foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Den Země

Den 22.4.2021 byl na naší škole opět dnem oslav naší planety Země. Díky nepříznivé situaci jsme se nemohli setkat v rámci celé školy, jak je tomu zvykem a tradicí, ale každá třída si oslavila Den Země po svém. Žáci prvního ročníku během celého týdne plnili úkoly a pracovní listy vztahující se ke Dni Země. V českém jazyce naši nejmenší skládali z dřevěných dřívek slova o přírodě, psali jednoduchý slib planetě Zemi o tom, jak se k ní budou chovat. V matematice počítali ,,barevné příklady“ s obrázky planety a sázení stromů. Vyhodnocovali, zda je lepší se koupat či sprchovat. V pracovních činnostech si zaseli semínka hrachu a fazole a díky péči o svůj květináč se už v průběhu týdne mohli radovat z prvních klíčků. V prvouce se naučili mnohé o včelkách a sadu, a také si svou pilnou včeličku vyrobili. Nezapomněli třídit odpad do papírových kontejnerů. Druháčci také nezaháleli. Čekala je přírodní ,,pátračka“ v okolí Dolních Životic, pohybově si doprovodili píseň Co je na naší planetě. Ve výtvarné výchově pracovali s plastelínou a anilínovými barvami a pod jejich rukama vznikala krásná dílka naší Země. Plnili řadu pracovních listů, bludiště, mandaly, třídili také odpad, řešili tangrami, a také se pustili do sázení rostlin. Třetí a čtvrtou třídu čekala stezka obcí s plněním deseti stanovišť s tajenkou. Po stezce se protáhli u pohybové aktivity k naší zeměkouli, kterou si také pomocí techniky kašírování vyrobili. Žáci pátého ročníku se zamýšleli ve svých slohových pracích o zvířatech, které žijí na naší planetě a slibem, jak naší Zemi pomoci od ekologických problémů.  Venku si zkusili zlomky s využitím přírodního materiálu a v informatice sestavili koláž z obrázků věnovaných Dni Země. Na ekologické nástěnce v budově školy se všechny děti mohly seznámit s ptákem roku 2021 s Kánětem lesním, kterého Česká ornitologická organizace vybrala jako nejohroženějšího ptáka roku.  

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz