foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Sluníčka v ZŠ

Naše Sluníčka z MŠ opět navštívila naše prvňáčky. Kurz pro předškoláky tentokrát probíhal pod vedením paní učitelky Drahoslavy Hobžové, která po pěkném přivítání zapojila děti do výuky. Nejprve si všichni společně zazpívali písničku O krtkovi a přednesli krátké verše o zvířátkách. Potom prováděli uvolňovací cvičení na přípravu grafomotoriky a následně na pracovní listy děti zaznamenávaly grafomotorická cvičení. Předškolní děti vymýšlely slova na určité slabiky, určovaly číslice a pracovaly opět na interaktivní tabuli, kde sestavovaly daný obrázek z geometrických tvarů. Za svou práci byli p. učitelkou pochváleni a odměněni drobnou sladkostí. Děti dostaly také pracovní listy, které si společně vypracují v MŠ. Děti z MŠ se v hodině učí soustředění, pracovat samostatně a snaží se daný úkol dokončit. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz