foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Zdravotnická beseda ve školní družině

Také tento rok nás ve školní družině, ve čtvrtek 9. 1., navštívila zdravotnice paní Simona Galiová. Besedu na téma „Jak předcházet úrazům a nemocem, první pomoc, zdravý životní styl a hygiena“ zorganizoval zdravotnický kroužek. Nejdříve jsme besedovali o zdravé stravě, jaké potraviny a nápoje jsou vhodné pro děti a jak je důležité, abychom ráno nevynechávali snídani. 

Poté jsme přešli k zásadám první pomoci, zopakovali si důležitá telefonní čísla a dověděli se o zásadách správné hygieny, jak čelit nástrahám, které na nás všude okolo číhají. Paní Galiová dětem vysvětlila, jak je důležitá prevence a dodržování bezpečnosti při sportech, jaké úrazy se dětem mohou přihodit a jak jim předcházet. Zdůraznila důležitost ochranných pomůcek. Všichni se s velkým zájmem zapojili do besedy a poté si sami vyzkoušeli na stanovištích ošetřit některá poranění, která se mohou dětem, ale i dospělým přihodit.  Děti měly spoustu dotazů, které jim paní zdravotnice ochotně zodpověděla. Paní Galiové moc děkujeme za poučnou besedu a těšíme se na další setkání.

Konzultační den v ZŠ 1. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, ve čtvrtek 16.1. 2020 se koná konzultační den, kdy bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Konzultační den proběhne od 14.30 do 17.00 hodin. Jestliže se nemůžete dostavit, máte si možnost domluvit individuální schůzku. Ve čtvrtek 30.1. 2020 bude žákům 3.-5. ročníku vydán VÝPIS vysvědčení, žáci 1.a 2. ročníku dostanou originál z důvodu slovního hodnocení. V pátek 31.1.2020 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. 

Přání 2019

Vážení rodiče, přátelé školy,

přeji nám všem, ať máme radost ze sebe samotných, radost ze svých blízkých, ale také radost, kterou dokážeme plnými hrstmi rozdávat. S radostí přichází štěstí. Přeji všem štěstí, které nás bude naplňovat zdravím, láskou a rozumem. Když bude co nejvíce radostných a šťastných lidí, přidá se bohatství ducha v každém z nás, bude se nám dobře žít.

Krásné Vánoce a nový rok 2020 přeje za ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz