foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Obec Dolní Životice po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Životice oznamuje Zápis do MŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/202 proběhne od 09. května do 10. května 2022 v době od 13.00 do 16.00 hod.

Rodiče si s sebou přinesou:

  • vyplněnou a podepsanou žádost, na které bude podpis druhého zákonného zástupce, že pověřuje svého partnera (manžela, manželku) k řešení úkonů spojených se zápisem k PV
  • Evidenční list
  • potvrzení pediatra staršího data, než je žádost
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte může vytisknout z webových stránek školy (www.zsdolnizivotice.cz – Mateřská škola – Dokumenty – Žádosti), případně vyzvedne od 20.4. do 27.4. 2022 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 přímo v MŠ Dolní Životice, Mlýnská 241, Dolní Životice.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Podrobná kritéria o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání najdete zde.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, příp. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz