 4. – 5. ročníku budou provádět testování samostatně pod dohledem zdravotníka školy. V případě pozitivního testu bude okamžitě informován zákonný zástupce, který si bude muset dítě ihned vyzvednout. Do škol nesmí vstoupit žádná osoba s respiračním onemocněním.

Předškoláci MŠ

musí do školky přijít nejpozději do 8:00 hodin. Provoz MŠ je bez omezení. Upozorňujeme na vstup do MŠ zadním vchodem. Telefon máme funkční, ale nelze Vám otevírat bzučákem. Odpoledne si vyzvednete dítě nejdříve v 15:00 hod., kdy se děti s paní učitelkou přesunou do prostor tělocvičny, děkujeme za pochopení. Děti nemusí nosit ve školce chirurgickou roušku, všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor. Děti MŠ mají zákaz zpěvu, mohou cvičit. Ve středu bude pro přihlášené děti probíhat keramický kroužek.

 Žáci budou do školy přicházet vstupy uvedeny dle rozpisu jednotlivých ročníků, který nalezete v předposlední větě tohoto článku. Některé vyučovací hodiny budou vypuštěny, protože homogenita skupin má přednost před ustanovením ŠVP. Všichni žáci školy budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole si zákonný zástupce musí odhlásit obědy sám.  Informace ohledně provozu školní družiny naleznete také v přiloženém odkazu. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku ranní družina nebude, odpolední provoz je pro tyto žáky do 14.30 hodin. Žáci budou rozděleni podle ročníku, nebudou se slučovat. Žáci musí po celou dobu ve škole nosit zdravotnickou roušku, všichni zaměstnanci školy respirátor. Zde naleznete informace pro naši školu, v druhém odkaze jsou informace MŠMT. Děkujeme za veškerou spolupráci.

VŠICHNI MUSÍ DODRŽOVAT VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!!!

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz