foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Mikulášská nadílka v ZŠ

Páteční den 5.12.2020 byl dnem, kdy každý z žáčků přemýšlel, těšil se nebo obával příchodu Mikuláše, anděla a čerta do naší školy.  Každým rokem tato návštěva vstupovala s velkou knihou hříchů, ale i pochval do prostor tříd, aby potěšila, ale i mírně postrašila naše žáčky. Letos tomu bylo však jinak. Hygienická pravidla platí pro všechny, tudíž i pro tuto vzácnou návštěvu, která nemohla osobně vstoupit do budovy školy.   Ale ani v tomto roce děti o Mikuláše, čerta a anděla nepřišly.  Se zatajeným dechem a očekáváním, s nastraženým uchem, zda neuslyší řinčení řetězů či tiché našlapování andílka, plnily děti během dne různé úkoly a činnosti spojené s mikulášskou tématikou. Po vydatné svačině a se stálými otázkami malých prvňáčků: ,,Kdy už ten Mikuláš přijde?“, se rozsvítila interaktivní tabule, a děti stály tváří v tvář samotnému ,,Luciferovi“, který promluvil ze samotného pekla pekelným vzkazem ke všem dětem ze školy Dolní Životice, nechyběla také povzbudivá slova Mikuláše a anděla. Mnohé děti oněměly úžasem, překvapením, u malých prvňáčku ukápla i drobná slzička. Všechen strach byl brzy překonán, jelikož si všechny děti zasloužily odměnu v podobě mikulášského balíčku. Velké poděkování patří Klubu rodičů  ZŠ, kteří i v této nelehké době našli způsob, jak dětem dopřát tento nezapomenutelný zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. Ještě jednou DĚKUJEME J.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz