foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Oznámení o provozu základní školy od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 je dle nařízení vlády povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole, za dodržování veškerých nastavených pravidel. Do školy nesmí vstoupit žáci s respiračními chorobami. Žáci 3. – 5. ročníku budou vyučování distančně. Nemohou odebírat obědy, protože nemáme venkovní výdejní okénko. Žáci 1. ročníku budou přicházet i odcházet ze školy vchodem určeným pro školní družinu v časech provozu ranní i odpolední školní družiny. Žáci 2. ročníku budou přicházet i odcházet ze školy hlavním vchodem také v časech provozu ranní i odpolední školní družiny. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Všichni žáci 1. a 2. ročníku budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole si zákonný zástupce musí odhlásit obědy sám.Provoz školní družiny pro žáky 1. ročníku nebude nijak omezen a upraven, pro žáky 2. ročníku bude provoz ukončen v 15. 00 hodin. Žáci budou rozděleni podle ročníku, nebudou se slučovat. Děti budou odcházet domů dle časového údaje v Přihlášce ŠD. Kroužky ŠD nebudou v provozu, pouze anglický kroužek pro žáky 1. ročníku. Žáci i zaměstnanci musí po celou dobu ve škole nosit roušku. Každý žák bude mít dvě roušky. Jednu při příchodu do školy na tváři, druhou v sáčku v aktovce, bude použita po obědě. Děkujeme za veškerou spolupráci. Informace a pokyny nařízené vládou naleznete zde.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz