foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Slavnostní zahájení školního roku 2021-2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, na základě dokumentu vydaného MŠMT 17. srpna 2021 pod názvem Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování a na základě rozhodnutí ředitelky školy se podmínky provozu a vnitřního režimu až do odvolání stanovují níže uvedeným způsobem. Pro lepší orientaci popisujeme jednotlivá pracoviště zvlášť:

 MATEŘSKÁ ŠKOLA

V běžném provozu mateřské školy pro všechny přijaté a zdravé děti bez povinnosti jejich testování, bez povinnosti nosit ochranu úst a bez omezení jakýchkoli činností, nicméně za dodržování zvýšených hygienických a protiepidemických opatření a všichni zaměstnanci pohybující se ve společných prostorách mateřské školy a ostatní osoby pohybující se v mateřské škole (např. rodiče dětí) jsou povinni chránit si ústa respirátorem.

K provozu školy

·Vstupovat do budovy mateřské školy budete zadním vchodem (dřevěné schodiště), v případě změny budete včas informováni. Všechny děti musí být v MŠ přítomny nejpozději v 8.00 hodin. Dítě musíte přihlásit i odhlásit alespoň den předem do 12.00 hod., ať máme prostor k přihlášení a odhlášení stravy Vašeho dítěte. Do úterý 31.8. 2021 dopoledne musíte nahlásit, zda Vaše dítě nastoupí 1.9. do MŠ, aby mělo přihlášenou stravu. Jinak bude dítě bez jídla! Ve středu se těší na všechny přihlášené děti všichni zaměstnanci MŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

K screeningovému testování

· Ve středu 1. září 2021 přinesou žáci, kterých se to týká, certifikát o řádně ukončeném očkování, lékařské potvrzení, že jsou v ochranné lhůtě (po prodělání onemocnění covid19) nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – tito žáci nebudou testováni. Certifikát nebo lékařské potvrzení odevzdejte paní Janě Šustrové, případně třídním učitelkám.

· Testování bude probíhat ve čtvrtek 2. září 2021, v pondělí 6. září 2021 a ve čtvrtek 9. září 2021 (popř. po příchodu žáka v jiný den) antigenními testy (odběr z kraje nosu). Žáci budou testování při příchodu do ranní školní družiny bez časového omezení. Zákonní zástupci mohou mít donesen pro své dítě vlastní test v souladu s nařízením MŠMT a MZČR. Všichni budou přicházet vchodem určeným pro školní družinu.

· Po absolvovaném testování s negativním výsledkem si budou žáci chránit ústa chirurgickou rouškou pouze ve společných prostorech školy (např. chodby školy, sociální zázemí školy, školní jídelna).

K průběhu výuky a provozu školy

· Všichni žáci nevykazující žádné příznaky infekčního onemocnění se vzdělávají prezenčním způsobem dle řádného rozvrhu a důsledně dbají na dodržování zvýšených hygienických a protiepidemických opatření.

· Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční 1. 9. 2021 v ateliéru školy v 8.00 hodin. Všichni se společně sejdeme před školou v 7.55 hodin. Do školy všichni žáci vstoupí s rouškou, dospělí s respirátorem. Slavnostní ukončení v tomto dni bude v 10.00 hodin. V tento den není školní družina a nejsou ani obědy. Od 2.9. mají všichni žáci automaticky přihlášeny obědy. Jestliže nemáte o některý oběd zájem, je nutné oběd odhlásit ve ŠJ Slavkov.

·Seznam pomůcek pro žáky naleznete zde. Sešity jsou pro všechny žáky naší školy hromadně objednány.

· Výuka hudební výchovy a tělesné výchovy probíhá bez jakýchkoliv omezení.

· Každá osoba při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech je povinna si zakrýt dýchací cesty náležitým ochranným prostředkem.

ŠKOLNÍ DRUŽINA  běžný provoz pro účastníky s negativním výsledkem testu za dodržování zvýšených hygienických a protiepidemických opatření ve společných prostorách školy mají účastníci školní družiny povinnost nosit chirurgické roušky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA (VÝDEJNA STRAVY) o přihlášení nebo odhlášení oběda je plně v režii dětí a žáků, resp. jejich rodičů, zákonných zástupců, a lze jej uskutečnit telefonicky, a to nejpozději den předem do 12 hodin. Paní ředitelka školní jídelny Zuzana Stojaković tel.: 553 797 044, e-mail jidelna.slavkov@quick.cz. V prostorách školní jídelny (výdejny stravy) mají žáci povinnost nosit roušku.

Hygienická a protiepidemická pravidla ZŠ a MŠ naleznete zde.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz