foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Tonda Obal na cestách

Dne 3. května 2021 se na naší škole uskutečnila online beseda společnosti EKO- KOM. Jejich školní vzdělávací program Tonda Obal již několikrát zavítal do naší školy a vždy se stal obohacením v našem celoškolním ekologickém desateru. Tato společnost se zaměřuje na zvýšení povědomí dětí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. V letošním roce jsme se bohužel museli zúčastnit jen online besedy s paní Ing. Petrou Wesley, která dětem jednoduchou formou vysvětlila co je odpad a proč je důležité si o odpadech povídat. Zaměřila se také na to, jak se s odpady nakládá, co je slovo recyklace apod. Naše děti již o třídění odpadů mnohé ví, ale určitě si každé z nich z besedy něco nového odneslo a bude se jimi řídit při ohleduplném chování k přírodě.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz